Teraz konto Mobiz wyjątkowymi kartamirównież Paliona

Reklama skierowana do nastolatków w wieku 13-17 lat.

Teraz możesz mieć wyjątkową kartę

debetową z wizerunkiem PalionaDizzowsky'iegoMiss Agi i Farella i wejść na nowy level ogarniania kasy.  A potem możesz wpaść do naszej gry - Miasta ING  i uczyć się przez zabawę, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci!

Promocja "50 zł na start"

1

Zacznijcie od konta

Jesteś nastolatkiem w wieku 13-17 lat. Twój rodzic lub opiekun prawny ma już konto w ING Banku Śląskim lub założy je do 17 czerwca 2023 r., założy Ci konto Mobi w Moim ING1 do 27 maja 2023 r.

2

Twój rodzic bierze udział w promocji

Zapisuje się do promocji i akceptuje regulamin. Zrobi to w formularzu dołączonym do wniosku o założenie konta Mobi w Moim ING.

3

Spełnia warunki

Przelewa min. 50 zł  ze swojego konta w naszym banku na Twoje konto otwarte w promocji. Ma na to czas do 27 czerwca 2023 r. Może to zrobić np. przelewem na telefon BLIK.

4

Nagroda jest Twoja!

50 zł trafi na Twoje konto najpóźniej do 12 lipca 2023 r. Wypłata nagrody jest możliwa wcześniej - do 12 czerwca, jeśli Twój rodzic spełni wszystkie warunki promocji do 27 maja.

Oprócz kart mamy też najlepszą aplikację bankową w Polsce - Moje ING1. Możesz w niej mieć:

To wszystko mamy w ofercie konta Mobi 13-17

Mogą Ci je założyć rodzice lub opiekunowie prawni.

 

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta2
 • 0 zł za kartę do konta - czy płacisz nią, czy nie
 • 0 zł za wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty z bankomatów naszych i Planet Cash

Jak można zamówić taką kartę?

Jeśli będzie to Twoja pierwsza karta z własną grafiką w naszym banku – karta jest za 0 zł.

Jeśli nie masz konta

x

Jeśli nie masz konta, możesz porozmawiać z rodzicami - oni mogą założyć Ci konto Mobi dla młodych (13-17 lat). Więcej informacji o koncie znajdziesz tutaj.

Jeśli chcesz zgarnąć 50 zł twój rodzic powinien przystąpić do promocji i spełnić kilka warunków. Regulamin promocji „50 zł na start”. 50 zł trafi na Twoje konto najpóźniej do 12 lipca 2023 r.

Kartę z wybranym wizerunkiem możesz zamówić samodzielnie po założeniu konta. Jeśli będzie to Twoja pierwsza z własną grafiką w naszym banku – karta jest za 0 zł.

Jeśli masz już u nas konto

x
1

Zaloguj się do bankowości internetowej Moje ING

2

Zamów Moją Kartę ING

Możesz wybrać tę opcję w szczegółach konta Mobi. Sprawdź z rodzicem lub opiekunem prawnym, czy masz zgodę, aby zamówić taką kartę. Sprawdzicie to w aplikacji rodzica w zakładce „Panel rodzica”, a dalej „Zgody dla dziecka”. Jeśli nie masz takiej zgody, Twój rodzic może Ci jej w każdej chwili udzielić.

3

Przygotujemy i wyślemy Ci kartę

do 8 dni roboczych od zamówienia.

Miasto ING to gra, którą stworzył dla osób w wieku 7-17 lat ING Bank Śląski na platformie Roblox. W Mieście ING uczymy, jak zarabiać, wydawać i oszczędzać punkty. Gracz może zdobywać punkty, wykonując konkretne zadania, takie jak: sprzątanie śmieci, wyprowadzanie psów, mycie okien, mycie aut czy wydawanie posiłków w restauracji. Gracz może zamieniać zdobyte punkty m.in. na wirtualne:
1. sprzęty, które pozwalają lepiej i szybciej zdobywać kolejne punkty, np. łopaty i gąbki do mycia;
2. pojazdy – aby szybciej poruszać się w grze;
3. własne mieszkanie.

Roblox jest darmową platformą, która należy do Roblox Corporation (z siedzibą w San Mateo, Kalifornia, Stany Zjednoczone), na której użytkownicy np. ING Bank Śląski mogą tworzyć własne gry (Miasto ING) w oparciu o wymyślone przez siebie zasady. Mogą udostępniać te gry innym użytkownikom. Jest to też wirtualna platforma społecznościowa, na której użytkownicy mogą wspólnie grać w wybraną grę.

ING Bank Śląski jest wyłącznym właścicielem projektów kart, reklamowanych produktów oraz organizatorem promocji "50 zł na start". Roblox jest platformą, na której znajduje się gra edukacyjna Miasto ING, i nie jest ani powiązany, ani nie ponosi odpowiedzialności za produkty i promocje ING Banku Śląskiego

Zwycięzca w konkursie "Instytucja Roku 2022" w kategorii "Najlepsza aplikacja mobilna" organizowanym przez portal Moje Bankowanie w marcu 2022 r. oraz 1. miejsce w kategorii "Bankowość mobilna" w konkursie Mobile Trends Awards organizowanym przez ESCOLA S.A w marcu 2022 r. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego, a aplikacja Moje ING – jest jej wersją na urządzenia mobilne.

2 Z wyjątkiem wpłat/wypłat w punkcie obsługi kasowej lub przelewów w placówce bankowej - miejscu spotkań.

 

Poniżej znajdują się definicje niektórych pojęć użytych w tej reklamie

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.