Rozumiejąc różnorodność potrzeb naszych klientów umożliwiamy im korzystanie z dodatkowych usług powiązanych z oferowanym przez nas produktem powierniczym. Usługi te obejmują między innymi:

  • program pożyczek papierów wartościowych (pożyczki automatyczne KDPW oraz na żądanie)
  • kontrolę wartości portfela papierów wartościowych wraz z przygotowaniem odpowiednich raportów dostosowanych do potrzeb klienta
  • sprawozdawczość, zarówno pod względem zawartości merytorycznej raportów, jak i rozwiązań komunikacyjnych
  • obsługę podatkową w zakresie pośrednictwa w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku w oparciu o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również wnioskowanie o ulgę podatkową u źródła
  • możliwość korzystania z projekcji płynności
  • dostęp do usługi wymiany walutowej w przypadku dokonywania inwestycji na papierach wartościowych emitowanych i nabywanych za granicą.

Zalety oferty

Szeroka oferta
dodatkowych usług
i rozwiązań dostosowanych
do indywidualnych
potrzeb klientów

Wszechstronna
sprawozdawczość

Rozwiązania
zapewniające płynność
rozliczeń

Najwyższe standardy
obsługi i wsparcie
profesjonalnych doradców

Zobacz także

ING Wholesale Banking

ING Wholesale Banking

Globalne rozwiązania dla korporacji

Doradztwo dla branż

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym