Jesteś naszym klientem? Poleć konto i zyskaj nawet 1000 zł

Zapisz się do promocji. Zrobisz to teraz, w Moim ING1, w oddziale albo punkcie ING Express. Dostaniesz kod - podziel się nim ze znajomymi (przekaż go tylu osobom, ile chcesz, ale pamiętaj, że możesz zyskać maksymalnie 10 nagród, czyli 1000 zł) i korzystaj z konta.

Zaloguj się do Mojego ING

Regulamin promocji


Nie jesteś jeszcze naszym klientem? Otwórz konto z polecenia i zyskaj 50 zł

Jeśli masz kod od znajomego, otwórz konto i zacznij z niego korzystać, żeby spełnić pozostałe warunki promocji. Możesz to zrobić w Moim ING, w oddziale lub przez internet. Jeżeli otworzysz konto przez naszą stronę www, możesz dodatkowo skorzystać z promocji „Do 160 zł za otwarcie konta” i zyskać do 210 zł.

Otwórz konto

Regulamin promocji

Jak skorzystać z promocji
 

 • Poleć konto

 • Otwórz z polecenia

Poleć konto

x
1

Zapisz się do promocji

Masz czas do 25 listopada 2021 r., ale możesz to zrobić nawet teraz, w Moim ING, w oddziale albo punkcie ING Express.

Zapisz się do promocji

2

Poleć nasze konto

Dostaniesz kod, którym możesz podzielić się z tyloma osobami, ile chcesz.

Pamiętaj tylko, że możesz zdobyć maksymalnie 10 nagród, czyli 1000 zł.

3

Korzystaj z konta

Do 25 listopada 2021 r. zrób transakcje bezgotówkowe na sumę co najmniej 300 zł.

Płać dowolną kartą wydaną do konta, BLIKIEM lub portfelem mobilnym (Apple Pay, Google Pay lub Garmin Pay).

Nie liczymy transakcji wycofanych, anulowanych oraz wypłat gotówki.

4

Ciesz się nagrodą

Wypłacimy ją na Twoje konto osobiste w naszym banku do 25 marca 2022 r.

Pamiętaj - żeby otrzymać nagrodę, osoba, której polecasz konto, także musi spełnić warunki promocji. 

Otwórz z polecenia

x
1

Masz kod? Otwórz konto

Zrób to do 25 listopada 2021 r., w Moim ING, w oddziale albo przez naszą stronę www, gdzie możesz dodatkowo skorzystać z promocji "Do 160 zł za otwarcie konta"1. Czyli otwierając konto przez stronę, możesz zyskać do 210 zł.

Podczas otwierania konta podaj kod od znajomego.

Otwórz konto

2

Wyraź zgodę

na poinformowanie osoby, od której masz kod, czy spełnisz warunki promocji. Prosimy o nią w trakcie otwierania konta.

3

Korzystaj z konta

Do 7 lutego 2022 r., w każdym z dwóch dowolnych miesięcy od otwarcia konta, zrób transakcje bezgotówkowe na sumę co najmniej 300 zł.

Płać dowolną kartą wydaną do konta, BLIKIEM lub portfelem mobilnym (Apple Pay, Google Pay lub Garmin Pay).

Nie liczymy transakcji wycofanych, anulowanych oraz wypłat gotówki.

4

Ciesz się nagrodą

Wypłacimy ją na Twoje konto osobiste w naszym banku, otwarte w ramach promocji, do 25 marca 2022 r.

To jak, lecimy?

Skorzystaj z promocji

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

1 Podstawą odbioru do 160 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie „Do 160 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort” albo w regulaminie „Do 160 zł za otwarcie konta Mobi”. Zapoznaj się z regulaminem promocji.

2. Dane na podstawie badania poziomu rekomendacji klientów ING Banku realizowanego przez IPSOS w I kwartale 2021 roku.

Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego, a Aplikacja Moje ING – jest jej wersją na urządzenia mobilne.