Porównanie możliwości i funkcji bankowości internetowej

 • Przelewy

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile

  Przelewy na rachunki własne oraz do dowolnego odbiorcy

  Tak

  Tak

  Polecenie zapłaty

  Tak

  Tak

  Przelewy dowolne w trybie realizacji standardowym i ekspresowym (Express Elixir i BlueCash)

  Tak

  Tak

  Przelewy na rachunki ZUS i US

  Tak

  Tak

  Przelew na telefon

  Tak

  Tak

  Przelewy walutowe oraz europejskie

  Tak

  Tak

  Przelewy wzorcowe oraz do zdefiniowanych odbiorców

  Tak

  Tak

  Doładowania telefonu komórkowego

  Tak

  Tak

  Zlecanie i zarządzanie stałymi doładowaniami telefonów

  Nie

  Nie

  Tworzysz i wysyłasz paczki przelewów

  Nie

  Nie

  Zakładasz i zarządzasz stałymi zleceniami

  Tak

  dodatkowo edycja poszczególnych transakcji w ramach stałego zlecenia poprzez możliwość odwołania pojedynczej płatności lub przywrócenia wcześniej odwołanej bez konieczności usuwania stałego zlecenia.

  Tak

  dodatkowo edycja poszczególnych transakcji w ramach stałego zlecenia poprzez możliwość odwołania pojedynczej płatności lub przywrócenia wcześniej odwołanej bez konieczności usuwania stałego zlecenia.

  Płacisz faktury,korzystając z usługi Moje faktury

  Nie

  Nie

  Płatność przez internet za pomocą usługi Płać z ING

  Tak

  Nie

 • Rachunki

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile

  Zakładanie nowych rachunków

  Tak

  Tak

  Podgląd historii transakcji, transakcji oczekujących oraz blokad na rachunku

  Tak

  Tak

  Zarządzanie rachunkami – nadawanie im nazw, zmiana ustawień

  Tak

  Tak

 • Historia

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile

  Pobranie listy transakcji w formacie PDF i CSV

  Tak

  Tak

  Potwierdzenie transakcji do pobrania w formacie PDF

  Tak

  Tak

  Informacje o saldzie na rachunkach po każdej transakcji

  Tak

  Tak

  Dla wybranych transakcji możliwość:
  - zapisania Płatnika/ Odbiorcy jako odbiorcy,
  - wykonania ponownie transakcji, założenia stałego zlecenia, zwrócenia transakcji,
  - zmiany i podziału kategorii transakcji
  - podglądu dodatkowych szczegółów transakcji przychodzącej w EUR (SEPA)

  Tak

  dostępne zapisania Płatnika/ Odbiorcy jako odbiorcy, wykonania ponownie transakcji, zwrócenia transakcji, zmiany i podziału kategorii transakcji podglądu dodatkowych szczegółów transakcji przychodzącej w EUR (SEPA)

  Tak

  dostępne zapisania Płatnika/ Odbiorcy jako odbiorcy, wykonania ponownie transakcji, zwrócenia transakcji, zmiany i podziału kategorii transakcji podglądu dodatkowych szczegółów transakcji przychodzącej w EUR (SEPA)

 • Karty

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile

  Dostęp do kart płatniczych, kart kredytowych oraz kart przedpłaconych

  Tak

  Tak

  Zamówienie nowych kart (płatniczych, kredytowych oraz przedpłaconych)

  Tak

  tylko karty debetowe i kredytowe (dla wybranych użytkowników)

  Tak

  tylko karty debetowe i kredytowe (dla wybranych użytkowników)

  Spłata zadłużenia karty kredytowej

  Tak

  Tak

  Zmiana limitów dla transakcji kartami debetowymi i przedpłaconymi

  Tak

  Tak

  Zlecenie lub rezygnacja z usługi automatycznej spłaty karty

  Nie

  Nie

  Nadanie PIN i aktywacja karty debetowej i przedpłaconej

  Tak

  Tak

  Zastrzeżenie karty w przypadku jej kradzieży lub zgubienia

  Tak

  Tak

  Zablokowanie i odblokowanie karty debetowej i przedpłaconej

  Tak

  Tak

  Ubezpieczenia do kart

  Nie

  Nie

  Podgląd informacji o karcie kredytowej (wykonane transakcje oraz szczegóły cyklu rozliczeniowego)

  Tak

  historia z 6 ostatnich cyklów rozliczeniowych

  Tak

  transakcje bieżące oraz szczegóły cyklu rozliczeniowego

 • Oszczędności

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile

  Podgląd historii transakcji, transakcji oczekujących oraz blokad na rachunku    
  Założenie Otwartego Konta Oszczędnościowego

  Tak

  Tak

  Założenie lokaty

  Nie

  Nie

 • Kredyty

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile

  Wzięcie pożyczki, karty kredytowej i linii kredytowej przez internet lub kontakt w sprawie kredytu

  Tak

  dla wybranych klientów

  Tak

  dla wybranych klientów

  Podgląd historii transakcji oraz harmonogramu spłat

  Tak

  Tak

  Realizacja spłaty lub nadpłaty pożyczki/kredytu

  Tak

  Tak

 • Analiza finansów

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile

  Analiza wpływów i wydatków /Finansometr

  Tak

  Tak

  Możliwość zmiany, podziału / cofnięcia podziału kategorii transakcji

  Tak

  Tak

  Analiza wpływów i wydatków / Finansometr: możliwość wybrania produktów bankowych do podglądu i analizy

  Tak

  Tak

  Analiza wpływów i wydatków / Finansometr:  podsumowania transakcji na rachunkach

  Tak

  Tak

 • Ustawienia

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile

  Zarządzanie produktami (nadawanie lub zmiana nazw, zmiana ustawień produktów)

  Tak

  Tak

  Wybór kontekstu domyślnego - firmowy lub osobisty

  Tak

  Tak

  Konfiguracja strony startowej

  Tak

  Zarządzanie wyświetlaniem kwot, kont i produktów:
  -możliwość ukrycia na stronie głównej konta, do których jesteś pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym oraz fundusze o rejestrach zerowych;
  -możliwość ukrycia w całym systemie bankowości internetowej wszystkich rachunków bieżących i oszczędnościowych lokat, pożyczek;
  -możliwość ukrycia wszystkich kwot z sekcji „Dzisiaj”.

  Tak

  Zarządzanie ekranem przed logowaniem:
  - włącznenie/wyłączenie podglądu stanu środków dla wybranego konta i karty kredytowej,
  - włączenie/wyłączenie skrótu do generowania kodu BLIK
  Zarządzanie wyświetlaniem kwot, kont i produktów na stronie głównej:
  -możliwość ukrycia na stronie głównej konta, do których jesteś pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym oraz fundusze o rejestrach zerowych;
  -możliwość ukrycia w całym systemie bankowości internetowej wszystkich rachunków bieżących i oszczędnościowych lokat, pożyczek;
  -możliwość ukrycia wszystkich kwot z sekcji „Dzisiaj”.

  Podgląd i wysyłanie wiadomości do Banku

  Tak

  Tak

  Umówienie spotkania / prośba o kontakt przez Bank

  Tak

  Tak

  Wysyłanie plików PDF za pomocą maila (potwierdzenie transakcji, wyciągi, umowy, regulaminy)

  Nie

  Tak

  Zarządzanie i zakładanie usługi Serwis SMS

  Nie

  Nie

  Ustawienia powiadomień SMS o realizacji transakcji

  Nie

  Nie

  Możliwość pobrania umów i zapisywania własnych dokumentów

  Tak

  Tak

  Zastrzeganie dokumentu tożsamości

  Tak

  Tak

  Zawieranie umowy ramowej online

  Tak

  Tak

 • Inne

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile

  Zarządzanie rachunkami – nadawanie im nazw, zmiana ustawień

  Tak

  Tak

  Możliwość pobrania umów zawartych w Moje ING i zapisania własnych dokumentów (nie dotyczy umów kredytowych)

  Tak

  umowy depozytowe zawarte w Moje ING

  Tak

  umowy depozytowe zawarte w Moje ING

  Umówienie spotkania / prośba o kontakt przez bank

  Tak

  Tak

  Możliwość personalizacji wskaźnika stanu rachunku przed zalogowaniem

  Nie

  Tak

  Zakładanie i zarządzanie powiadomieniami PUSH

  Nie

  Tak

  Kody rabatowe - pobieranie kodów rabatowych

  Tak

  Tak

  Możliwość wysyłania numeru rachunku

  Nie

  Tak

  dostępne smsem i mejlem

  Możliwość wysyłania potwierdzenia transakcji, TOiP, zaświadczeń i wyciągów w formie PDF na dowolny adres mailowy

  Nie

  Tak

  Podgląd i wysyłanie wiadomości do banku

  Tak

  Tak

  Logowanie odciskiem palca 

  Nie

  Tak

  Logowanie Face ID

  Nie

  Tak

  Możliwość zablokowania dostępu do systemu bankowości internetowej/mobilnej lub podglądu wybranych rachunków w systemie

  Tak

  Tak

  Zmiana danych użytkownika oraz podgląd rejestru ostatnich operacji

  Tak

  sprawdzenie ostatnich udanych i nieudanych logowań do systemu oraz adresów IP, z jakich było wykonane

  Tak

  sprawdzenie ostatnich udanych i nieudanych logowań do systemu oraz adresów IP, z jakich było wykonane

  Możliwość wybrania pierwszego ekranu w aplikacji

  Nie

  Nie

  Paragony: dodawanie zdjęć z galerii telefonu 

  Nie

  Tak

  Paragony: przechowywanie zdjęć paragonów

  Tak

  w Moich dokumentach

  Tak

  w Moich dokumentach

  Podziel wydatki: wysyłanie rozliczeń za wspólne wydatki

  Nie

  Nie

  Platforma Mobilna BLIK

  Tak

  informacje o BLIK, wyłączenie BLIKA, zmiana rachunku i limitów BLIK, numer telefonu do przelewów BLIK

  Tak

  aktywacja BLIKA, informacje o BLIK, transakcja BLIK, wyłączenie BLIKA, zmiana rachunku i limitów BLIK, numer telefonu do przelewów BLIK, zapamiętane sklepy internetowe oraz transakcje bez kodu BLIK w Internecie w zapamiętanych sklepach, wyłączenie skrótu BLIK przed zalogowaniem

  Konfiguracja strony startowej

  Tak

  Zarządzanie wyświetlaniem kwot, kont i produktów:
  -możliwość ukryć konta, do których jesteś pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym oraz fundusze o rejestrach zerowych;
  -możliwość ukrycia wszystkich rachunków bieżących i oszczędnościowych lokat, pożyczek;
  -możliwość ukrycia wszystkich kwot z sekcji „Dzisiaj”

  Tak

  Zarządzanie wyświetlaniem kwot, kont i produktów:
  -możliwość ukryć konta, do których jesteś pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym oraz fundusze o rejestrach zerowych;
  -możliwość ukrycia wszystkich rachunków bieżących i oszczędnościowych lokat, pożyczek;
  -możliwość ukrycia wszystkich kwot z sekcji „Dzisiaj”

  Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa

  Nie

  Nie

  Zastrzeżenie dokumentu tożsamości

  Tak

  Tak

  Zawieranie umowy ramowej online

  Tak

  Tak