ING Bank Śląski S.A. dokonuje standardowych rozliczeń transakcji na papierach wartościowych w terminach zgodnych z cyklami rozliczeń przyjętymi na danym rynku. Płatności związane z rozliczeniami transakcji dokonywane są tego samego dnia, w którym następuje rozliczenie, zgodnie z zasadami DvP (ang. Delivery versus Payment) – contractual settlement. Wykorzystania nowoczesnych systemów sprawia, że proces przeprowadzania operacji rozliczeniowych jest w pełni zautomatyzowany.

Poza standardowymi instrumentami rynku kasowego, jako jeden z nielicznych banków powierniczych, rozliczamy również transakcje na instrumentach pochodnych notowanych na GPW. 

Oferujemy naszym klientom dostęp do programu automatycznych pożyczek papierów wartościowych organizowanego przez KDPW oraz do naszego wewnętrznego programy pożyczek zawieranych pomiędzy klientami Banku. Klienci mogą korzystać z rozliczeń transakcji Back-2-Back na zagranicznych papierach wartościowych.

W ramach usług portfelowych i obsługi standardowych zdarzeń korporacyjnych (dywidendy, odsetki, wykupy), nasi klienci mogą korzystać  m.in. ze wsparcia przy uzyskaniu niższych stawek podatku od wypłat pożytków z krajowych i zagranicznych papierów wartościowych, jak również pośrednictwa w reprezentowaniu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. 

Zalety oferty

Bezpieczeństwo,
niezawodność i szybkość
operacji rozliczeniowych na
polskim i zagranicznych rynkach

Obsługa rozliczeniowa
giełdowych instrumentów
pochodnych

Szeroka gama dodatkowych, niestandardowych usług portfelowych

Wsparcie profesjonalnych
doradców

Dobór rozwiązań
do indywidualnych
potrzeb klientów

Zobacz także

ING Wholesale Banking

ING Wholesale Banking

Globalne rozwiązania dla korporacji

Doradztwo dla branż

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym