Linia kredytowa dla firm

 • Kwota limitu zwiększa saldo Twojego rachunku
 • Maksymalna kwota linii to 500 000 zł, do 200 000 zł bez zabezpieczenia
 • Linia kredytowa dla firm z uproszczoną księgowością
 • 0 zł prowizji od niewykorzystanej kwoty
 • Każdy wpływ środków na rachunek powoduje automatyczną spłatę zadłużenia
 • Możliwość przeniesienia linii z innego banku

Jak otrzymać linię kredytową?

1

Składasz wniosek

2

Analizujemy wniosek

Sprawdzamy Twoją zdolność kredytową i dołączone dokumenty.

3

Uruchamiamy limit

Kwota limitu zwiększy saldo Twojego rachunku.

Koszty i warunki

Oprocentowanie

x
Linia kredytowa (bez zabezpieczenia) marża od 6% + WIBOR 1M
Linia kredytowa (z zabezpieczeniem) marża od 4% + WIBOR 1M

Prowizja wynosi 2,5% (min. 250 zł).

Opłaty i prowizje

x
Opłata Koszt
Udzielenie linii kredytowej

2,5% kwoty, min 250 zł

Odnowienie linii kredytowej na kolejny okres

2,5% kwoty, min 250 zł

Podwyższenie/ obniżenie linii kredytowej na Twój wniosek 2,5% podwyższonej/ obniżonej kwoty linii, min 250 zł
Opłatę pomniejszymy o wartość niewykorzystanej części prowizji za poprzedni okres1
Wprowadzenie zmian w umowie na Twój wniosek 200 zł
Opłata za wydanie zaświadczenia lub opinii o posiadanej linii kredytowej. 
Wysokość opłaty zależy od zakresu takiego zaświadczenia lub opinii oraz od kanału, w którym wnioskujesz i w którym odbierzesz ten dokument
od 0 zł do 35 zł
Opłata za wydanie zaświadczenia lub opinii o spłaconej linii kredytowej.
Wysokość opłaty zależy od kanału, w którym wnioskujesz i w którym odbierzesz ten dokument
od 25 zł do 35 zł
Inne usługi, które możemy wykonać na Twój wniosek 100 zł za czynność

1 O jaką kwotę obniżymy Ci wartość opłaty rocznej?  Przykład: Posiadasz linię kredytową w wysokości 10 000 zł od 1 lutego 2018. Do 31 stycznia 2021 płaciłeś roczną opłatę w wysokości 200 zł. 1 czerwca 2021 podwyższasz limit do kwoty 20 000 zł. Roczna opłata wyliczona dla nowej wartości linii wynosi 500 zł. Pomniejszamy ją o nadpłaconą do 1 lutego część (czyli za 245 dni) Wyliczamy to ze wzoru: 245/365 * 250 zł = 167,81 zł

Warunki kredytowania

x

Oferta linii kredytowej przeznaczona jest dla firm posiadających jedną z poniższych form prawnych:

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie
 • Spółka cywilna osób fizycznych
 • Spółka jawna osób fizycznych
 • Spółka partnerska osób fizycznych
 • i nie prowadzących rozliczenia w formie pełnej księgowości w roku ubiegłym albo w roku bieżącym.

Linia kredytowa dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność oraz posiadają rachunek firmowy w dowolnym banku od min. 6 miesięcy. W przypadku oferty bez zabezpieczenia (do 200 000 zł) wymagane jest prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy.

Potrzebne dokumenty

icon

Masz problemy z otwarciem pliku PDF?

Zobacz, jak go rozwiązać

Widzisz następujący komunikat?

Nie otwieraj pliku w przeglądarce, lecz zapisz go na swoim komputerze (Ctrl+S) i otwórz w programie Adobe Acrobat Reader. Jego ikonka wygląda w ten sposób:

 • Dokument tożsamości

Jeśli nie jesteś klientem banku (nie masz żadnego produktu w ING)

Książka Przychodów i Rozchodów

 • PIT-36/36L(wraz załącznikiem PIT/B) lub KPiR z rozliczonymi stanami magazynowymi za rok ubiegły
 • KPiR za zakończone miesiące bieżącego roku

Jeśli chcesz zwiększyć swoją zdolność kredytową i uwzględnić amortyzację:

 • Ewidencja środków trwałych lub strony z KPiR potwierdzające wysokość amortyzacji za okres, za jaki przyjmowane są dane finansowe do analizy (KPiR/PIT). 

Ryczałt

 • PIT-28 wraz z załącznikami za rok ubiegły i  karty ewidencji przychodów za wszystkie miesiące roku bieżącego roku.
 • Oświadczenie o wysokości kosztów działalności gospodarczej (zawarte we wniosku kredytowym)

Karta Podatkowa

 • Aktualna decyzja o wymiarze podatku
 • Oświadczenie o wysokości przychodów, kosztów działalności gospodarczej (zawarte we wniosku kredytowym)

Deklaracja podatkowa PIT musi posiadać potwierdzenie złożenia w Urzędzie Skarbowym (pieczątka z US lub dowód nadania listu poleconego lub wydrukowane UPO).

Jeśli główny rachunek firmy (rachunek przez który przechodzi większość transakcji firmy) jest prowadzony w innym banku:

 • Wyciąg bankowy za okres 6 ostatnich zamkniętych miesięcy.

Jeśli chcesz konsolidować kredyt lub przenieść linię kredytową z innego banku:

 • Umowa kredytowa wraz z aneksami,
 • Harmonogram spłat rat (dla produktów spłacanych w ratach).

W przypadku samozatrudnienia:

 • Świadectwo pracy u poprzedniego pracodawcy,
 • Umowa o świadczenie usług z poprzednim pracodawcą zawarta na min.12 miesięcy w ramach aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli dodatkowo osiągasz dochody z tytułu umowy o pracę:

 • Oświadczenie o dochodach - jeśli wynagrodzenie wpływa na konto ING (pobierz wzór)

  albo
 • Zaświadczenie o dochodach - jeśli wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING (pobierz wzór).

Jeśli masz rozdzielność majątkową i wnioskujesz o kwotę większą niż 100 000 zł:

 • Umowa majątkowa małżeńska w formie aktu notarialnego lub na podstawie postanowienia sądu.

Jeśli prowadzisz dodatkową działalność gospodarczą lub Twój małżonek prowadzi działalność gospodarczą, a nie masz rozdzielności majątkowej:

 • Dokumenty finansowe firmy powiązanej zgodne z formą opodatkowania tej firmy,
 • Wypełniony i podpisany formularz firmy powiązanej (pobierz wzór),
 • Pełnomocnictwo i zgoda na zawarcie umowy/aneksu (pobierz wzór).

Dokument dotyczący potwierdzenia płatności na rzecz ZUS/US: 

 • Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS/US lub
 • Wyciąg bankowy za okres 6 ostatnich zamkniętych miesięcy jeśli płatności są z rachunku w innym banku.

Jeśli korzystasz z ulgi podatkowej IP BOX 

 • Załącznik PIT/IP

Weź linię kredytową, tak jak Ci wygodnie

Złóż wniosek

Jestem klientem
i mam dostęp do bankowości internetowej

Weź linię kredytową lub zwiększ obecny limit

Weź linię w Moim ING


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw numer


Spotkaj się ze specjalistą w oddziale ds. Przedsiębiorców

Umów spotkanie

To jest oferta dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które korzystają z uproszczonych zasad księgowości. Prowadzisz spółkę lub korzystasz z pełnej księgowości?
Porozmawiaj z naszym specjalistą pod numerem 32 357 00 24 lub znajdź Oddział ds. korporacyjnych