Dla tych,co wypatrują okazjina rozwój

Kompetencje Jutra możesz zdobyć już dziś!

Wiemy, że lubicie realizować swoje plany i rozwijać pasje. Chcemy Was w tym wspierać, dlatego przygotowaliśmy serię spotkań z ekspertami, którzy pomogą Wam rozwinąć kompetencje przyszłości.

O czym będzie ostatnie spotkanie?

Kreatywność

Prowadzący: Paweł Tkaczyk 
strateg marki/ szkoleniowiec/ autor książek

Dowiesz się, jak wzmocnić zdolność do wymyślania nieoczywistych pomysłów i rozwiązań oraz jak łączyć wiedzę z różnych dziedzin.

Co już za nami?

Współpraca w grupie

Prowadzący: Rafał Żak
trener / mówca / autor / twórca video

Przekonasz się, jak korzystać z pracy zespołowej i czerpać z różnorodności. Dowiesz się też czy warto sobie zawracać głowę rolami  w grupie.

Krytyczne myślenie

Prowadzący: Piotr Bucki 
szkoleniowiec/ wykładowca/ dziennikarz/ coach

Dowiesz się, jak racjonalnie kształtować swoje decyzje, zauważać błędy poznawcze i wzmacniać samoświadomość. Będzie też o tym, jak wyrobić w sobie nawyk krytycznego myślenia. 

Jak możesz w nich uczestniczyć?

Brzmi nieźle? Zapisz się już teraz na ostatni webinar 😊

Zapisuje się  

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

2+2=5 i dlaczego nie zawsze tak jest. Czyli o efektywnej współpracy
Rafał Żak

Praca zespołowa cieszy się nieustającym powodzeniem. Oprzemy się na popularnych twierdzeniach dotyczących pracy zespołowej i zobaczymy ile w nich prawdy. Wszystko po to, żeby oddzielać koncepcje wartościowe od miałkich. I żeby z tych wartościowych korzystać w pełni. Na dodatek w pracy zespołowej  spotkamy  wiele  trudności.  Wiele  z  nich jest spowodowanych naturalnymi dla ludzi mechanizmami i uwarunkowaniami  psychologicznymi. Oczywiście można sobie z nimi poradzić i o tym opowiem.

Powrót

Mindware – narzędzia krytycznego myślenia
Piotr Bucki

Hans Rosling, jeden z ważniejszych naukowców XX i XXI wieku, w swojej książce „Factfulness” pisze, że to co kiedyś pozwoliło nam przetrwać, teraz daje zatrudnienie dziennikarzom. Media bazują na uproszczeniach, które trafiają na żyzną glebę naszych „intuicji”. Intuicja sprawdza się w wielu przypadkach, ale podejmowanie decyzji biznesowych i życiowych tylko z jej pomocą jest obarczone potężnym ryzykiem. Warto przekonać się, gdzie i jakie błędy poznawcze możemy popełniać. Bo jesteśmy wszyscy irracjonalnie przewidywalni i przewidywalnie irracjonalni.

Powrót

Kreatywność jest… szablonowa, czyli czego nie wiesz o byciu kreatywnym
Paweł Tkaczyk

„Dobrzy artyści kopiują, świetni artyści kradną” – Pablo Picasso nigdy tego nie powiedział (przynajmniej oficjalnie), ale to jemu przypisuje się powszechnie ten cytat. Jest w nim ziarno prawdy – bezmyślne kopiowanie nie ma wiele wspólnego z kreatywnością. Ale bezmyślne wymyślanie nowych rzeczy… także nie ma. Kreatywność jest jedną z umiejętności przyszłości, więc… nauczmy się dobrze kraść pomysły.

Powrót

Ostatni termin webinaru

 • 06 grudnia 17:00 - 18:30 Paweł Tkaczyk 
  Kreatywność jest… szablonowa, czyli czego nie wiesz o byciu kreatywnym
  Opis webinaru     Zapisz się

Już wkrótce udostępnimy nagrania webinarów, który już się odbyły: 

 • 2+2=5 i dlaczego nie zawsze tak jest
 • Mindware – narzędzia krytycznego myślenia

Warsztaty na Uniwersytecie Łódzkim
Spotkania odbędą się wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, po ich zakończeniu otrzymasz certyfikat.

 • 28 listopada 14:00 - 17:15 Piotr Bucki 
  Mindware – narzędzia krytycznego myślenia 
 • 29 listopada 16:00 - 18:00  Paweł Tkaczyk 
  Kreatywność jest… szablonowa, czyli czego nie wiesz o byciu kreatywnym
 • 29 listopada 16:00 - 19:00 Rafał Żak 
  Warsztat efektywnej współpracy

Zapisz się już teraz