Realizuj postanowienia i rób swoje!

Nowy Rok, to nowe postanowienia: Będę biegać. Przeczytam 30 książek. Zacznę w końcu regularnie oszczędzać! Nie wiemy, jak będzie z bieganiem i czytaniem książek... ale w postanowieniu regularnego oszczędzania możemy Ci pomóc. Mamy na to sposób!

Łatwiej realizować postanowienia, gdy aplikacja Moje ING1 pomaga Ci systematycznie oszczędzać
na Twój cel na koncie oszczędnościowym

Fajnie to wszystko wygląda? Teraz wybierz coś dla siebie.

 

 • Gdy nie jesteś naszym klientem

 • Gdy masz już u nas konto

x
1

Pobierz apkę Moje ING

         

 • Możesz też wpisać w wyszukiwarkę sklepu z aplikacjami w telefonie "Moje ING mobile" i pobrać aplikację.
2

Załóż konto na selfie w apce

 • Zdalnie i bez kuriera (też nie lubimy na nich czekać).
 • Przygotowujesz dowód osobisty, wypełniasz formularz w apce, robisz swoje zdjęcie. Brzmi prosto? Zobacz jak wygląda. 
 • Możesz też założyć konto przez formularz internetowy: Otwórz konto
3

Wnioskuj o pożyczkę w Moim ING

 • Wybierz ofertę z ubezpieczeniem. 
 • Wpisz kod promocyjny PE200101922.
 • Dostarcz do Banku fakturę VAT potwierdzającą zakup towaru ekologicznego i spełnij pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji
4

Zyskaj więcej

 • Otrzymasz zwrot pobranej wcześniej prowizji za udzielenie pożyczki.
 • Za otwarcie konta przez aplikację Moje ING, możesz zyskać do
  160 zł4! Wystarczy spełnić kilka prostych warunków.
x
1

Wnioskuj o pożyczkę w Moim ING

    Zaloguj się

 • Wybierz ofertę z ubezpieczeniem.
 • Wpisz kod promocyjny PE200101922.
 • Dostarcz do Banku fakturę VAT
  potwierdzającą zakup towaru
  ekologicznego i spełnij pozostałe
  warunki określone w Regulaminie Promocji
2

Zyskaj więcej

 • Otrzymasz zwrot pobranej wcześniej
  prowizji za udzielenie pożyczki.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

1  Moje ING, bankowość internetowa lub system bankowości internetowej – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego. Aplikacja Moje ING – to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne. 

2 Certyfikat prostego języka przyznała Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymaliśmy go 11 stycznia 2017 roku.

3 Podstawą odbioru do 160 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie „Do 160 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort” albo w regulaminie „Do 160 zł za otwarcie konta Mobi”. Zapoznaj się z regulaminem promocji. 

4 Oprocentowanie 0,5% dla kwot poniżej 25 tys. zł  to oprocentowanie zmienne, obliczane w skali roku. Dotyczy wyłącznie klientów rozpoczynających oszczędzanie w naszym banku, którzy zakładają Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej „Bonus na start” i obowiązuje przez 3 miesiące od założenia konta. Po upływie tego okresu, oraz dla kwot od 25 tys. zł obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. Zapoznaj się z ww. regulaminem.