Porównanie możliwości i funkcji bankowości internetowej i aplikacji

Przelewy

x
Systemy Bankowość internetowa Moje ING Moje ING mobile
Przelewy na rachunki własne oraz do dowolnego odbiorcy

Tak

Tak

Zlecanie przelewu z kont z innych banków

Tak

Tak

Polecenie zapłaty

Tak

Tak

Przelewy dowolne w trybie realizacji standardowym i ekspresowym (Express Elixir i BlueCash)

Tak

Tak

Przelewy na rachunki ZUS i US

Tak

Tak

Przelew na telefon, Prośba o przelew, Podział rachunków

Nie

Tak

Przelewy walutowe oraz europejskie

Tak

Tak

Przelewy wzorcowe oraz do zdefiniowanych odbiorców

Tak

Tak

Doładowania telefonu komórkowego

Tak

Tak

Zlecanie i zarządzanie stałymi doładowaniami telefonów

Nie

Nie

Tworzysz i wysyłasz paczki przelewów

Nie

Nie

Zakładasz i zarządzasz stałymi zleceniami

Tak

Szczegóły

Tak

Szczegóły

Płacisz faktury, korzystając z usługi Moje faktury

Nie

Nie

Płatność przez internet za pomocą usługi Płać z ING

Tak

Tak

Rachunki

x
Systemy Bankowość internetowa Moje ING Moje ING mobile
Zakładanie nowych rachunków

Tak

Tak

Podgląd historii transakcji, transakcji oczekujących oraz blokad na rachunku

Tak

Tak

Zarządzanie rachunkami – nadawanie im nazw, zmiana ustawień

Tak

Tak

Historia

x
Systemy Bankowość internetowa Moje ING Moje ING mobile
Pobranie listy transakcji w formacie PDF

Tak

Tak

Pobranie listy transakcji w formacie CSV

Tak

Nie

Potwierdzenie transakcji do pobrania w formacie PDF

Tak

Tak

Informacje o saldzie na rachunkach po każdej transakcji

Tak

Tak

Historia transakcji dla ROR, rachunku oszczędnościowego, karty debetowej, przedpłaconej, wirtualnej, kredytowej i produktów dodanych w ramach usługi „Dodaj konto z innego banku”

Tak

Tak

Historia zbiorcza – połączona historia wszystkich kont ROR, oszczędnościowych, karty przedpłaconej, wirtualnej, do których Użytkownik posiada uprawnienia oraz produktów dodanych w ramach usługi „Dodaj konto z innego banku”

Tak

Tak

Wyciągi do rachunku w formatach PDF, MT940 i wyciąg z potwierdzeniami PDF oraz zestawienia transakcji dla karty kredytowej do pobrania w formacie PDF

Tak

Tak

Dla wybranych transakcji możliwość:
- zapisania Płatnika/ Odbiorcy jako odbiorcy,
- wykonania ponownie transakcji, założenia stałego zlecenia, zwrócenia transakcji,
- zmiany i podziału kategorii transakcji
- podglądu dodatkowych szczegółów transakcji przychodzącej w EUR (SEPA)

Tak

Szczegóły

Tak

Szczegóły

Karty

x
Systemy Bankowość internetowa Moje ING Moje ING mobile
Dostęp do kart płatniczych, kart kredytowych oraz kart przedpłaconych

Tak

Tak

Zamówienie nowych kart (płatniczych, kredytowych oraz przedpłaconych)

Tak

tylko karty debetowe i kredytowe (dla wybranych użytkowników)

Tak

tylko karty debetowe i kredytowe (dla wybranych użytkowników)

Spłata zadłużenia karty kredytowej

Tak

Tak

Zmiana limitów dla transakcji kartami debetowymi i przedpłaconymi

Tak

Tak

Zlecenie lub rezygnacja z usługi automatycznej spłaty karty

Nie

Nie

Nadanie PIN i aktywacja karty debetowej i przedpłaconej

Tak

Tak

Zastrzeżenie karty w przypadku jej kradzieży lub zgubienia

Tak

Tak

Zablokowanie i odblokowanie karty debetowej i przedpłaconej

Tak

Tak

Ubezpieczenia do kart

Nie

Nie

Podgląd informacji o karcie kredytowej (wykonane transakcje oraz szczegóły cyklu rozliczeniowego)

Tak

historia z 6 ostatnich cyklów rozliczeniowych

Tak

transakcje bieżące oraz szczegóły cyklu rozliczeniowego

Oszczędności

x
Systemy Bankowość internetowa Moje ING Moje ING mobile
Podgląd historii transakcji, transakcji oczekujących oraz blokad na rachunku

Tak

Tak

Założenie Otwartego Konta Oszczędnościowego

Tak

Tak

Założenie lokaty

Tak

Tak

Kredyty

x
Systemy Bankowość internetowa Moje ING Moje ING mobile
Wzięcie pożyczki, karty kredytowej i linii kredytowej przez internet

Tak

dla wybranych klientów

Tak

dla wybranych klientów

Podgląd historii transakcji oraz harmonogramu spłat

Tak

Tak

Realizacja spłaty lub nadpłaty pożyczki/kredytu

Tak

Tak

Analiza finansów

x
Systemy Bankowość internetowa Moje ING Moje ING mobile
Analiza wpływów i wydatków

Tak

Tak

Możliwość zmiany, podziału / cofnięcia podziału kategorii transakcji

Tak

Tak

Analiza wpływów i wydatków: możliwość wybrania produktów do podglądu i analizy

Tak

Tak

Analiza wpływów i wydatków: podsumowania transakcji na rachunkach

Tak

Tak

Podgląd kont i kart z innych banków w Moim ING

Tak

Tak

Ustawienia

x
Systemy Bankowość internetowa Moje ING Moje ING mobile
Zarządzanie produktami (nadawanie lub zmiana nazw, zmiana ustawień produktów)

Tak

Tak

Wybór kontekstu domyślnego - firmowy lub osobisty

Tak

Tak

Konfiguracja strony startowej

Tak

Szczegóły

Tak

Szczegóły

Podgląd i wysyłanie wiadomości do Banku

Tak

Tak

Umówienie spotkania / prośba o kontakt przez Bank

Tak

Tak

Wysyłanie plików PDF za pomocą maila (potwierdzenie transakcji, wyciągi, umowy, regulaminy)

Nie

Tak

Zarządzanie i zakładanie usługi Serwis SMS

Nie

Nie

Ustawienia powiadomień SMS o realizacji transakcji

Nie

Nie

Możliwość pobrania umów i zapisywania własnych dokumentów

Tak

Tak

Zastrzeganie dokumentu tożsamości

Tak

Tak

Zawieranie umowy ramowej online

Tak

Tak

Inne

x
Systemy Bankowość internetowa Moje ING Moje ING mobile
Parkingi - możliwość płacenia za parkingi w aplikacji mobilnej

Nie

Tak

Pogląd salda na zegarku Apple Watch

Nie

Tak

tylko dla użytkowników iOS oraz WatchOS

Funkcja „Zapłać rachunek ze zdjęcia lub pliku” – opcja zczytywnia i uzupełeniania danych do przelewu

Nie

Tak

Widżet – podgląd stanu konta na ekranie telefonu

Nie

Tak

obecnie dostępny na iOS

Zarządzanie rachunkami – nadawanie im nazw, zmiana ustawień

Tak

Tak

Możliwość pobrania umów zawartych w Moje ING i zapisania własnych dokumentów (nie dotyczy umów kredytowych)

Tak

umowy depozytowe zawarte w Moim ING

Tak

umowy depozytowe zawarte w Moim ING

Umówienie spotkania / prośba o kontakt przez bank

Tak

Tak

Możliwość personalizacji wskaźnika stanu rachunku przed zalogowaniem

Nie

Tak

Zakładanie i zarządzanie powiadomieniami PUSH

Nie

Tak

Kody rabatowe - pobieranie kodów rabatowych

Tak

Tak

Możliwość wysyłania numeru rachunku

Nie

Tak

dostępne smsem i mejlem

Możliwość wysyłania potwierdzenia transakcji, TOiP, zaświadczeń i wyciągów w formie PDF na dowolny adres mailowy

Nie

Tak

Podgląd i wysyłanie wiadomości do banku

Tak

Tak

Logowanie odciskiem palca 

Nie

Tak

Logowanie rozpoznawaniem twarzy

Nie

Tak

dostępne na urządzeniach iPhone z funkcją Face ID oraz Google Pixel 4 XL

Możliwość zablokowania dostępu do systemu bankowości internetowej/mobilnej lub podglądu wybranych rachunków w systemie

Tak

Tak

Zmiana danych użytkownika oraz podgląd rejestru ostatnich operacji

Tak

sprawdzenie ostatnich udanych i nieudanych logowań do systemu oraz adresów IP, z jakich było wykonane

Tak

sprawdzenie ostatnich udanych i nieudanych logowań do systemu oraz adresów IP, z jakich było wykonane

Paragony: dodawanie zdjęć z galerii telefonu 

Nie

Tak

Paragony: przechowywanie zdjęć paragonów

Tak

w Moich dokumentach

Tak

w Moich dokumentach

Platforma Mobilna BLIK

Tak

informacje o BLIK, wyłączenie BLIKA, zmiana rachunku i limitów BLIK, numer telefonu do przelewów BLIK

Tak

Szczegóły

Konfiguracja strony startowej

Tak

Szczegóły

Tak

Szczegóły

Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa

Nie

Nie

Zastrzeżenie dokumentu tożsamości

Tak

Tak

Zawieranie umowy ramowej online

Tak

Tak

Dodatkowo edycja poszczególnych transakcji w ramach stałego zlecenia poprzez możliwość odwołania pojedynczej płatności lub przywrócenia wcześniej odwołanej bez konieczności usuwania stałego zlecenia.
Dostępne zapisania Płatnika/Odbiorcy jako odbiorcy, wykonania ponownie transakcji, zwrócenia transakcji, zmiany i podziału kategorii transakcji podglądu dodatkowych szczegółów transakcji przychodzącej w EUR (SEPA).
Zarządzanie wyświetlaniem kwot, kont i produktów:
 • możliwość ukrycia na stronie głównej konta, do których jesteś pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym oraz fundusze o rejestrach zerowych
 • możliwość ukrycia w całym systemie bankowości internetowej wszystkich rachunków bieżących i oszczędnościowych lokat, pożyczek
 • możliwość ukrycia wszystkich kwot z sekcji „Dzisiaj”.
Zarządzanie ekranem przed logowaniem:
 • włączenie/wyłączenie podglądu stanu środków dla wybranego konta i karty kredytowej,
 • włączenie/wyłączenie skrótu do generowania kodu BLIK
Zarządzanie wyświetlaniem kwot, kont i produktów na stronie głównej:
 • możliwość ukrycia na stronie głównej konta, do których jesteś pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym oraz fundusze o rejestrach zerowych
 • możliwość ukrycia w całym systemie bankowości internetowej wszystkich rachunków bieżących i oszczędnościowych lokat, pożyczek
 • możliwość ukrycia wszystkich kwot z sekcji „Dzisiaj”.
Aktywacja BLIKA, informacje o BLIKU, transakcja BLIK, wyłączenie BLIKA, zmiana rachunku i limitów BLIK, numer telefonu do przelewów BLIK, zapamiętane sklepy internetowe oraz transakcje bez kodu BLIK w Internecie w zapamiętanych sklepach, wyłączenie skrótu BLIK przed zalogowaniem.
Zarządzanie wyświetlaniem kwot, kont i produktów:
 • możliwość ukryć konta, do których jesteś pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym oraz fundusze o rejestrach zerowych
 • możliwość ukrycia wszystkich rachunków bieżących i oszczędnościowych lokat, pożyczek
 • możliwość ukrycia wszystkich kwot z sekcji „Dzisiaj”.

Więcej możliwości z aplikacją

Pobierz darmową aplikację Moje ING
Korzystaj gdziekolwiek jesteś.