„Bezpieczne dzieci w sieci”Gra edukacyjnaw Mieście ING w Roblox

Reklama skierowana do rodziców dzieci w wieku 7-17 lat

W dbaniu o bezpieczeństwo dzieci nie macie sobie równych!

Dlatego stworzyliśmy grę edukacyjną Miasto ING w Roblox. Pokażcie dzieciom, jak być bezpieczniejszym w sieci.

Odwiedź Miasto ING w Roblox

Bawcie się razem w wirtualnym świecie

Miasto ING w Roblox to gra, dzięki której Twoje dziecko przez zabawę uczy się dobrych nawyków finansowych i bezpieczeństwa w sieci. Gra została pozytywnie oceniona przez psychologa dziecięcego, a zadania są dostosowane do wieku dziecka.

Wejdźcie do gry

Twoje dziecko może również zamówić kartę do konta z wizerunkiem bohaterów

Sprawdź, co mamy w ofercie konta Mobi 13-17

Dzięki temu możesz wspierać dziecko w pierwszych krokach w świecie finansów

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta1
 • 0 zł za kartę do konta 
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty z bankomatów naszych i Planet Cash

Załóż konto dla nastolatka

Masz młodsze dziecko? Dla nich też coś mamy ;)

Aplikacja mobilna Moje ING

Karta przedpłacona dla dziecka

Więcej o karcie i promocji

Konto oszczędnościowe dla dziecka

Oprocentowane, do zbierania na przyszłość i nauki oszczędzania

Wy dorośli również możecie zadbać o swoje lepsze bezpieczeństwo w sieci!

Poznajcie Strefę bezpieczeństwa w aplikacji Moje INGz innowacyjnymi sposobami na cyberoszustów

Sprawdź Weryfikację behawioralną

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Poniżej znajdują się definicje niektórych pojęć użytych w tej reklamie

ING Bank Śląski S.A. promuje i w pełni odpowiada za treści w Mieście ING na platformie Roblox. oraz  jest wyłącznym właścicielem projektów kart i reklamowanych produktów. Roblox jest platformą, na której znajduje się gra edukacyjna Miasto ING, i nie jest ani powiązany, ani nie ponosi odpowiedzialności za produkty ING Banku Śląskiego.

Miasto ING to gra, którą stworzył dla osób w wieku 7-17 lat ING Bank Śląski na platformie Roblox. W Mieście ING uczymy, jak zarabiać, wydawać i oszczędzać punkty. Gracz może zdobywać punkty, wykonując konkretne zadania, takie jak: sprzątanie śmieci, wyprowadzanie psów, mycie okien, mycie aut czy wydawanie posiłków w restauracji. Gracz może zamieniać zdobyte punkty m.in. na wirtualne:
1. sprzęty, które pozwalają lepiej i szybciej zdobywać kolejne punkty, np. łopaty i gąbki do mycia;
2. pojazdy – aby szybciej poruszać się w grze;
3. własne mieszkanie.

Roblox jest darmową platformą, która należy do Roblox Corporation (z siedzibą w San Mateo, Kalifornia, Stany Zjednoczone), na której użytkownicy np. ING Bank Śląski mogą tworzyć własne gry (Miasto ING) w oparciu o wymyślone przez siebie zasady. Mogą udostępniać te gry innym użytkownikom. Jest to też wirtualna platforma społecznościowa, na której użytkownicy mogą wspólnie grać w wybraną grę.

1 Z wyjątkiem wpłat/wypłat w punkcie obsługi kasowej lub przelewów w placówce bankowej - miejscu spotkań.

Zapoznaj się z regulaminem promocji ING Banku Śląskiego „50 zł na kartę”.

Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego, a aplikacja Moje ING – jest jej wersją na urządzenia mobilne.

Podstawą odbioru 250 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie promocji „Do 250 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort” albo warunków opisanych w regulaminie promocji „Do 250 zł za otwarcie konta Mobi". Zapoznaj się z regulaminem.

Jesteś już naszym klientem?

Załóż konto z aplikacji Moje ING3. Przygotuj zdjęcia lub skany dokumentów, które potwierdzają tożsamość dziecka. Może to być: 

 • dowód osobisty (tylko jeśli macie z dzieckiem to samo nazwisko lub jego człon)
 • dowód osobisty oraz akt urodzenia
 • paszport oraz akt urodzenia 

Załóż konto dla nastolatka


Nie jesteś naszym klientem?

Załóż konto dla siebie 

z aplikacją Moje ING, która umożliwia bankowanie online, w tym założenie konta dziecku. Teraz, w promocji możesz dostać do 250 zł4 za otwarcie konta przez internet