Przelew europejski SEPA z konta firmowego

  • Przelew w walucie euro na konta w krajach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) robisz w Moim ING
  • Zlecasz z konta firmowego w złotych lub walutach obcych
  • Pieniądze trafiają do odbiorcy nawet następnego dnia po zleceniu przelewu1
  • 0 zł za przelew w trybie standardowym
  • 0 zł za przelew zagraniczny w euro przychodzący z krajów SEPA na Twój rachunek

Jak zrobić przelew SEPA?

1

Wejdź w Przelewy w Moim ING

Wybierz konto, z którego chcesz przesłać pieniądze i opcję „przelew walutowy”.

Zrób przelew

2

Wpisz numer konta odbiorcy w formacie IBAN

Podaj jego imię, nazwisko, adres i kraj, w którym ma konto. Przelew zrealizujemy, jeśli odbiorca ma konto na terenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).

Nie podawaj banku pośredniczącego.

3

Wpisz kwotę transakcji w euro

i podaj tytuł przelewu.

4

Wybierz standardowy czas realizacji i opcję kosztową SHA

Pokażemy Ci koszt przelewu, jaki poniesiesz.
Potwierdź transakcję.

icon

Przelewy SEPA (przelewy europejskie) realizujemy do wysokości salda na koncie. Zapewnij odpowiednią kwotę na swoim koncie do momentu rozliczenia przelewu. Opłaty pobieramy na koniec okresu rozliczeniowego.

Opłaty i dokumenty

Opłaty

x

Przelew SEPA (przelew walutowy w EUR)
złożony przez system bankowości internetowej - przelew europejski

 
z konta Direct dla Firmy
opłatę 1,20 zł pobieramy, jeśli Klient nie spełni warunku aktywności2
0 zł/1,20 zł

z konta w walutach obcych

1,20 zł
Przelew TARGET3 (przelew walutowy w EUR) złożony przez system bankowości internetowej - przelew europejski

 

z konta Direct dla Firmy na rachunek w innym banku w kraju
opłatę 1,20 zł pobieramy, jeśli Klient nie spełni warunku aktywności

0 zł/ 1,20 zł
30 zł

z konta Direct dla Firmy na rachunek w innym banku poza krajem
opłatę 1,20 zł pobieramy, jeśli Klient nie spełni warunku aktywności

0 zł/ 1,20 zł
30 zł
Przelew TARGET (przelew walutowy w EUR) złożony przez system bankowości internetowej - przelew europejski

 

z konta w walutach obcych  na rachunek w innym banku w kraju

1,20 zł
30 zł

z konta w walutach obcych  na rachunek w innym banku poza krajem 1,20 zł
30 zł

Koszt przewalutowania transakcji zgodnie z tabelą kursową banku.

Zobacz pełną tabelę opłat i prowizji

 

Jednolity obszar płatności w euro (SEPA – ang Single Euro Payments Area) obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zobacz aktualnę listę krajów i terytoriów zależnych, które do niego należą wraz z kodami BIC i IBAN, po których są identyfikowane konta w tych krajach.

1. Uznanie rachunku banku odbiorcy nastąpi nie później niż w najbliższym dniu roboczym przypadającym po dniu obciążenia rachunku z tytułu realizacji transakcji (dacie realizacji).

2. Za aktywnego klienta uznajemy takiego, który w poprzednim miesiącu kalendarzowym: zrobił przelew do ZUS lub US lub przelał na konto firmowe łącznie min. 2 000 zł (nie wliczamy w to przelewów własnych, czyli między kontami tej samej firmy w naszym banku).

3. Przelew TARGET realizujemy wyłącznie w trybie pilnym (DZIŚ). Opłata za jego realizację składa się z opłaty 0 zł lub 1,20 zł (opłata za przelew zależna od rodzaju konta i warunku aktywności) oraz opłaty 30 zł (opłata za tryb pilny DZIŚ).