O ofercie

Rachunki

ING Bank elastycznie dostosowuje strukturę rachunków do potrzeb klientów (rachunek bieżący, rachunek płacowy, rachunek powierniczy/escrow, itp). Otwieramy i prowadzimy rachunki także w mało popularnych walutach. Na życzenie klienta udostępniamy usługę automatycznego transferu sald (lub ich części) pomiędzy rachunkami firmy.

Uzyskają Państwo możliwość pobierania różnorodnych raportów o saldach i transakcjach, a firmy działające na rynkach zagranicznych otrzymają międzynarodowy dostęp do rachunku. Wygodną i sprawną obsługę rachunków firmowych zapewnia system bankowości internetowej ING BusinessOnLine.

Przelewy

ING Bank jako bezpośredni uczestnik wszystkich głównych systemów rozliczeniowych oferuje pełną gamę produktową w zakresie przelewów krajowych oraz zagranicznych. Oferujemy indywidualne podejście do zleceń płatniczych oraz korzystne godziny graniczne ich realizacji.

Zarządzanie należnościami

W ofercie ING Banku Śląskiego znajdą się rozwiązania umożliwiające sprawną obsługę płatności i rozliczeń.

Klientom posiadającym wielu płatników oferujemy również kompleksowe rozwiązania, takie jak System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP), czy SIMP Matching pozwalające na sprawną i jednoznaczną identyfikację konkretnych płatników, płatności i faktur oraz automatyczne dokonywanie księgowań w systemach finansowo-księgowych klienta. ING Bank wspiera proces uzgadniania płatności przychodzących z płatnościami oczekiwanymi.

Uzupełniającym rozwiązaniem sprzyjającym wyeliminowaniu zatorów płatniczych oraz terminowemu rozliczaniu zobowiązań jest Polecenie Zapłaty. ING Bank przejmuje proces dystrybucji formularzy zgody oraz automatycznego ponawiania odrzuconych instrukcji realizacji Polecenia Zapłaty. Szczegółowe raporty dostarczane przez system bankowości internetowej pozwalają na łatwy monitoring regulowania zobowiązań.

Obsługa gotówkowa

ING Bank aranżuje kompleksową obsługę wpłat i wypłat gotówkowych wraz z transportem gotówki z siedziby klienta do ING Banku, dostawą gotówki bezpośrednio do siedziby firmy, przeliczeniem nieuporządkowanych wpłat i generowaniem niestandardowych raportów. Przy aranżacji usługi współpracujemy z profesjonalnymi firmami konwojującymi. Proste i bezpieczne procedury dokonywania wpłat pozwalają przyspieszyć udostępnianie środków na rachunkach prowadzonych w ING Banku.

Podmiotom, które rozliczają się w formie gotówkowej z osobami fizycznymi, np. pracownikami lub kontrahentami oferujemy System Wypłat Elektronicznych. Usługa umożliwia dokonanie wypłaty w dowolnym bankomacie lub oddziale ING Banku.

Komunikat dotyczący zasad awizowania wypłat gotówkowych z rachunków bankowych

Instrukcja SWE Bankomat

Instrukcja SWE Oddział 

Bankowy Dowód Wpłaty do usługi wpłat zamkniętych PDF (plik otwiera się prawidłowo po pobraniu na dysk)

Karty płatnicze

ING Bank oferuje szeroką gamę kart działających w systemie Visa i Mastercard, dzięki czemu pracownicy będą mogli otrzymać kartę odpowiadającą zakresowi kompetencji i wykonywanych przez nich zadań. Korzystając z kart oferowanych przez ING Bank wyeliminują Państwo niedogodności związane z wypłatą i rozliczaniem zaliczek gotówkowych dla pracowników oraz zyskają elastyczność w ustalaniu limitów dla każdego użytkownika karty.

Bankowość internetowa

Podejmując z nami współpracę będą Państwo korzystać z wszechstronnego systemu bankowości internetowej ING Business. To jeden z najbezpieczniejszych systemów bankowości internetowej na polskim rynku, bazujący na najlepszych międzynarodowych standardach szyfrowania i autoryzacji transakcji. Zapewnia on szeroki zakres typów realizowanych transakcji/instrukcji. Dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika system jest bardzo prosty w obsłudze.

Zalety oferty

Komfort i wygoda prowadzenia codziennych rozliczeń dzięki dostosowaniu funkcji rachunków do oczekiwań firmy

Atrakcyjne stawki oraz zindywidualizowane podejście do zleceń płatniczych

Pełna gotowość do obsługi przelewów w Euro w standardzie SEPA

Eliminacja zatorów płatniczych dzięki efektywnym narzędziom zarządzania naleznościami

Doświadczenie w aranżowaniu kompleksowej obsługi obrotu gotówkowego

Pełna kontrola wydatków służbowych dzięki atrakcyjnej ofercie kart płatniczych

Oszczędnośc czasu i kosztów związanych z obsługą bankową dzięki wykorzystaniu systemu ING Business

Zobacz także

International cash management

International cash management

Globalne rozwiązania dla korporacji

Doradztwo dla branż

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym

ING Business

ING Business

Bankowość internetowa dla firm

Prosta obsługa firmowych kart płatniczych

Prosta obsługa firmowych kart płatniczych

Od teraz w nowym module ING Business dla użytkowników kart