Zapoznaj się z Regulaminem promocji Ekpożyczki. Oferta trwa do 31 grudnia 2020 r. 

 

Spodobało Ci się? Jeśli tak to  Weź Ekopożyczkę

 

Jak wziąć Ekopożyczkę?

 • Gdy nie jesteś naszym klientem

 • Gdy masz już u nas konto

x
1

Pobierz apkę Moje ING

         

 • Możesz też wpisać w wyszukiwarkę sklepu z aplikacjami w telefonie "Moje ING mobile" i pobrać aplikację.
2

Załóż konto na selfie w apce

 • Zdalnie i bez kuriera (też nie lubimy na nich czekać).
 • Przygotowujesz dowód osobisty, wypełniasz formularz w apce, robisz swoje zdjęcie. Brzmi prosto? Zobacz jak wygląda. 
 • Możesz też założyć konto przez formularz internetowy: Otwórz konto
3

Wnioskuj o pożyczkę w Moim ING

 • Wybierz ofertę z ubezpieczeniem. 
 • Wpisz kod promocyjny PE200101922.
 • Dostarcz do Banku fakturę VAT potwierdzającą zakup towaru ekologicznego i spełnij pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji
4

Zyskaj więcej

 • Otrzymasz zwrot pobranej wcześniej prowizji za udzielenie pożyczki.
 • Za otwarcie konta przez aplikację Moje ING, możesz zyskać do
  160 zł4! Wystarczy spełnić kilka prostych warunków.
x
1

Wnioskuj o pożyczkę w Moim ING

    Zaloguj się

 • Wybierz ofertę z ubezpieczeniem.
 • Wpisz kod promocyjny PE200101922.
 • Dostarcz do Banku fakturę VAT
  potwierdzającą zakup towaru
  ekologicznego i spełnij pozostałe
  warunki określone w Regulaminie Promocji
2

Zyskaj więcej

 • Otrzymasz zwrot pobranej wcześniej
  prowizji za udzielenie pożyczki.
 

Chcesz zobaczyć ile to kosztuje?  Oblicz ratę

Kalkulator Ekopożyczki w Moim ING

Jaka kwota?
Jaka kwota?
Na jak długo?
Na jak długo?

Jeśli chcesz skorzystać z promocji Ekopożyczki, zawnioskuj o pożyczkę z ubezpieczeniem. Więcej w Regulaminie Promocji. Ubezpieczenie obniża oprocentowanie pożyczki.
Rata miesięczna
Prowizja 1 (doliczona do kwoty pożyczki)
-5,5%
Oprocentowanie
Składka ubezpieczenia Ubezpieczenie dostępne, gdy kwota pożyczki nie przekracza 100 000 zł

Sprawdź szczegóły Zwiń

 1. Prowizję zwracamy w formie nagrody, którą wypłacamy w wysokości pobranej przez Bank prowizji. Więcej w Regulaminie Promocji.
 2. Sprawdź szczegóły dotyczące ubezpieczenia spłaty pożyczki oferowane przez Nationale-Nederlanden lub Aviva.

Obliczenia wykonane za pomocą kalkulatora mają charakter orientacyjny oraz służą wyłącznie celom informacyjnym. Obliczenia te nie są ofertą udzielenia kredytu lub udzielenia go na określonych warunkach czy też zachętą do zaciągnięcia kredytu. Obliczenia dotyczą sytuacji, w które prowizja za udzielenie pożyczki nie jest kredytowana w racie. Decyzja o przyznaniu kredytu w określonej kwocie i warunkach podejmowana jest po dokonaniu przez bank oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.

Zobacz również standardową ofertę pożyczki.
 

Robimy swoje, abyś Ty mógł robić swoje.

Jeśli to wszystko Ci się podoba, będzie nam miło, jak zostaniesz naszym klientem :)
 

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

1  Moje ING, bankowość internetowa lub system bankowości internetowej – to nazwy handlowe usługi bankowości elektronicznej. Aplikacja Moje ING - to wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczonej na urządzenie mobilne.

2  Ekopożyczka jest akcją promocyjną pożyczki gotówkowej. Zwrot prowizji następuje w formie wypłaty nagrody w wysokości kwoty będącej równowartością pobranej przez Bank prowizji. Promocja dotyczy pożyczek od 1500 zł do 60 000 zł. Minimalny okres spłaty wynosi 3 miesiące, a maksymalny okres spłaty wynosi 120 miesięcy. Więcej w Regulaminie Promocji.

Certyfikat prostego języka przyznała Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymaliśmy go 11 stycznia 2017 roku.

4  Podstawą odbioru do 160 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie promocji „Do 160 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort”.  Zapoznaj się z regulaminem albo w regulaminie „Do 160 zł za otwarcie konta Mobi". Zapoznaj się z regulaminem.

Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Ma on charakter wyłącznie informacyjny. Bank zastrzega, że jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,85%. Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 12 430 zł; całkowita kwota do zapłaty 17 269,53 zł; oprocentowanie zmienne 6,70%; całkowity koszt pożyczki 4839,53 zł (w tym: prowizja 1241,76 zł, odsetki 1836,89 zł, Ubezpieczenie na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 1760,88 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 3 miesiące 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 46 miesięcznych rat płatnych 15. dnia miesiąca, w tym 45 rat po 337,14 zł i ostatnia rata 337,35 zł. Kalkulacja dokonana 27 lipca 2020 r.– na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

Dodatkowe informację do przykładu reprezentatywnego: minimalny i maksymalny okres spłaty wynosi 46 miesięcy. RRSO 19,85% jest wartością maksymalną dla reprezentatywnego przykładu.

Dodatkowe informacje: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; www.ing.pl; Infolinia 801 111 888 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku.