Konto dla wspólnot mieszkaniowych

 • Konto Direct dla firm w ofercie dla wspólnot mieszkaniowych1
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy krajowe w PLN przez internet (w tym split payment)
 • 0 zł za przelewy internetowe w EUR do krajów SEPA
 • Dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
 • Łatwe zarządzanie finansami wspólnoty

Otwórz Otwarte Konto Oszczędnościowe razem z Kontem Direct. Przyjmuj pieniądze od członków wspólnoty, trzymaj je na oprocentowanym koncie oszczędnościowym i wypłacaj, kiedy są potrzebne - bez utraty odsetek.
Korzystaj z nielimitowanych, darmowych internetowych przelewów między Kontem Direct dla Firmy a Otwartym Kontem Oszczędnościowym.

Zobacz zalety konta oszczędnościowego

Możesz skorzystać z bezpłatnej wieloosobowej akceptacji transakcji. Każdy z pełnomocników do konta może mieć inne uprawnienia, np. tylko do podglądu stanu konta lub samodzielnej, czy wieloosobowej akceptacji poleceń przelewu.

Zadzwoń do nas 


8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty


Jeśli chcesz spotkać się ze specjalistą w oddziale

Znajdź najblizszy oddział

 • Opłaty związane z kontem

x
Prowadzenie konta - opłata miesięczna

0 zł

z wyjątkiem wpłat i wypłat gotówki w naszym oddziale

Przelew wewnętrzny na konta w naszym banku:    
 • w systemie bankowości internetowej

0 zł

 
 • w oddziale

10 zł

 
Przelew krajowy w PLN na konto w innym banku
(z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, Blue Cash i SORBNET)
   
 • w systemie bankowości internetowej

0 zł

 

 • w oddziale

10 zł

 
Wpłata gotówki w PLN we wpłatomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju -  kartą lub BLIKIEM

0 zł

 
Wpłata własna gotówki w PLN w naszym oddziale
na rachunki w ING Banku Śląskim

0,5% kwoty wpłaty i 10 zł

 

Wpłata gotówki dokonywana przez klienta indywidualnego (członka wspólnoty mieszkaniowej) na rachunki prowadzone dla wspólnot mieszkaniowych

2,50 zł

 

Wypłata gotówki kartą:    
 • w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju

0 zł

 
 • w ramach usługi Cashback

0 zł

 
 • pozostałe wypłaty gotówki w kraju / pozostałe wypłaty gotówki w EUR w krajach SEPA

5 zł

 

Wypłata gotówki BLIKIEM:    
 • w bankomatach ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju

0 zł

 
 • w pozostałych bankomatach w kraju

0 zł / 2,50 zł

Pierwsza wypłata BLIKIEM rozliczona przez bank w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatna, każda kolejna - za opłatą 2,50 zł. 

Wypłata gotówkowa w oddziale w walucie rachunku

0,5% kwoty wpłaty i 10 zł

 
Karta do konta - opłata miesięczna

0 zł / 7 zł

Miesięczną opłatę za kartę pobieramy, jeżeli w miesiącu kalendarzowym użytkownik zapłaci nią łącznie mniej niż 300 zł. Sumujemy transakcje kartami MasterCard Business/ MasterCard Business zbliżeniowa i Mastercard w telefonie. Opłatę pobieramy ostatniego dnia kolejnego miesiąca. 

 

Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji

Zobacz także

Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych

Twoje wspólnota nie musi rezygnować z żadnych planów remontowych i modernizacyjnych. Skorzystaj z dogodnych warunków kredytu inwestycyjnego dla Wspólnot Mieszkaniowych. 

Konto Direct dla Firmy przeznaczone jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich korzystających z uproszczonych zasad księgowości oraz wspólnot mieszkaniowych.