Promocja

Ekopożyczka

w aplikacji Moje ING
Zwracamy prowizję


RRSO 19,72%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

Promocja

Ekopożyczka

w aplikacji Moje ING
Zwracamy prowizję


RRSO 19,72%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

Oszczędź na prowizji, wybierając eko produkty

Pełną listę produktów znajdziesz w Regulaminie Promocji Ekopożyczki.

Weź Ekopożyczkę

Chcesz zamieszkać w domu energooszczędnym?
sprawdź ofertę Ekokredytu hipotecznego

*Podstawą odbioru do 140 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie „Do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort” albo w regulaminie „Do 140 zł za otwarcie konta Mobi” . Zapoznaj się z regulaminem promocji.

„Moje ING"  jest nazwą handlową wersji Systemu  bankowości internetowej, który jest usługą bankowości elektronicznej w rozumieniu przepisów prawa. Aplikacja Moje ING jest wersją systemu na telefon.

Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Ma on charakter wyłącznie informacyjny. Bank zastrzega, że jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Ekopożyczka jest akcją promocyjną pożyczki gotówkowej.

Zwrot kosztów prowizji następuje w formie wypłaty nagrody w wysokości kwoty będącej równowartością pobranej przez Bank prowizji. Promocja dotyczy pożyczek od 1500 zł do 60 000 zł. Więcej w Regulaminie Promocji „Ekopożyczka_01-12.2019 r.” i na ing.pl.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,72%. Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP), uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki pieniężnej (bez kredytowanych kosztów) 10 807 zł; całkowita kwota do zapłaty 15 372,45 zł; oprocentowanie zmienne 8,99%; całkowity koszt pożyczki 4565,45 zł (w tym: prowizja 701,37 zł, odsetki 2285,30 zł, ubezpieczenie na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 1578,78 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 3 miesiące 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 49 miesięcznych rat, w tym 48 rat po 281,50 zł i ostatnia rata 281,67 zł. Kalkulacja dokonana 22 września 2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:
1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),
2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. Obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

Oprocentowanie od minimum 7,49% do maksimum 9,99 % w stosunku rocznym. Prowizja banku za udzielenie pożyczki to minimum 0%, a maksimum 8,49%

Pożyczka może być przyznana nawet w czasie 1 wizyty w Oddziale, o ile klient będzie posiadał przy sobie dokument tożsamości i dokument potwierdzający dochody oraz nie będzie potrzebna dodatkowa ocena ryzyka i zdolności kredytowej.

Dodatkowe informacje: ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; www.ing.pl; Infolinia 801 111 888 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku.