W dbaniuo bezpieczeństwonie macie sobie równych

Dodatkowa ochronaWeryfikacjabehawioralna

Bezpłatna ochronaekspertówod cyberbezpieczeństwa

Ustaw bezpiecznelimity płatnościna zakupach online

Są lepsze sposobyna pilnowaniedanych w sieci

Żeby w siecinie wpaść w sieci

Gdy coś Ci mówi,że e-sklep leci w kulki

W dbaniu o bezpieczeństwo tego co ważne, nie macie sobie równych!

I to właśnie dla was w aplikacji Moje ING1 jest Strefa bezpieczeństwa z dodatkowymi, innowacyjnymi zabezpieczeniami

Nie jesteś naszym klientem? 

Załóż konto osobiste  

i chroń lepiej swoje finanse w Moim ING - najlepszej aplikacji bankowej2

dowiedz się więcej o kontach

Masz już u nas konto?

Zaloguj się do Mojego ING 

i włącz innowacyjne zabezpieczenia w Strefe bezpieczeństwa

Dodatkowo możesz: 

Jeśli to wszystko Ci się podoba, będzie nam miło, jak zostaniesz naszym klientem

Załóż konto osobiste

i chroń lepiej swoje finanse w Moim ING. A dodatkowo zyskaj do 250 zł3 w promocji.
Wolisz założyć konto na selfie4 w aplikacji Moje ING? Proszę bardzo:

   

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego, a aplikacja Moje ING – jest jej wersją na urządzenia mobilne.

2 Zwycięzca w konkursie „Instytucja Roku 2022” w kategorii „Najlepsza aplikacja mobilna” oraz 1. miejsce w kategorii „Bankowość mobilna” w konkursie Mobile Trends Awards.

3 Zapoznaj się z regulaminem promocji ING Banku Śląskiego „Do 250 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort” albo „Do 250 zł za otwarcie konta Mobi".

4„Zakładanie konta przy użyciu Selfie” - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie, czyli zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.

Weryfikacja behawioralna
To dodatkowe zabezpieczenie, które zapamiętuje, jak korzystasz ze swojej bankowości internetowej (analizuje Twoje ruchy i zachowania). Dzięki temu wie, że to Ty. To świetna ochrona, kiedy np. oszuści przechwycą Twój login i hasło. Włączysz to 1 kliknięciem i korzystasz za darmo. Dowiedz się więcej.

Jak włączyć?
1. Zaloguj się do Mojego ING w aplikacji na telefonie lub na komputerze.

icon A jeśli nie jesteś naszym klientem, to napierw Załóż konto osobiste i chroń lepiej swoje finanse w Moim ING1 - najlepszej aplikacji bankowej2

2. Wejdź do Strefy bezpieczeństwa w sekcji "Usługi" i włącz dodatkowe zabezpieczenie przed cyberoszustami - wyraź zgodę na weryfikację behawioralną.

Limity transakcyjne

Gdy np. planujesz większe zakupy, ustaw odpowiedni limit i zmniejsz go po zakupach. Zmiany są bezpłatne. Dowiedz się więcej o limitach transakcyjnych.  

Gdzie zmianiać limity? 

1. Zaloguj się do Mojego ING w aplikacji na telefonie lub na komputerze.

icon A jeśli nie jesteś naszym klientem, to napierw Załóż konto osobiste i chroń lepiej swoje finanse w Moim ING1 - najlepszej aplikacji bankowej2

2. Wejdź do Strefy bezpieczeństwa w sekcji „Usługi” - Limity transakcyjne. 

3. Ustaw nowy limit dla karty, przelewów i BLIKA.

Włącz również powiadomienia push

Poinformujemy Cię o każdej zmianie na koncie (przelewie, wypłacie z bankomatu, zapłacie kartą). Wejdź do Strefy bezpieczeństwa w sekcji „Usługi” - Powiadomienia na telefon (push) - Zmień. Więcej o powiadomieniach przeczytasz w centrum pomocy.

CyberRescue
Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia ekspertów z CyberRescue. To spece od bezpieczeństwa w sieci. Pomogą Ci m.in. lepiej zabezpieczyć twoje konta w social mediach i sprawdzić sklep internetowy przed zakupem. Zweryfikujesz też czy sms-y lub mejle, które otrzymujesz, są fałszywe. Dowiedz się więcej.

Jak aktywować usługę?
1. Zaloguj się do Mojego ING - wejdź do sekcji „Usługi” w Strefie bezpieczeństwa i wybierz CyberRescue.

icon A jeśli nie jesteś naszym klientem, to napierw Załóż konto osobiste i chroń lepiej swoje finanse w Moim ING1 - najlepszej aplikacji bankowej2

2. Zapoznaj sie z warunkami i wygeneruj kod.

3. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę firmy CyberRescue - wypełnij formularz i wpisz wygenerowany wcześniej kod. 

4. Po potwierdzeniu rejestracji przez firmę CyberRescue, dostaniesz SMS-a oraz mejla z dalszą instrukcją. 

Usługa CyberRescue jest dostępna do wyczerpania puli kodów dostępu i świadczona jest przez firmę Cyber Rescue sp. z o.o. Zapoznaj się z regulaminem.

Tymczasowa blokada karty

Nie wiesz co się stało z Twoją kartą? Planujesz ją zostawić np. w hotelu? Możesz czasowo zablokować kartę w Moim ING. Dzięki temu nikt nie będzie mógł nią płacić. Dowiedz się więcej.

Jak tymczasowo zablokować kartę?

1. Zaloguj się do Mojego ING w aplikacji na telefonie lub na komputerze. 

icon A jeśli nie jesteś naszym klientem, to napierw Załóż konto osobiste i chroń lepiej swoje finanse w Moim ING1 - najlepszej aplikacji bankowej2

2. Wejdź do Strefy bezpieczeństwa w sekcji „Usługi” - Blokowanie i zastrzeganie. 

3. Wybierz kartę, którą chcesz czasowo zablokować. W ciągu 30 dni możesz ją odblokować bez konsekwencji.

W Moim ING prosto zastrzeżesz swoje dokumenty oraz kartę płatniczą. Dowiedz się więcej

 

Sprawdzaj dokładnie nadawcę wiadomości i czy dane się zgadzają.  Szczególnie uważaj na zamieszczone linki. Dowiedz się więcej

 

Zadzwoń do znajomego i upewnij się, że to on prosi Cię o przysługę, a nie oszuści. Dowiedz się więcej

 

Zanim wpiszesz login i hasło, upewnij się, że jesteś na właściwej, bezpiecznej stronie logowania. W Moim ING nigdy nie wymagamy podawania loginu wraz z pełnym hasłem do bankowości.  Dowiedz się więcej

 

Nie otwieraj mejli od nieznanych nadawców i dołączonych załączników. Jeśli dostaniesz podejrzanego mejla, np. z urzędu - wyjaśnij najpierw sprawę. Zadzwoń do urzędu na numer podany na jego stronie internetowej. Dowiedz się więcej