Tryb realizacji zleceń

Tryb realizacji zleceń płatniczych oraz innych dyspozycji, jakie możesz złożyć przez system bankowości internetowej.

Rodzaj przelewu z bieżącą datą realizacji

Godzina graniczna
Przelewy zlecone po tej godz. są traktowane jako otrzymane przez bank w następnym dniu roboczym

Moment realizacji zleceń

Przelew wewnętrzny w PLN, który nie wymaga przewalutowania, w tym Przelew na telefon, przelew w ramach usługi Płać z ING albo przelew na prośbę BLIK

Przelew wewnętrzny w walucie obcej, który nie wymaga przewalutowania

Przelew krajowy (w PLN na rachunek w innym banku w kraju), który nie wymaga przewalutowania, złożony jako przelew Express ELIXIR lub BlueCash albo przelew na prośbę BLIK

brak w czasie rzeczywistym

Przelew wewnętrzny realizowany w Kantorze, które wymaga przewalutowania

brak w czasie rzeczywistym
Przelew krajowy (w PLN na rachunek w innym banku w kraju), który nie wymaga przewalutowania brak zależnie od sesji rozliczeniowych ELIXIR - sprawdź harmonogram sesji rozliczeniowych
Przelew krajowy (w PLN na rachunek w innym banku w kraju), który wymaga przewalutowania do godz. 17:00 zależnie od sesji rozliczeniowych ELIXIR - sprawdź harmonogram sesji rozliczeniowych

Przelew walutowy poza krajem

Przelew w walucie obcej

do godz. 17:00 od poniedziałku do piątku - w drugim dniu zlecenia (D+2) 

Przelew SEPA

do godz. 17:00 od poniedziałku do piątku - w pierwszym dniu od zlecenia (D+1)

Przelew wewnętrzny w PLN, który wymaga przewalutowania

Przelew wewnętrzny w walucie obcej, który wymaga przewalutowania

do godz. 19:00 od poniedziałku do piątku - w tym samym dniu

 

Gdy zlecasz ten przelew, wskazujesz nam, kiedy mamy zrealizować Twoją płatność (wskazujesz tzw. datę płatności).

  • Jeśli data płatności przypada na dzień wolny od pracy – Twoją płatność zrealizujemy w najbliższym dniu roboczym.
    Zasada ta nie obejmuje przelewów wewnętrznych bez przewalutowania, przelewów krajowych bez przewalutowania oraz stałych zleceń, które zrealizujemy we wskazanej dacie lub zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych.  
  • Jeśli chcesz anulować przelew z odroczoną datą płatności – zrób to najpóźniej w dniu przed tą datą, do godz. 23:59.

Kiedy zrealizujemy płatność w ramach stałego zlecenia

Jeśli ustawiasz stałe zlecenie, wskazujesz kwotę i datę przelewu. W tym dniu podejmujemy próby realizacji takiego zlecenia.

Ostatnią próbę we wskazanym przez Ciebie dniu podejmujemy o godz. 14.00. Jeśli do tego czasu na Twoim koncie nie będzie wystarczającej kwoty, która pokryje zlecenie, nie zrealizujemy go. Poinformujemy Cię o tym. Jako powód odmowy podamy „brak wystarczających środków”. Możesz zrobić przelew samodzielnie.

Sytuacje wyjątkowe

  • Jeśli wskazany przez Ciebie dzień stałego zlecenia jest 29., 30. albo 31. dniem miesiąca, wyjątkowo potraktujemy zlecenie w miesiącach, które tych dni nie mają. W takim przypadku próby realizacji zlecenia podejmiemy ostatniego dnia danego miesiąca, np. 30 czerwca, 30 września, 28 lutego (lub 29 – w roku przestępnym). W tym dniu zapewnij odpowiednią kwotę na koncie najpóźniej do godziny 14:00. 
  • Jeśli składasz przez system bankowości internetowej stałe zlecenie do zrealizowania w tym samym dniu, prosimy, aby na Twoim koncie była wystarczająca kwota. 

Godzina graniczna Moment realizacji zleceń
zlecenia przyjęte w systemie banku w dniu roboczym między godziną 9.00 a 19.15 przekazujemy je funduszom w tym samym dniu o godz. 19.15
zlecenia przyjęte w systemie banku między godziną 19.15 w dniu roboczym D a 9.00 następnego dnia roboczego (dzień D+1) przekazujemy je funduszom o godz. 9.00 w dniu D+1
zlecenia przyjęte w systemie banku w sobotę i w dniu wolnym od pracy przekazujemy funduszom o godz. 9.00 w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po dniu wolnym od pracy 

Jeśli zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN oraz ING Konto Funduszowe SFIO składasz poprzez system bankowości internetowej, to stanowi ono Wpłatę Bezpośrednią - według Statutów tych funduszy. Wpłata Bezpośrednia – tak jak inne przelewy na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – jest poleceniem przelewu na rachunek funduszu. Realizujemy je zgodnie zasadami realizacji zleceń płatniczych.

 

Godzina graniczna Moment realizacji zleceń
do godz. 20:00 od poniedziałku do soboty realizujemy je w tym samym dniu
po godz. 20:00 od poniedziałku do soboty realizujemy je w najbliższym dniu roboczym
dni wolne od pracy

realizujemy w najbliższym dniu roboczym

 

Realizujemy je do trzech dni roboczych, w miarę możliwości technicznych naszego systemu informatycznego.

Godzina graniczna Moment realizacji zleceń
do godz. 17:00 od poniedziałku do piątku realizujemy je w tym samym dniu
po godz. 17:00 od poniedziałku do piątku realizujemy je w najbliższym dniu roboczym
w sobotę oraz w dni wolne od pracy

realizujemy je w najbliższym dniu roboczym

 

Realizujemy je do 3 dni roboczych, w miarę możliwości technicznych naszego systemu informatycznego.

Zobacz także

Sesje rozliczeniowe w bankowości internetowej

Sesje rozliczeniowe w bankowości internetowej

Sprawdź, kiedy wyjdzie przelew (ELIXIR / SORBNET / Express ELIXIR).

Kiedy dojdzie przelew?

Kiedy dojdzie przelew?

Sprawdź, kiedy Twój przelew trafi na konto odbiorcy.