Znajdź swoją „scenę” i rób na niej to, co kochasz. Nie poddawaj się i idź po swoje. Jak Viki Gabor, która specjalnie dla Was zaprojektowała i podpisała kartę do konta Mobi. Kartę możesz zamówić do 31.12.2021 roku z galerii Moja Karta.

Chcesz mieć kartę od Viki? Poniżej możesz sprawdzić jak ją zamówić:

 • Jeśli masz już u nas konto

 • Jeśli nie masz konta

Jeśli masz już u nas konto

x
1

Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING

2

Wejdź w szczegóły swojego konta i wybierz nową kartę – Moją Kartę ING

Jeśli masz 13-17 lat, żeby zamówić kartę potrzebujesz zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Sprawdźcie – razem z rodzicem – czy masz zgodę, żeby zamówić kartę. Jak to zrobić? W aplikacji rodzica kliknijcie w ikonkę Twojego konta Mobi, dalej wybierzcie „Wnioski” i „Zgodę na zarządzanie kontem przez małoletniego posiadacza”. Jeśli nie masz takiej zgody, Twój rodzic może Ci jej w każdej chwili udzielić właśnie w tym miejscu.

3

I gotowe :)

W ciągu 8 dni roboczych – od daty zamówienia – wyślemy Ci kartę.

Jeśli nie masz konta

x

Jeśli nie masz konta – porozmawiaj z rodzicami

Więcej o koncie Mobi dla młodych

To oni założą Twoje konto. Będą też mogli wspierać Cię w codziennym bankowaniu, korzystając ze swojej bankowości internetowej Moje ING.

 

Ile zapłacisz za taką kartę? 

 

Jeśli masz 13-26 lat i będzie to Twoja pierwsza karta w naszym banku – karta jest za 0 zł :)

Dobrze wiedzieć
Karta jest ważna przez 5 lat. Po tym czasie automatycznie ją odnowimy i wyślemy Ci nową (ale ze standardowym wizerunkiem). Jeśli będziesz chcieć kartę z wizerunkiem z Mojej Galerii albo z Twoją własną grafiką, zapłacisz 15 zł (bez względu na to jakie masz konto i ile masz lat). Ale spokojnie – o to będziesz się martwić za 5 lat ;)

 

 

Zobacz, co możesz zrobić z kontem Mobi

Płacisz, jak chcesz

Swoją kartą do konta. Możesz ją zaprojektować, jak chcesz. Wybierz wzór zaprojektowany przez Viki lub stwórz własny projekt. Możesz też płacić BLIKIEM lub za pomocą telefonu. 

Więcej

Oszczędzasz

Np. na super hulajnogę - z celem oszczędnościowym na swoim koncie oszczędnościowym w złotówkach. Możesz też odkładać drobne kwoty przy okazji zakupów – ze Smart Saverem 

Więcej

Pieniądze masz od razu

Gdy pojawia się okazja, wysyłasz do rodziców prośbę o przelew na telefon BLIK z konkretną kwotą, której potrzebujesz. Gdy rodzic zaakceptuje prośbę, pieniądze od razu będą na Twoim koncie. 

Więcej

Wypłacasz też na luzie

Bo możesz to zrobić nawet swoim telefonem - i wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce masz za 0 zł.

Więcej

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.