Jestem klientem i mam dostęp do bankowości internetowej

Zaloguj się i złóż wniosek
 

Nie jestem klientem lub nie mam dostępu do bankowości internetowej

Złóż wniosek
lubzostaw numer, oddzwonimy

Dopłata do oprocentowania

 • Jest to forma pomocy publicznej, wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania
 • Celem dopłaty jest zapewnienie płynności finansowej, która została utracona lub jest zagrożona utratą w związku z COVID-19
 • Dopłata do oprocentowania obejmuje istniejącą Linię kredytową dla przedsiębiorców
 • Zapłacisz odsetki niższe o maksymalnie 2 punkty procentowe

Więcej informacji znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Złóż wniosek

Kto może wnioskować o dopłatę do oprocentowania?

Klienci, którzy spełniają warunki:

 • posiadają linię kredytową w ING Banku (umowa zawarta przed 24.06.2020 r.),
 • na 31 grudnia 2019 roku nie spełniają kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji,
 • wykonują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą lub zawiesili wykonywanie tej działalności po 1 lutego 2020 roku w związku z COVID-19,
 • nie zaciągnęli innego kredytu na podstawie ustawy o dopłatach,
 • utracili płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub mogą być zagrożeni utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania COVID-19,
 • w firmie wystąpił znaczący (min. 10%) spadek przychodów w co najmniej 1 z miesięcy po 1 lutego 2020 roku lub przewidują przejściowy spadek przychodów w najbliższych miesiącach,
 • nie przekroczyli kwoty 800 000 euro brutto w ramach pomocy publicznej jaka została im udzielona w formie dopłaty do oprocentowania oraz w innej formie,
 • nie mają obowiązku zwrotu niezgodnej z prawem pomocy (na mocy decyzji Komisji Europejskiej).

Kiedy należy złożyć wniosek?

Kompletny wniosek o aneks należy złożyć do 11 czerwca 2021 r. Jest to termin jaki potrzebujemy, aby rozpatrzyć wniosek i zawrzeć aneks do umowy, najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

Nie rozpatrzymy wniosków złożonych:

 • w terminie, ale niekompletnych i nieuzupełnionych w terminie,
 • w terminie, ale po ogłoszeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, że przewidywane zapotrzebowanie na dopłaty, przekroczyło kwotę stanowiącą 95% maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa,
 • po 11 czerwca.

Jak uzyskać dopłatę do oprocentowania?

1

Składasz wniosek o aneks

Wniosek składasz w oddziale.

2

Uzupełniasz dokumenty

Do wniosku o aneks, oprócz wymaganych dokumentów, dołączysz Oświadczenie do linii kredytowej z dopłatą do oprocentowania, udzielanej na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami COVID-19.

3

Analizujemy wniosek

Rozpatrujemy Twój wniosek i dołączone dokumenty.

4

Podpisujesz aneks

Aneks podpiszesz w oddziale. Możesz korzystać z linii kredytowej z niższymi odsetkami.

Niniejsza oferta skierowana jest do Przedsiębiorców, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, korzystających z uproszczonych zasad księgowości.