ING Bank oferuje nowoczesne i sprawdzone rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej, które - dzięki grupie wyspecjalizowanych doradców - można z łatwością dopasować do specyfiki działalności i potrzeb Państwa firmy.

Proponowane przez nas rozwiązania umożliwiające zarządzanie ryzykiem finansowym zapewniają m.in. możliwość projekcji wyniku finansowego transakcji rozliczanych w walucie, możliwość ustalenia z góry bądź obniżenia poziomu kosztów finansowania, jak również ustalenia lub zwiększenia poziomu przychodów z inwestycji.

Specjaliści ING Banku pomogą zidentyfikować rodzaje ryzyka na jakie są Państwo narażeni, dobiorą najwłaściwsze rozwiązania dostosowane do konkretnych uwarunkowań Państwa działalności i określą optymalne warunki transakcji. Uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat konstrukcji transakcji i związanego z nimi ryzyka.

Zapraszamy do współpracy.

Produkty umożliwiające zabezpieczenie
ryzyka stopy procentowej:

  • FRA
  • IRS
  • Opcje na stopę procentową (w tym opcje CAP, FLOOR i COLLAR)
  • CIRS

Produkty umożliwiające zabezpieczenie
ryzyka walutowego:

  • Forwardy/NDF
  • Opcje walutowe

Zalety oferty

Dobór zabezpieczeń
do określonej sytuacji

Optymalne określenie
warunków transakcji

Profesjonalna
obsługa Klienta

Zabezpieczenie przed ryzykiem
zmiany kursu walutowego lub/i
ryzykiem zmiany stopy procentowej

Pełna informacja o specyfice
oferowanych produktów i ryzyku
związanym z transakcją

Zobacz także

Financial markets

Financial markets

Globalne rozwiązania dla korporacji

Dokumenty Rynków Finansowych

Dokumenty Rynków Finansowych

Regulaminy i wzory dokumentów

MiFID

MiFID

Informacje o obrocie instrumentami finansowymi

EMiR

EMiR

Podstawowe informacje