W ramach usług portfelowych ING Bank Śląski S.A. gwarantuje klientom dostarczanie informacji o papierach wartościowych zarejestrowanych na ich rachunkach. Codzienne monitorowanie wydarzeń na rynku kapitałowym umożliwia nam pozyskiwanie informacji dotyczących posiadanych aktywów.

W zakresie obsługi wydarzeń na papierach wartościowych (ang. corporate actions) oferujemy m.in.:

  • usługę reprezentowania inwestora na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (ang. proxy voting)
  • obsługę wypłaty pożytków z posiadanych papierów wartościowych, takich jak dywidenda, kupon obligacji, czy też wykup papierów dłużnych (ang. income collection)
  • realizację zapisów na nowe emisje z wykorzystaniem praw poboru

Zalety oferty

Profesjonalne działania związane z wypłatą świadczeń z papierów wartościowych

Pełen zakres usług portfelowych

Zobacz także

ING Wholesale Banking

ING Wholesale Banking

Globalne rozwiązania dla korporacji

Doradztwo dla branż

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym