Konto dla wspólnot mieszkaniowych

 • Konto Direct dla Firmy, które ułatwia zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej1
 • 0 zł za prowadzenie konta dla aktywnych2
 • 0 zł za przelewy krajowe w PLN przez internet dla aktywnych3
 • 0 zł za przelewy internetowe w EUR do krajów SEPA dla aktywnych4
 • Dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • Łatwe zarządzanie finansami wspólnoty

Otwórz Otwarte Konto Oszczędnościowe razem z Kontem Direct dla Firmy

Przyjmuj pieniądze od członków wspólnoty, trzymaj je na oprocentowanym koncie oszczędnościowym i wypłacaj, kiedy są potrzebne - bez utraty odsetek.
Korzystaj z nielimitowanych, darmowych internetowych przelewów między Kontem Direct dla Firmy a Otwartym Kontem Oszczędnościowym.

Zobacz zalety konta oszczędnościowego

Funkcje dla pełnomocników i wieloosobowej reprezentacji wspólnoty

Możesz skorzystać z bezpłatnej wieloosobowej akceptacji transakcji. Każdy z pełnomocników do konta może mieć inne uprawnienia, np. tylko do podglądu stanu konta lub tylko do samodzielnej albo wieloosobowej akceptacji poleceń przelewu.

Zadzwoń do nas 


8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty


Jeśli chcesz spotkać się ze specjalistą w oddziale

Znajdź najblizszy oddział

 • Opłaty związane z kontem

Opłaty związane z kontem

x
Prowadzenie konta - opłata miesięczna

0 zł/19 zł

z wyjątkiem wpłat i wypłat gotówki w naszym oddziale, opłatę  za prowadzenie konta w wysokości 19 zł pobieramy, jeżeli klient jest nieaktywny

Przelew wewnętrzny na konta w naszym banku:    
 • w systemie bankowości internetowej

0 zł

 
 • w oddziale

10 zł

 
Przelew krajowy w PLN na konto w innym banku
(z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, Blue Cash i SORBNET)
   
 • w systemie bankowości internetowej

0 zł/1,20 zł

opłatę za przelew  w wysokości 1,20 zł pobieramy, jeżeli klient  jest nieaktywny3

 • w oddziale

10 zł

 
Wpłata gotówki w PLN we wpłatomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju -  kartą lub BLIKIEM

0 zł

 
Wpłata własna gotówki w PLN w naszym oddziale
na rachunki w ING Banku Śląskim

0,5% kwoty wpłaty i 10 zł

 

Wpłata gotówki dokonywana przez klienta indywidualnego (członka wspólnoty mieszkaniowej) na rachunki prowadzone dla wspólnot mieszkaniowych

2,50 zł

 

Wypłata gotówki kartą:    
 • w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju

0 zł

 
 • w ramach usługi Cashback

0 zł

 
 • pozostałe wypłaty gotówki w kraju / pozostałe wypłaty gotówki w EUR w krajach SEPA

5 zł

 

Wypłata gotówki BLIKIEM:    
 • w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju

0 zł

 
 • w pozostałych bankomatach w kraju

0 zł / 2,50 zł

Pierwsza wypłata BLIKIEM rozliczona przez bank w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatna, każda kolejna - za opłatą 2,50 zł. 

Wypłata gotówkowa w oddziale w walucie rachunku

0,5% kwoty wpłaty i 10 zł

 
Karta do konta - opłata miesięczna

0 zł / 7 zł

Miesięczną opłatę za kartę pobieramy, jeżeli w miesiącu kalendarzowym użytkownik zapłaci nią łącznie mniej niż 300 zł. Sumujemy transakcje kartami MasterCard Business/ MasterCard Business zbliżeniowa i Mastercard w telefonie. Opłatę pobieramy ostatniego dnia kolejnego miesiąca. 

 

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji

Zobacz także

Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych

Twoje wspólnota nie musi rezygnować z żadnych planów remontowych i modernizacyjnych. Skorzystaj z dogodnych warunków kredytu inwestycyjnego dla Wspólnot Mieszkaniowych. 

1. Konto Direct dla Firmy przeznaczone jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich korzystających z uproszczonych zasad księgowości oraz wspólnot mieszkaniowych.
2. Za aktywnego klienta uznajemy takiego, który w poprzednim miesiącu kalendarzowym: zrobił przelew do ZUS lub US, lub przelał na konto firmowe łącznie min. 2 000 zł (nie wliczamy w to przelewów własnych, czyli między kontami w naszym banku). Dla klientów nieaktywnych miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 19 zł.
3. Dotyczy przelewów internetowych w PLN w kraju, z wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, Blue Cash i SORBNET. Dla klientów nieaktywnych opłata za krajowy przelew internetowy w PLN wynosi 1,20 zł.
4. Dla klientów nieaktywnych opłata za przelew internetowy w EUR do krajów SEPA wynosi  1,20 zł