ING Bank jest jednym z najaktywniejszych uczestników rynku finansowego
w Polsce. Z naszych rozwiązań korzystają największe polskie przedsiębiorstwa
i grupy kapitałowe. Nawiązując z nami współpracę zyskają Państwo dostęp do fachowej wiedzy  i międzynarodowego doświadczenia w zakresie produktów skarbowych i zarządzania ryzykiem finansowym.

Nasza oferta jest elastyczna, dzięki czemu mamy możliwość tworzenia indywidualnych rozwiązań.

Z palety wielu instrumentów rynków finansowych eksperci ING pomogą dobrać te najwłaściwsze, określając równocześnie optymalne warunki transakcji. Uzyskają Państwo pełną informację o specyfice oferowanych przez nas produktów i rodzajach ryzyka związanych
z transakcją.

Zapraszamy do współpracy.

Wymiana walutowa

Dostęp do wielu walut i fachowej informacji dotyczącej bieżących zmian
na rynku walutowym.

Więcej

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Nowoczesne i sprawdzone rozwiązania
z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej.

Więcej

Produkty inwestycyjne

Możliwość korzystnego lokowania nadwyżek finansowych.

Więcej

Zalety oferty

Pełna oferta produktów
rynków finansowych

Dobór rozwiązania
do konkretnej sytuacji

Optymalne określenie
warunków transakcji

Pełna informacja o specyfice
oferowanych produktów i ryzyku
związanym z transakcją

Profesjonalna obsługa

Zobacz także