ING BANK ŚLĄSKI

Konto firmowe Direct

 • 0 zł za prowadzenie konta, jeśli aktywnie z niego korzystasz 1
 • 0 zł za przelewy krajowe w PLN przez internet dla aktywnych 2
 • 0 zł za kartę do konta, jeśli wydasz nią miesięcznie 300 zł 3
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty w bankomatach naszych i Planet Cash


Ta oferta dotyczy osób z jednoosobową działalnością gospodarczą. Prowadzisz spółkę? Porozmawiaj na czacie z naszym specjalistą o tym, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Nie jesteś jeszcze naszym klientem?

Załóż konto przez internet.

Otwórz konto teraz

Jesteś klientem i masz dostęp do bankowości internetowej? Załóż konto w Moim ING - zaloguj się


Dopiero planujesz założyć firmę?

Załóż konto firmowe, firmę i profil zaufany - jednym wnioskiem.

Załóż firmę z ING

Promocje do konta firmowego

Wypróbuj system księgowości za 1 zł. Dostęp do księgowości masz w swoim systemie bankowości.

Wypróbuj ING Księgowość przez 3 miesiące za 1 zł

Terminal dla Twojej firmy za 0 zł przez 14 miesięcy

Planujesz własną działalność? Załóż firmę razem z kontem!

W jednym, prostym wniosku internetowym - korzystając z profilu zaufanego.

Oszczędzisz czasu i zyskasz dostęp do rozwiązań wspierających Twój biznes już od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

Wsparcie dla biznesu

ING Księgowość
Korzystaj z systemu księgowości w swojej bankowości internetowej.

ING Księgowość

KPiR, kadry i płace, fakturowanie i magazyn w jednym miejscu, Moim ING.

Konto walutowe i kantor
Twoja firma robi interesy za granicą? Kupuj i sprzedawaj bez prowizji za przewalutowanie, po ustalonym przez siebie kursie.

Konto walutowe i kantor

Kupuj i sprzedawaj za granicą bez opłat za przewalutowanie.

Moje dokumenty
Umowy, faktury - już nie musisz przechowywać ich w segregatorach. Sprawdź Moje dokumenty.

Moje dokumenty

Faktury, umowy, itp. - możesz je przechowywać bezpiecznie w Moim ING.

Konto oszczędnościowe
Gdzie lokować firmowe oszczędności? Np. na koncie oszczędnościowym, z którego wypłacasz, kiedy potrzebujesz.

Konto oszczędnościowe

Na które wpłacasz i z którego wypłacasz, kiedy chcesz - bez utraty odsetek.

imoje
Prowadzisz sklep internetowy? Zaproponuj swoim klientom wygodny sposób płatności.

imoje

Wygodne płatności online dla sklepów internetowych.

Ubezpieczenie NNW dla firmy

Ubezpieczenie NNW dla firmy

Chroń przyszłość swoją, firmy i pracowników.

Jak otworzyć konto firmowe Direct?

1

Przygotuj dowód osobisty

Otwórz konto teraz

2

Podpisz dokumenty

Otrzymasz je w ciągu 2-3 dni kurierem. Kurier przekaże Ci też kartę do Twojego konta.

3

Korzystaj z konta

W umowie oraz wysłanej przez nas wiadomości SMS znajdziesz dane do logowania. Aktywuj Moje ING i swoją kartę do konta.

Gotowe, niech biznes się kręci!

Opłaty i prowizje

 • Opłaty związane z kontem

x
Prowadzenie konta - opłata miesięczna

0zł / 9 zł

z wyjątkiem wpłat i wypłat gotówki w naszym oddziale.
Opłatę  za prowadzenie konta w wysokości 9 zł pobieramy, jeżeli klient jest nieaktywny

Przelew wewnętrzny na konta w naszym banku:    
 • w systemie bankowości internetowej

0 zł

 
 • w oddziale

10 zł

 
Przelew krajowy w PLN na konto w innym banku
(z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, Blue Cash i SORBNET)
   
 • w systemie bankowości internetowej

0 zł / 0,90 zł

Pobieramy opłatę za przelew  w wysokości 0,90 zł, jeżeli Klient  jest nieaktywny.

 • w oddziale

10 zł

 
Przelew do ZUS i US:    
 • w systemie bankowości internetowej

0 zł

 
 • w oddziale

10 zł

 
Wpłata gotówki w PLN we wpłatomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju -  kartą lub BLIKIEM

0 zł

 
Wpłata własna gotówki w PLN w naszym oddziale
na rachunki w ING Banku Śląskim

0,5% kwoty wpłaty i 10 zł

 

Wypłata gotówki kartą:    
 • w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju

0 zł

 
 • w ramach usługi Cashback

0 zł

 
 • pozostałe wypłaty gotówki w kraju / pozostałe wypłaty gotówki w EUR w krajach SEPA

0 zł / 5 zł

Pierwsza wypłata kartą rozliczona przez bank w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatna, każda kolejna - za opłatą 5 zł. 

Wypłata gotówki BLIKIEM:    
 • w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju

0 zł

 
 • w pozostałych bankomatach w kraju

0 zł / 2,50 zł

Pierwsza wypłata BLIKIEM rozliczona przez bank w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatna, każda kolejna - za opłatą 2,50 zł. 

Wypłata gotówkowa w oddziale w walucie rachunku

0,5% kwoty wpłaty i 10 zł

 
Karta do konta - opłata miesięczna

0 zł / 7 zł

Miesięczną opłatę za kartę pobieramy, jeżeli w miesiącu kalendarzowym użytkownik zapłaci nią łącznie mniej niż 300 zł. Sumujemy transakcje kartami MasterCard Business/ MasterCard Business zbliżeniowa i Mastercard w telefonie. Opłatę pobieramy ostatniego dnia kolejnego miesiąca. 

Korzyści konta firmowego przemawiają do Ciebie?

Otwórz konto teraz

Masz już konto w naszym banku z dostępem do bankowości internetowej? Otwórz konto w Moim ING

Masz więcej pytań? Zostaw numer, oddzwonimy

Masz więcej pytań o to konto?

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Zakładanie konta przy użyciu Selfie – to - wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie - zdalna identyfikacja nowego klienta oparta na metodach biometrycznych. Porównujemy w niej rysy twarzy użytkownika z tymi na zdjęciu dowodu tożsamości.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to- polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej polecenie przelewu wewnętrznego; jak również - polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.

1 Za aktywnego klienta uznajemy takiego, który w poprzednim miesiącu kalendarzowym: 1. zrobił przelew do ZUS lub US 2. lub przelał na konto firmowe łącznie min. 2 000 zł (nie wliczamy w to przelewów własnych, czyli między kontami w naszym banku).
Dla klientów nieaktywnych:  miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 9 zł, a za krajowy przelew internetowy w PLN 0,90 zł. 

2 Dotyczy przelewów internetowych w PLN w kraju, z wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, Blue Cash i SORBNET

3 Miesięczną opłatę za kartę w wysokości 7 zł pobieramy tylko wtedy, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych tą kartą w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 300 zł. Opłatę pobieramy ostatniego dnia kolejnego miesiąca.

Moje ING dla Twojej firmy

Nawet bez logowania do aplikacji masz dostęp do najbardziej przydatnych funkcji: 

 • podgląd stanu konta firmowego, konta osobistego i rachunku karty kredytowej
 • informacje o transakcjach na koncie dzięki powiadomieniom Push
 • natychmiastowe, bezpłatne przelewy między Twoimi kontami w naszym banku
 • ustawienie skrótów do najczęściej wykorzystywanych funkcji, np. kodów BLIK lub szybkich przelewów

W Moim ING znajdziesz rozwiązania szczególnie przydatne dla każdego przedsiębiorcy, jak: paczki przelewów, przechowywanie dokumentów, przypomnienia o terminie przelewu do ZUS/US czy system ING Księgowość.

icon

ING Księgowość - obsługa uproszczonej księgowości w Moim ING

To system do samodzielnego rozliczania się z dodatkowymi funkcjami. Prowadzisz tu KPiR, rozliczasz płatności, lepiej współpracujesz z księgowym i prowadzisz dokumentację kadrową.

Zobacz korzyści Mojego ING dla firmy

 

Karty do konta

Płać wygodnie - zbliżeniowo lub telefonem (wystarczy dodać kartę w Moim ING). Ile to kosztuje? 0 zł. Wystarczy, że w danym miesiącu (dokładnie w okresie rozliczeniowym) zrobisz transakcje kartą na 300 zł. Sumujemy płatności wszystkimi kartami wydanymi do Twojego konta.

Twoim pracownikom mogą też przydać się karty przedpłacone - to prosty sposób na zarządzanie firmowymi wydatkami.

Zobacz ofertę kart do konta firmowego

Płatności telefonem

Możesz korzystać z karty wirtualnej MasterCard. Do wyboru masz też portfel elektroniczny Apple Pay lub płatności i wypłaty kodami BLIK.

Jest tyle opcji, żeby płacić w sklepach, w internecie, za granicą i łatwiej wypłacać… I to z jedną aplikacją na Twój telefon - Moje ING.

Sprawdź, jak płacić telefonem

Dodatkowe pieniądze na rozwój biznesu

Z pożyczką, linią kredytową lub kartą kredytową dla firm - przy minimum formalności.

Zobacz ofertę kredytów i pożyczek dla firmy

icon

Finansowanie faktur - płynność finansowa dla firmy

Czekasz na fakturę z odroczonym terminem płatności? Prześlij ją do nas, a my przejemy Ci pieniądze. Bez opłaty abonamentowej - płacisz tylko za konkretną fakturę.

Zyskujesz płynność finansową, a Twoi kontrahenci dłuższe terminy płatności.

Jeśli potrzebujesz: samochodów (w tym ciężarowych), maszyn, urządzeń lub drobnego sprzętu - skorzystaj z leasingu. Oferta także dla profesjonalistów.

Skorzystaj z leasingu

ING Księgowość za 1 zł przez 3 miesiące!

Potrzebujesz uproszczonej księgowości?

W systemie ING Księgowość, połączonym z Twoją bankowością internetową (Moje ING) łatwo:

 • prowadzisz KPiR
 • rozliczasz płatności
 • współpracujesz z księgowym
 • i prowadzisz dokumentację kadrową

Teraz wszystkie funkcje możesz wypróbować za 1 zł przez 3 miesiące.

Sprawdź promocję

Zyskaj terminal płatniczy za 0 zł przez 14 miesięcy

Wygoda dla Twoich klientów i większe obroty dla Ciebie. Oferta w ramach Programu Polska Bezgotówkowa z 2 miesiącami ekstra od ING.

Co jeszcze zyskujesz?

 • firmowe finanse w jednym miejscu
 • szybkie rozliczenie transakcji
 • dostęp do danych online
 • wsparcie serwisowe 24/7

Więcej o promocji