Dokonując transakcji wymiany walutowej z dostawą natychmiastową
za pośrednictwem ING Banku Śląskiego zyskają Państwo dostęp do wielu walut.

Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie. Parametry transakcji każdorazowo są uzgadniane w porozumieniu z klientem i dopasowane do jego potrzeb. Naszym klientom oferujemy również możliwość skorzystania
z kursów negocjowanych.

Za pośrednictwem dealera zyskają Państwo dostęp do kursów rynku międzybankowego i fachowej informacji dotyczącej bieżących zmian
na rynku walutowym. Transakcje wymiany walutowej z dostawą natychmiastową mogą być zawierane telefonicznie (z dealerem)
lub bezpośrednio w systemie bankowości internetowej w module Kantor.

Zapraszamy do współpracy.

Zalety oferty

Atrakcyjne kursy
wymiany

Szeroka paleta dostępnych
par walutowych

Łatwość i bezpieczeństwo
zawierania transakcji

Profesjonalna obsługa Klienta,
zapewniająca dostęp do informacji
na temat bieżących zmian na rynku
walutowym

Brak dodatkowych
kosztów i prowizji

Zobacz także

Financial markets

Financial markets

Globalne rozwiązania dla korporacji

Dokumenty Rynków Finansowych

Dokumenty Rynków Finansowych

Regulaminy i wzory dokumentów

MiFID

MiFID

Informacje o obrocie instrumentami finansowymi

EMiR

EMiR

Podstawowe informacje