Kochani dorośli!

A więc dorośliście do tego, żeby pozwolić nastolatkom robić swoje? Świetnie :)
Pora na kolejny krok. Załóżcie im konto Mobi z aplikacją Moje ING1.
Niech uczą się oszczędzać i wydawać swoje pierwsze pieniądze.

Co dobrego z kontem Mobi?

Jeszcze nie jesteś naszym klientem? 

Będzie nam miło, jak nim zostaniesz. A teraz za otwarcie konta Direct lub konta Komfort dorzucimy nawet do 160 zł2 w promocji!  

Otwórz konto osobiste

lub załóż konto w aplikacji Moje ING na swoim telefonie. Zobacz, jak to zrobić.

   

Już z nami bankujesz?

Dziękujemy! :) Teraz pora na Twojego nastolatka.
Jeśli skończył 13 lat, załóż mu konto Mobi. Możesz to zrobić szybko i wygodnie w Moim ING. 

Załóż nastolatkowi konto

Twoje dziecko ma mniej niż 13 lat? Tak się składa, że dla niego też coś mamy :) Dowiedz się więcej.

Przenieś stare rzeczy dziecka z kąta na konto

Kto dorósł do sprzedaży rowerka? Lub innych rzeczy, których dziecko już nie używa. Sprzedaj je na aukcji Allegro Lokalnie i zyskaj Monety Allegro lub zwrot prowizji.

Zarobione pieniądze możesz przelać na konto dziecka. Nie ma za co!

Zobacz szczegóły promocji

Chcesz pomóc nastolatkowi ogarnąć finanse? 

Świetnie. Zebraliśmy kilka artykułów, które mogą Ci się przydać. 

Jak rozmawiać z dzieckiem o finansach?

5 praktycznych porad dla rodziców

Przeczytaj

Nastolatki, pieniądze i my

Jak nauczyć nastolatka ogarniania pieniędzy?

Sprawdź

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

1Reklama skierowana do rodziców dzieci w wieku 13-17 lat. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego, a Aplikacja Moje ING – jest jej wersją na urządzenia mobilne.

2Podstawą odbioru do 160 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie „Do 160 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort” albo w regulaminie „Do 160 zł za otwarcie konta Mobi”. Zapoznaj się z regulaminem promocji.

Dodatkowe informacje: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; www.ing.pl; Infolinia 801 111 888 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku.