To lato będzie FEST!Niech zostanie z Tobąna dłużej

Reklama skierowana do nastolatków w wieku 13-17 lat.

W tym roku byliśmy na FEST Festivalu!

Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną linię kart płatniczych. Nie tylko dla miłośników muzyki. Do wyboru masz kilka wzorów, które będą przypominać Ci kolory lata. Uwaga – edycja kart jest limitowana i będzie dostępna tylko do 30.09.2022 r. 😊

Jak zamówić taką kartę?

Jeśli masz już u nas konto

x
1

Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING

2

Wejdź w szczegóły swojego konta, gdzie możesz wybrać nową kartę – Moją Kartę ING

Jeśli masz 13-17 lat, żeby zamówić kartę potrzebujesz zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Sprawdźcie – razem z rodzicem – czy masz zgodę, żeby zamówić kartę. Jak to zrobić? W aplikacji rodzica kliknijcie w ikonkę Twojego konta Mobi, dalej wybierzcie „Panel rodzica”, a w nim „Zgody dla dziecka”. Jeśli nie masz takiej zgody, Twój rodzic może Ci jej w każdej chwili udzielić klikając: „Ustaw zgody dla dziecka na czynności związane z kartami”.

3

Przygotujemy i wyślemy Ci kartę

w ciągu 8 dni roboczych od zamówienia.

Jeśli nie masz konta

x

Jeśli nie masz konta, możesz porozmawiać z rodzicami - oni mogą założyć Ci konto Mobi dla młodych (13-17 lat).

Możesz dowiedzieć się więcej

Jeśli będzie to Twoja pierwsza karta w naszym banku – karta jest za 0 zł :)

Dobrze wiedzieć

Karta jest ważna przez 5 lat. Po tym czasie automatycznie ją odnowimy i wyślemy Ci nową (ale ze standardowym wizerunkiem). Jeśli będziesz chcieć kartę z wizerunkiem z Mojej Galerii albo z Twoją własną grafiką, zapłacisz 15 zł. Ale spokojnie – o to będziesz się martwić za 5 lat ;)

Możesz płacić, jak chcesz

Swoją kartą do konta. Możesz ją zaprojektować, jak chcesz. Wybierz wzór ze swoim ulubionym gamerem lub stwórz własny projekt. Możesz też płacić BLIKIEM lub za pomocą telefonu.

Więcej o Mojej Karcie ING

Możesz doładowywać gry

Twitch, Minecraft, XBOX czy PlayStation? Nie ma problemu. W Moim ING możesz doładować swoje ulubione gry.

Więcej o doładowaniach gier

Oszczędzasz

Np. na super hulajnogę - z celem oszczędnościowym na swoim koncie oszczędnościowym w złotówkach. Możesz też odkładać drobne kwoty przy okazji zakupów – ze Smart Saverem 

Więcej o celach oszczędnościowych

Pieniądze masz od razu

Gdy pojawia się okazja, możesz wysłać do rodziców prośbę o przelew na telefon BLIK z konkretną kwotą, której potrzebujesz. Gdy rodzic zaakceptuje prośbę, pieniądze od razu będą na Twoim koncie.

Więcej o prośbie o przelew BLIK

Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego, a aplikacja Moje ING – jest jej wersją na urządzenia mobilne.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.