Otwórz konto osobiste w promocji

Jak zyskać do 140 zł1 za otwarcie Konta Direct?

Możesz zyskać 100 zł jeśli:

 • do 31 grudnia 2018 r. otworzysz konto osobiste przez internet 
 • do 31 marca 2019 r. wykonasz transakcje za min. 1000 zł -
  kartą wydaną do konta lub BLIKIEM

  Dodatkowo możesz otrzymać 40 zł, jeśli:
 • +20 zł - gdy 3 z wykonanych transakcji zrobisz BLIKIEM w internecie
 • +20 zł - gdy na Twoje konto wpłynie wynagrodzenie od Twojego pracodawcy na min. 1000 zł

Zapoznaj się z regulaminem promocji i spełnij wszystkie jej warunki. 

Konto Direct, jeśli większość rzeczy robisz przez Internet

0 zł za prowadzenie konta2

0 zł za krajowe przelewy w PLN3, które robisz przez internet 

0 zł za korzystanie z karty Visa zbliżeniowa4,  którą podłączysz do konta walutowego w aplikacji Moje ING

0 zł za wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju

 

Jak zyskać do 140 zł1 za otwarcie Konta Mobi?

Możesz zyskać 100 zł jeśli:

 • do 31 grudnia 2018 r. otworzysz konto osobiste przez internet 
 • do 28 lutego 2019 r. wykonasz co najmniej 8 transakcji dowolną kartą wydaną do konta lub BLIKIEM

  Dodatkowo możesz otrzymać 40 zł, jeśli:
 • +20 zł - gdy 3 z wykonanych transakcji zrobisz BLIKIEM w internecie
 • +20 zł - gdy na Twoje konto wpłynie wynagrodzenie od Twojego pracodawcy lub stypendium

Zapoznaj się z regulaminem i spełnij wszystkie warunki promocji. 

Konto Mobi, jeśli masz mniej niż 26 lat i większość rzeczy robisz telefonem

0 zł za prowadzenie konta2

0 zł za kartę płatniczą Visa Zbliżeniową, którą podłączysz do konta walutowego w aplikacji Moje ING

0 zł za wypłaty kodami BLIK z bankomatów w całej Polsce (telefonem)

0 zł za przelewy na telefon w aplikacji Moje ING – możesz wysyłać i odbierać przelewy w każdy dzień tygodnia

0 zł za nielimitowaną ilość przelewów między kontem oszczędnościowym a osobistym – jednym klikiem w aplikacji Moje ING

0 zł za krajowe przelewy w PLN, które robisz przez internet 

0 zł za wpłaty kodami BLIK we wpłatomatach – już od 10 zł (telefonem)

 

Podaj dalej!

Po miesiącu od otwarcia konta, możesz zacząć je polecać swoim znajomym i rodzinie. 

 • Otrzymasz 100 zł za każde skutecznie5 polecone konto osobiste
 • Możesz zyskać 1000 zł, jeśli polecisz konto 10 osobom 
 • 50 zł otrzyma osoba, której polecisz konto i która spełni warunki promocji 

Promocja trwa od 11 czerwca do 11 grudnia 2018 r. 

Zapoznaj się z regulaminem i spełnij wszystkie warunki promocji. 

Sprawdź szczegóły

Z Kontem Mobi lub Kontem Direct możesz otrzymać

Rozwiń i zapoznaj się z pojęciami, które wynikają z obowiązujących przepisów
Wykaz usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym ustala nowe definicje dla pojęć, które znajdziesz na naszej stronie:

 • prowadzenie konta - prowadzenie rachunku płatniczego
 • przelew krajowy - polecenie przelewu krajowego
 • przelew wewnętrzny - polecenie przelewu wewnetrznego
 • stałe zlecenie - zlecenie stałe
 • przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim - polecenie przelewu wewnętrznego  przez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej Moje ING)
 • przelew na Twoje konto w dowolnym banku - polecenie przelewu w PLN na rachunki prowadzone w innych Bankach w kraju (przelew krajowy)
 • płatności kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
 • wypłaty kartą za granicą - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych zgodnie z definicją zawartą w wykazie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, wynikającym z ustawy o usługach płatniczych
 • wpłata gotówkowa - wpłata gotówki
 • wypłata gotówkowa - wypłata gotówki
 • bankowość internetowa (system bankowości internetowej) – usługa bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)
 • Halo Śląski – usługa bankowości telefonicznej (Serwis telefoniczny HaloŚląski)
 • Serwis SMS – powiadamianie SMS
 • Limit zadłużenia w koncie - kredyt w rachunku płatniczym

1 Podstawą odbioru do 140 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie „Do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort” albo w regulaminie „Do 140 zł za otwarcie konta Mobi” . Zapoznaj się z regulaminem promocji.

Za wyjątkiem wpłaty/wypłaty gotówki oraz przelewu w oddziale Banku. Pozostałe opłaty i prowizje dla kart płatniczych określone są w Tabeli opłat i prowizji.

3 Za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET. 

Miesięczna opłata za karty Visa Zbliżeniowa i Mastercard w telefonie wynosi 7 zł za każdą z kart. Nie pobieramy opłaty miesięcznej, jeśli w jednym okresie rozliczeniowym użytkownik wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 PLN wydanymi mu do jednego konta kartami: Visa Zbliżeniowa, Debit MasterCard Zbliżeniowa, Mastercard w telefonie oraz Zbliżak Visa, bez względu na postać karty – wirtualną lub materialną. W przypadku posiadaczy kont Direct w wieku 18-26 lat kwota zwalniająca z opłaty wynosi min. 200 PLN. W przypadku posiadaczy kont Direct w wieku 13-18 lat oraz posiadaczy kont Mobi w wieku 13 -26 lat nie pobieramy opłaty za kartę. Okres rozliczeniowy trwa od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Opłata za dany okres rozliczeniowy pobierana jest ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. Opłata za kartę Mastercard w telefonie nie jest pobierana do 28.12.2018 r.

Skuteczne polecenie występuje, gdy obecny posiadcz konta poleci nowemu klientowi konto osobiste w PLN w ING Banku Śląskim. Nowy klient musi otworzyć konto i korzystać z niego zgodnie z regulaminem promocji „Poleć konto znajomemu”. Nagroda trafi na konto, jesli zarówno obecny posiadacz konta jak i nowy klient spełnią wszystkie warunki promocji opisane w tym regulaminie.

Brak prowizji dot. transakcji bezgotówkowej rozliczonej na koncie prowadzonym w walucie dokonanej transakcji (EUR, USD, GBP). Brak wystarczających środków na tym koncie spowoduje obciążenie konta złotówkowego kwotą transakcji i prowizją za przewalutowanie – 3% kwoty transakcji. Pozostałe opłaty i prowizje dla kart płatniczych określone są w Tabeli Opłat i Prowizji.

Oferta dotyczy wyłącznie Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN zakładanego na warunkach określonych w Regulaminie oferty specjalnej „Bonus na start”. Oprocentowanie jest zmienne, obliczane w skali roku i obowiązuje przez 4 miesiące od założenia konta dla kwot poniżej 100 000 zł. Po upływie tego okresu dla powyższego konta obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. Zapoznaj się z Regulaminem tej oferty.