Pożyczka dla firm

 • 0 zł prowizji i korzystna marża od 2,50%
 • 0 zł za złożenie wniosku i wcześniejszą spłatę
 • Pożyczka dla firm z uproszczoną księgowością
 • Pożyczkę możesz wziąć online
 • Dodatkowa gotówka na rozwój Twojej firmy

Jestem klientem
i mam dostęp do bankowości internetowej

Weź pożyczkę w Moim ING

Pożyczka do 400 tys. zł 


Nie jestem klientem
lub nie mam dostępu do bankowości internetowej

Złóż wniosek online

Pożyczka do 100 tys. zł


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw numer


Spotkaj się ze specjalistą w Oddziale ds. Przedsiębiorców

Umów spotkanie

Oferty specjalne

Pożyczka dla firm na klik

Oferta dla profesjonalistów

Pożyczka dla firm na klik

Sprawdź jak otrzymać pożyczkę nawet w 10 minut, bez dodatkowych formalności.

Więcej

Oferta dla profesjonalistów

W naszym banku możesz liczyć na niższą marżę pożyczki bez zabezpieczenia dla Twojej frmy. 

Kim jest profesjonalista?

Osoby, które prowadzą:

 • kancelarię notarialną, adwokacką, radcowską,
 • gabinet lekarski, stomatologiczny, psychologiczny,
 • specjalistyczną, indywidualną, grupową lub prywatną  praktykę lekarską
 • praktykę pielęgniarską i rehabilitacyjną,
 • gabinet weterynarii,
 • kancelarię podatkową,
 • biuro rachunkowe.

Osoby, które pracują jako:

 • biegły rewident,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • geodeta,
 • architekt, inżynier budownictwa,
 • doradca podatkowy,
 • księgowa,
 • fizjoterapeuta,
 • ratownik medyczny.

Profesjonaliści, to również klienci, którzy korzystają z oferty Private Banking i prowadzą działalność gospodarczą.

Jak otrzymać pożyczkę

1

Składasz wniosek

2

Analizujemy wniosek

Sprawdzamy Twoją zdolność kredytową i dołączone dokumenty.

3

Pieniądze na Twoim koncie

Przelejemy pieniądze na Twoje konto.

Jestem klientem
i mam dostęp do bankowości internetowej

Weź pożyczkę przez Moje ING

Pożyczka do 400 tys. zł 


Nie jestem klientem
lub nie mam dostępu do bankowości internetowej

Złóż wniosek online

Pożyczka do 100 tys. zł

Złóż wniosek, tak jak Ci wygodnie


Weź pożyczkę

Koszty i warunki

Oprocentowanie

x

Korzystna marża!

  Bez prowizji Z prowizją
bez zabezpieczenia marża od 5,5% marża od 4,5%
z zabezpieczeniem marża od 2,5% marża od 2,5%

Prowizja wynosi 2,5% (min. 500 zł). Pamietaj, że możesz powiekszyć kwotę pożyczki, by opłacić prowizję.

Oprocentowanie składa się z marży oraz WIBOR-u. 
WIBOR 3M dla kredytu do 12 miesięcy, zmienia się raz na 3 miesiące.
WIBOR 6M dla kredytu powyżej 12 miesięcy, zmienia się raz na 6 miesięcy.

Opłaty i prowizje

x
Opłata Koszt
Prowizja za udzielenie pożyczki w wariancie z niższą marżą 2,5%
min. 500 zł
Ważne: Pamiętaj, że możesz powiększyć kwotę pożyczki, by opłacić prowizję.
Opłata za przedterminową całkowitą lub częściową spłatę pożyczki 0 zł
Wydanie przyrzeczenia/promesy przyznania lub udzielenia pożyczki 200 zł
Wprowadzenie zmian do umowy na Twój wniosek 400 zł
Opłata za wydanie harmonogramu spłat (bez zmiany harmonogramu) 0 zł

Opłata za wydanie zaświadczenia lub opinii o posiadanej pożyczce.
Wysokość opłaty zależy od zakresu takiego zaświadczenia lub opinii oraz od kanału, w którym wnioskujesz i w którym odbierzesz ten dokument

od 0 zł do 35 zł

Opłata za wydanie zaświadczenia lub opinii o spłaconej pożyczce.
Wysokość opłaty zależy od kanału, w którym wnioskujesz i w którym odbierzesz ten dokument

od 25 zł do 35 zł
Inne usługi, które możemy wykonać na Twój wniosek 100 zł za czynność

Potrzebne dokumenty

icon

Masz problemy z otwarciem pliku PDF?

Zobacz, jak go rozwiązać

Widzisz następujący komunikat?

Nie otwieraj pliku w przeglądarce, lecz zapisz go na swoim komputerze (Ctrl+S) i otwórz w programie Adobe Acrobat Reader. Jego ikonka wygląda w ten sposób:

 • Dokument tożsamości

Jeśli nie jesteś klientem banku (nie masz żadnego produktu w ING)

Książka Przychodów i Rozchodów

 • PIT-36/36L(wraz załącznikiem PIT/B) lub KPiR z rozliczonymi stanami magazynowymi za rok ubiegły
 • KPiR za zakończone miesiące bieżącego roku

Jeśli chcesz zwiększyć swoją zdolność kredytową i uwzględnić amortyzację:

 • Ewidencja środków trwałych lub strony z KPiR potwierdzające wysokość amortyzacji za okres, za jaki przyjmowane są dane finansowe do analizy (KPiR/PIT). 

Ryczałt

 • PIT-28 wraz z załącznikami za rok ubiegły i  karty ewidencji przychodów za wszystkie miesiące roku bieżącego roku.
 • Oświadczenie o wysokości kosztów działalności gospodarczej (zawarte we wniosku kredytowym)

Karta Podatkowa

 • Aktualna decyzja o wymiarze podatku
 • Oświadczenie o wysokości przychodów, kosztów działalności gospodarczej (zawarte we wniosku kredytowym)

Deklaracja podatkowa PIT musi posiadać potwierdzenie złożenia w Urzędzie Skarbowym (pieczątka z US lub dowód nadania listu poleconego lub wydrukowane UPO).

Jeśli główny rachunek firmy (rachunek przez który przechodzi większość transakcji firmy) jest prowadzony w innym banku:

 • Wyciąg bankowy za okres 6 ostatnich zamkniętych miesięcy.

Jeśli chcesz konsolidować kredyt lub przenieść linię kredytową z innego banku:

 • Umowa kredytowa wraz z aneksami,
 • Harmonogram spłat rat (dla produktów spłacanych w ratach).

W przypadku samozatrudnienia:

 • Świadectwo pracy u poprzedniego pracodawcy,
 • Umowa o świadczenie usług z poprzednim pracodawcą zawarta na min.12 miesięcy w ramach aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli dodatkowo osiągasz dochody z tytułu umowy o pracę:

 • Oświadczenie o dochodach - jeśli wynagrodzenie wpływa na konto ING (pobierz wzór)

  albo
 • Zaświadczenie o dochodach - jeśli wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING (pobierz wzór).

Jeśli masz rozdzielność majątkową i wnioskujesz o kwotę większą niż 100 000 zł:

 • Umowa majątkowa małżeńska w formie aktu notarialnego lub na podstawie postanowienia sądu.

Jeśli prowadzisz dodatkową działalność gospodarczą lub Twój małżonek prowadzi działalność gospodarczą, a nie masz rozdzielności majątkowej:

 • Dokumenty finansowe firmy powiązanej zgodne z formą opodatkowania tej firmy,
 • Wypełniony i podpisany formularz firmy powiązanej (pobierz wzór),
 • Pełnomocnictwo i zgoda na zawarcie umowy/aneksu (pobierz wzór).

Dokument dotyczący potwierdzenia płatności na rzecz ZUS/US: 

 • Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS/US lub
 • Wyciąg bankowy za okres 6 ostatnich zamkniętych miesięcy jeśli płatności są z rachunku w innym banku.

Jeśli korzystasz z ulgi podatkowej IP BOX 

 • Załącznik PIT/IP

Co warto wiedzieć?

 • Na jaki cel mogę przeznaczyć pożyczkę dla firm?

  Pożyczkę możesz przeznaczyć na dowolny cel, finansowanie inwestycji, zapewnienie ciągłości finansowej czy realizację pomysłów i przedsięwzięć związanych z rozwojem Twojej firmy.

 • Kto może skorzystać z pożyczki dla firm?

  Pożyczkę proponujemy firmom, które

  1. Są zarejestrowane jako jednoosobowa działalność gospodarcza

  2. ​Rozliczają się z Urzędem Skarbowym w formie:

  • karty podatkowej
  • podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych
  • podatkowej książki przychodów i rozchodów.

  3. Spełniają poniższe warunki:

  • prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy (12 - jeśli pożyczka jest bez zabezpieczenia)
  • mają konto firmowe w dowolnym banku od minimum 6 miesięcy.
    

  Jeśli jesteś na samozatrudnieniu, o pożyczkę dla firm możesz wnioskować już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Warunki udzielenia pożyczki są jednak nieco inne:

  • w ramach działalności kontynuujesz obowiązki pracownicze opisane w umowie o pracę przed samozatrudnieniem
  • okres zatrudnienia u Twojego ostatniego pracodawcy wynosił przynajmniej 12 miesięcy
  • umowa na świadczenie usług z ostatnim pracodawcą jest zawarta na okres co najmniej 12 miesięcy. Czas kredytowania uzależniamy od czasu obowiązywania tej umowy.  
 • Czy muszę zakładać konto w ING by dostać pożyczkę?

  Tak, konto jest konieczne by dostać pożyczkę. Wypłacamy na nie przyznaną pożyczkę. Z konta następuje również spłata rat.

 • Czy muszę rozliczać się z tego, na co wydaję pieniądze z pożyczki?

  Pożyczkę firmową możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.  
  Nie musisz przedstawiać nam żadnych faktur ani biznesplanów. To Ty decydujesz, jak najlepiej wykorzystać pieniądze - czy na inwestycje, bieżący obrót, czy inne aktualne potrzeby Twojej firmy.

 • Z czego składa się oprocentowanie pożyczki?

  Z dwóch elementów: z marży oraz WIBOR-u. Marżę znajdziesz w zakładce Oprocentowanie. WIBOR zależy od czasu, na jaki bierzesz pożyczkę:

  • WIBOR 3M dla pożyczki do 12 miesięcy, zmienia się raz na 3 miesiące.
  • WIBOR 6M dla pożyczki powyżej 12 miesięcy, zmienia się raz na 6 miesięcy
 • Czy mogę spłacić wcześniej pożyczkę?

  Tak, i to bez dodatkowych opłat. Jeśli jesteś właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej i chcesz nadpłacić lub spłacić pożyczkę firmową skorzystaj z Mojego ING:

  • Kliknij na stronie głównej Kredyty i leasing lub Finanse firmowe.
  • Wybierz kredyt, który chcesz nadpłacić.
  • Kliknij Nadpłać pożyczkę.

  Wybierz rodzaj spłaty Całkowita lub Kwota dowolna.

 • Kiedy pieniądze z pożyczki trafiają na moje konto?

  Zazwyczaj w chwili podpisania umowy kredytowej. W wyjątkowych przypadkach może to potrwać do 2 dni roboczych od podpisania umowy i od spełnienia warunków umowy.

 • Czym jest "konsolidacja" i jak z niej skorzystać?

  Jeśli posiadasz firmowe zobowiązania w ING Banku lub w innym banku, możesz spłacić je nową pożyczką. To jest właśnie konsolidacja. Dzięki temu rozwiązaniu musisz pamiętać tylko o jednej racie, w jednym terminie.

 • Ile trwa rozpatrzenie wniosku?

  O podjętej decyzji kredytowej poinformujemy Cię do 4 dni roboczych. Jeśli wniosek został złożony w bankowości internetowej, decyzję sprawdzisz we wiadomościach w Moim ING.
  W szczególnych przypadkach możemy poprosić Cię o wizytę w oddziale ds. Przedsiębiorców.

 • Jakie formy zabezpieczenia akceptujemy?

  Nie zawsze wymagamy zabezpieczenia kredytu. Jeśli jednak zabezpieczenie jest konieczne, wtedy akceptujemy jedną z dwóch form. 

  Hipoteka - może to być nieruchomość mieszkalna (np: mieszkanie, dom) lub nieruchomość komercyjna (np: nieruchomość przeznaczona na działalność handlową, produkcyjną lub usługową).

  Kaucja – pieniądze wpłacone na specjalny rachunek kaucji w naszym banku. 

 • Czy mogę skorzystać z pożyczki na start?

  Tak, jeśli jesteś na samozatrudnieniu. Wtedy o pożyczkę dla firm możesz wnioskować już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej.

  Jakie warunki trzeba spełnić?

  1. W ramach działalności kontynuujesz obowiązki pracownicze, które są opisane w Twojej umowie o pracę sprzed samozatrudnienia.

  2. Okres zatrudnienia u Twojego ostatniego pracodawcy wynosił przynajmniej 12 miesięcy.

  3. Umowa na świadczenie usług z ostatnim pracodawcą jest zawarta na co najmniej 12 miesięcy. 

  Pożyczkę możesz wziąć na okres nie dłuższy, niż Twoja aktualna umowa.
 • Jakie podstawowe warunki trzeba spełnić, aby zawnioskować o kredyt na firmę?

  Po 6 miesiącach prowadzenia firmy możesz złożyć wniosek o kredyt. Będziemy potrzebowali od Ciebie zabezpieczenia. Zabezpieczeniem może być nieruchomość lub kaucja pieniężna.
  Jeśli prowadzisz firmę od co najmniej 12 miesięcy  - nie będziemy potrzebowali zabezpieczenia dla kwoty aż do 400 tys zł. 

  Nie wymagamy, aby konto firmowe było w naszym banku w momencie składania wniosku. Założysz je dopiero przed podpisaniem umowy.

 • W którym zakładzie ubezpieczeń, akceptowanym przez ING Bank Śląski, mogę ubezpieczyć swoją nieruchomość?

  Jeśli zdecydujesz się ubezpieczyć swoją nieruchomość poza bankiem, dostarcz nam polisę z adnotacją o cesji praw ubezpieczenia na rzecz banku oraz dowód opłacenia polisy lub składki. Listę Towarzystw Ubezpieczeniowych, których polisy ubezpieczeniowe akceptujemy znajdziesz tutaj.

Inne metody finansowania

Leasing dla firm

Leasing dla firm

Na samochody i sprzęt firmowy.

Linia kredytowa dla firm

Linia kredytowa dla firm

Wygodny limit w koncie.

Karta kredytowa Visa

Karta kredytowa Visa

Korzystaj z limitu nawet do 52 dni za darmo. 

To jest oferta dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które korzystają z uproszczonych zasad księgowości. Prowadzisz spółkę lub korzystasz z pełnej księgowości?
Porozmawiaj z naszym specjalistą pod numerem 32 357 00 24 lub znajdź Oddział ds. korporacyjnych