I ogrzejesz, i oszczędziszz Ekopożyczkąbez prowizji

Komu w drogętemu taniejz Ekopożyczką

I ocieplisz, i oszczędziszz Ekopożyczkąbez prowizji


Zadbaj o środowisko i wybierz ekoprodukty!

Teraz mamy dla Ciebie Ekopożyczkę bez prowizji np. na ocieplenie domu, wymianę okien, solary, e-skutery i nie tylko.
A dodatkowo możesz otrzymać 500 zł nagrody4

Ekopożyczka dostępna do 31 grudnia 2022 r. w kwocie pow. 20 tys. zł do 160 tys. zł.

Zobacz, jak skorzystać

Jak otrzymać Ekopożyczkę?

x
1

Zaloguj się do Mojego ING

Jeśli nie jesteś naszym klientem - możesz założyć konto przez internet lub na selfie w apce Moje ING5.

2

Wypełnij wniosek

Wybierz kwotę powyżej 20 000 zł i wpisz kod promocyjny: PE220701922

3

Odrobina formalności

Po pozytywnej decyzji kredytowej i akceptacji umowy przelejemy pożyczkę na Twoje konto.

Jak otrzymać 500 zł nagrody?

x
1

Potwierdź ekozakupy

Prześlij nam fakturę VAT, która potwierdza zakup towaru eko i spełnij pozostałe warunki regulaminu.

2

I nagroda jest Twoja

Otrzymasz 500 zł4 nagrody w promocji Ekopożyczki oraz do 200 7 w promocji za otwarcie konta osobistego.

Poczekaj chwilę, przygotowujemy kalkulator pożyczki

Koszty kredytu

Prowizja

x
Prowizja:  
 • powyżej 20 tys. zł do 60 tys. zł

0%

 • powyżej 60 tys. zł do 160 tys. zł
7,99%

 

Oprocentowanie

x
Oprocentowanie:  
 • powyżej 20 tys. zł do 60 tys. zł
  (Stopa referencyjna NBP 6,75% + stała marża banku od 3,25% do 3,75%)
od 10,00% do 10,50%
 • powyżej 60 tys. zł do 160 tys. zł
  (Stopa referencyjna NBP 6,75% + stała marża banku od 5,00% do 5,50%)
od 11,75% do 12,25%

Jeśli to wszystko Ci się podoba, będzie nam miło, jak zostaniesz naszym klientem


Otwórz konto osobiste

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,03%. Przykład reprezentatywny dla pożyczki pieniężnej w ofercie promocyjnej Ekopożyczka 1.07.2022 r.-31.12.2022 r.: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 29 586,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 38 005,71 zł; oprocentowanie zmienne 10,50%, całkowity koszt pożyczki 8 419,71 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 8 419,71 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przez 1 mies. 0 zł). Pożyczka jest rozłożona na 59 mies. rat płatnych 8. dnia mies., w tym 58 rat po 644,16 zł i ostatnia rata 644,43 zł. Ww. kalkulacja dokonana 8. września 2022r. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty zadłużenia.

Dodatkowe informacje do przykładu reprezentatywnego: RRSO 11,03% jest wartością maksymalną dla reprezentatywnego przykładu. Minimalny okres spłaty wynosi 3 miesiące, a maksymalny okres spłaty wynosi 120 miesięcy.


To nie jest oferta w rozumieniu prawa. Materiał jest wyłącznie informacyjny. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel. Wniosek o pożyczkę może zostać  złożony poprzez Moje ING, Aplikację Moje ING, infolinię oraz w placówkach bankowych.


Ekopożyczka jest akcją promocyjną pożyczki gotówkowej. Podstawą odbioru 500 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie Promocji.
5 Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego, a aplikacja Moje ING – jest jej wersją na urządzenia mobilne.
Certyfikat prostego języka przyznała Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymaliśmy go 11 stycznia 2017 roku.
Podstawą odbioru 200 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie promocji „Do 200 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort” albo warunków opisanych w regulaminie promocji „Do 200 zł za otwarcie konta Mobi". Zapoznaj się z regulaminem.


ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; www.ing.pl; Infolinia 32 357 00 69 (koszt połączenia wg stawek operatora) lub placówka bankowa; NIP: 634-013-54-75; REGON: 271514909; Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Numer rejestru: KRS 0000005459; Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł; Kapitał wpłacony: 130 100 000 zł.

Zadbaj o środowisko i wybierz produkty eko:

 • kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne,
 • rower, e-bike lub inny sprzęt sportowy,
 • pojazdy z napędem elektrycznym lub hybrydowym,
 • przydomowe oczyszczalnie bio,
 • piece na inne paliwo niż węgiel – bio pelet, akumulacyjne, pompy ciepła, piece kogeneracyjne,
 • termoizolację domu, okna.

Przed złożeniem wniosku, upewnij się, że masz wyrażone zgody w aplikacji Moje ING5:

 • na dodatkowe zabezpieczenie przed cyberoszustami, czyli weryfikację behawioralną,
 • marketingowe (w tym zgodę na profilowanie).

icon  Musisz wyrazić powyższe zgody, żeby otrzymać 500 zł4 nagrody w promocji Ekopożyczki. 

Nie jesteś klientem?

Otwórz konto osobiste 

i wnioskuj o Ekopożyczkę w Moim ING5.
Dodatkowo możesz zyskać do 200 zł7 w promocji za otwarcie konta osobistego. 


Jesteś klientem i masz Moje ING5?

 Zaloguj się 

i wnioskuj o Ekopożyczkę teraz.