Nabywane przez klientów papiery wartościowe emitowane w Polsce oraz na innych rynkach rejestrowane są na prowadzonych w tym celu rachunkach papierów wartościowych.

Wśród przechowywanych w naszym banku aktywów znajdują się:

  • akcje notowane na giełdzie, prawa do akcji, akcje typu „dual listed”
  • obligacje skarbowe, bony skarbowe, bony NBP
  • obligacje komunalne, obligacje przedsiębiorstw
  • certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe, opcje
  • papiery wartościowe emitowane i podlegające obrotowi za granicą
  • papiery wartościowe w formie materialnej

Bezpieczeństwo przechowywania aktywów klientów zapewnione jest m.in. poprzez:

  • bezpośrednie uczestnictwo ING Banku Śląskiego S.A w centralnym depozycie papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) oraz rejestrze papierów wartościowych prowadzonym przez Narodowy Bank Polski,
  • sieć  uznanych międzynarodowych korespondentów, za pośrednictwem których udostępniamy klientom dostęp do ponad 100 rynków zagranicznych
  • skarbiec do przechowywania papierów materialnych, spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa NBP

Zalety oferty

Bezpieczeństwo przechowywanych
papierów wartościowych

Szeroka sieć
korespondentów

Dobór rozwiązań
do indywidualnych potrzeb
klientów

Wysoka jakość usług
potwierdzona przez nagrody
branżowe i certyfikat ISAE 3402

Zobacz także

ING Wholesale Banking

ING Wholesale Banking

Globalne rozwiązania dla korporacji

Doradztwo dla branż

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym