O ofercie

Nasze propozycje wykorzystując rzeczywistą lub wirtualną konsolidację sald umożliwiają efektywne
zarządzanie kosztami i przychodami finansowymi grupy (na szczeblu krajowym i międzynarodowym).

Zalety oferty

Poprawa efektywności zarządzania płynnością finansową

Optymalizacja kosztów i przychodów odsetkowych

Scentralizowane
zarządzanie finansami
na szczeblu grupy

Automatyczna administracja i zarządzanie strukturami przez ING Bank

Wieloletnie doświadczenie

Zobacz także

International cash management

International cash management

Globalne rozwiązania dla korporacji

Doradztwo dla branż

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym

ING BusinessOnLine

ING BusinessOnLine

Bankowość internetowa dla firm

Prosta obsługa firmowych kart płatniczych

Prosta obsługa firmowych kart płatniczych

Od teraz w nowym module ING Business dla użytkowników kart