Stałe zlecenie

  • Nie musisz pamiętać o powtarzających się płatnościach
  • Zlecasz automatyczny i cykliczny przelew w tej samej kwocie
  • Wysyłasz do dowolnego odbiorcy w kraju w PLN
  • Wybierasz termin i kwotę przelewu
  • Za realizację transakcji płacisz 1 zł
  • Zlecasz, zmieniasz i odwołujesz bezpłatnie w Moim ING

Jak skorzystać ze stałego zlecenia

1

Wybierz konto

W Moim ING wybierz „Przelewy” i wskaż konto w PLN, z którego mamy pobierać pieniądze.

Zaloguj się

2

Podaj szczegóły

Wpisz odbiorcę, kwotę i tytuł płatności.

3

Określ terminy

Zaznacz opcję stałe zlecenie. Podaj częstotliwość, daty realizacji przelewów oraz datę rozpoczęcia i zakończenia zlecenia.

4

Zatwierdź

Potwierdź dane stałego zlecenia kodem SMS otrzymanym z banku lub w aplikacji mobilnej Moje ING mobile.

Wiadomość o braku środków

Informację znajdziesz w skrzynce Wiadomości w bankowości internetowej Moje ING.
Jeśli nie korzystasz z Mojego ING, możemy wysłać Ci wiadomość w formie papierowej.

Złożenie stałego zlecenia w Moim ING jest dostępne tylko dla użytkowników Mojego ING, którzy nie korzystają z modułu użytkownika. Jeśli korzystasz z modułu użytkownika w Moim ING, możesz uruchomić stałe zlecenie w oddziale.