ING Bank Śląski S.A. oferuje usługi powiernicze na podstawie licencji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) przyznanej 6 marca 1997 r.  Od tego czasu zyskał reputację jednego z czołowych banków powierniczych w Polsce.

Z naszych rozwiązań korzystają zarówno największe podmioty krajowe, takie jak fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, asset managerowie i domy maklerskie, jak również podmioty zagraniczne, w tym globalne banki powiernicze, banki inwestycyjne, firmy brokerskie, zdalni członkowie GPW, dealerzy na skarbowych papierach wartościowych oraz asset managerowie.

Profesjonalny zespół specjalistów, wykorzystując swoje doświadczenie i najlepsze praktyki zdobyte w Polsce i na świecie, daje gwarancję najwyższego standardu i kompletności usług w zakresie przechowywania oraz rozliczania transakcji na papierach wartościowych,

Wysoki poziom świadczonych przez nas usług potwierdzają liczne nagrody branżowe i wyróżnienia, jak również posiadany i co roku odświeżany certyfikat  ISAE 3402.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy.

Rachunek papierów wartościowych

Nabywane przez klientów papiery wartościowe emitowane w Polsce oraz na innych rynkach rejestrowane są na prowadzonych w tym celu rachunkach papierów wartościowych.

Więcej

Obsługa funduszy – Bank Depozytariusz

ING Bank Śląski pełni funkcję Banku Depozytariusza dla krajowych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.


Więcej

Usługi portfelowe

Sprawne przekazywanie informacji o papierach wartościowych zarejestrowanych na ich rachunku w naszym Banku.


Więcej

Usługi rozliczeniowe

Bezpieczeństwo, niezawodność i szybkość operacji rozliczeniowych na polskim
i zagranicznych rynkach.

Więcej

Dodatkowe usługi powiernicze

Szeroka oferta dodatkowych usług i rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Więcej

Rejestr akcjonariuszy

Prowadzenie elektronicznego rejestru akcjonariuszy jest wymagane ze względu na zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych.

Więcej

Zalety oferty

Pełna oferta usług powierniczych
oraz rozliczania transakcji
na papierach wartościowych

Bezpieczeństwo przechowywanych
papierów wartościowych
i prowadzonych operacji

Dobór rozwiązań
do indywidualnych potrzeb
klientów

Wszechstronne doświadczenie

Najwyższe standardy
obsługi i wsparcie
profesjonalnych doradców

Wysoka jakość usług
potwierdzona przez nagrody
branżowe i branżowe i certyfikat ISAE 3402

Zobacz także

ING Wholesale Banking

ING Wholesale Banking

Globalne rozwiązania dla korporacji

Doradztwo dla branż

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym