Pożyczka z gwarancją BGK

 • Od 16.05 jeszcze taniej - 0 zł prowizji i obniżona marża od 2,50%
 • Gwarancja de minimis jest zabezpieczeniem spłaty pożyczki
 • Nie musisz zastawiać swojego majątku na rzecz banku
 • 0 zł za złożenie wniosku i wcześniejszą spłatę
 • Do 31 grudnia 2022 roku nie zapłacisz prowizji na rzecz BGK za udzielenie gwarancji
 • Pożyczka dla firm z uproszczoną księgowością

Kto może wnioskować o pożyczkę z gwarancja BGK?

Przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą
 • posiadają rachunek firmowy od min. 6 miesięcy
 • do 1 lutego 2020 roku nie mieli zaległości ZUS, US
 • są rezydentami
 • należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, to znaczy, że zatrudniają mniej niż 249 pracowników i spełniają wymogi definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.
 • posiadają zdolność kredytową
 • posiadają niewykorzystany limit w ramach pomocy de minimis
 • nie są wpisani w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów
 • nie mają obowiązku zwrotu niezgodnej z prawem pomocy (na mocy decyzji Komisji Europejskiej)

Jak działa pożyczka z gwarancją BGK?

1

Składasz wniosek

Wypełnij wniosek przez internet, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i masz założoną bankowość elektroniczną. Wniosek możesz także złożyć w oddziale ds. Przedsiębiorców.

2

Uzupełniasz dokumenty

Do wniosku o pożyczkę dla firm (i załączników) dołączysz wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.

3

Analizujemy wniosek

Rozpatrujemy Twój wniosek i dołączone dokumenty.

4

Podpisujesz umowę

Umowę podpiszesz w oddziale ds. Przedsiębiorców bez względu na to gdzie składałeś wniosek.

Skontaktuj się z nami,

jak Ci wygodnie

Porozmawiajmy

Porozmawiajmy na czacie

Rozpocznij czat

8:00-18:00 w dni robocze


Skontaktuj się ze specjalistą

zadzwoń 32 357 00 96

8:00-18:00 w dni robocze
Koszt połączenia wg stawek operatora.

Koszty i warunki

Koszty

x

Od 16.05 jeszcze niższa marża!

  Bez prowizji Z prowizją
poniżej 500 000 zł z zabezpieczeniem 5,00% 3,40% marży 3,50% 3,00% marży
od 500 000 zł z zabezpieczeniem 3,50% 3,00% marży 2,5% marży

Prowizja wynosi 2,5% (min. 200 zł). Pamiętaj, że możesz powiększyć kwotę pożyczki, by opłacić prowizję.

Oprocentowanie składa się z marży oraz WIBOR-u.
WIBOR 3M dla kredytu do 12 miesięcy zmienia się raz na 3 miesiące.
WIBOR 6M dla kredytu powyżej 12 miesięcy zmienia się raz na 6 miesięcy.

Zakres gwarancji

x

Gwarancja zabezpiecza 80% wysokości pożyczki (bez odsetek oraz innych kosztów) – na okres do 75 miesięcy.

Wysokość przyznanej gwarancji dla przedsiębiorcy zależy od limitu pomocy de minimis przyznanego w ostatnich 3 latach (bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzednie lata podatkowe) i łącznie nie może przekroczyć:

 •  100 000 EUR jeśli działasz w sektorze transportu drogowego
 •  200 000 EUR dla pozostałych sektorów

Zabezpieczeniem gwarancji jest deklaracja wekslowa wraz z wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy na rzecz BGK.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

To jest oferta dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które korzystają z uproszczonych zasad księgowości. Prowadzisz spółkę lub korzystasz z pełnej księgowości?
Porozmawiaj z naszym specjalistą pod numerem 32 357 00 24 lub znajdź Oddział ds. korporacyjnych