Oprocentowanie

Rachunki bieżące, oszczędnościowe

x

Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku prezentujemy poniżej. Sprawdź oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku

Rachunki bieżące, oszczędnościowe

Rachunek w PLN/USD/EUR/GBP
KONTO Z LWEM w PLN/USD/EUR/GBP nieoprocentowane

Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN

poniżej 20 mln PLN
od 20 mln PLN

 

1,50%
0,00%

Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych

Otwarte Konto Oszczędnościowe w EUR 0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe w USD 0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe w GBP 0,01%

Lokaty terminowe

x

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe w PLN o stałej stopie %      
1 miesiąc: od 1 000 zł 1,50%
3 miesiące: od 1 000 zł 1,50%
6 miesięcy: od 1 000 zł 2,00%
12 miesięcy: od 1 000 zł 2,50%
Lokaty terminowe Plus w PLN      
6 miesięcy: od 1 000 zł do 50 000 zł 6,00%
12 miesięcy: od 1 000 zł do 100 000 zł 6,50%

Lokaty terminowe wycofane z oferty

Lokaty terminowe w PLN o stałej stopie %

(oprocentowanie obowiązuje od dnia prolongaty)

 
1 miesiąc: od 1 000 zł 0,01%
6 miesięcy: od 1 000 zł 0,01%
12 miesięcy: od 1 000 zł 0,01%
24 miesiące: od 1 000 zł 0,01%
Lokaty terminowe w EUR o stałej stopie %  
6 miesięcy: od 500 EUR 0,01%
12 miesięcy: od 500 EUR 0,01%
24 miesiące: od 500 EUR 0,01%
Lokaty terminowe w USD o stałej stopie %  
6 miesięcy: od 500 USD 0,01%
12 miesięcy: od 500 USD 0,01%
24 miesiące: od 500 USD 0,01%

Komunikat w sprawie odsetek podwyższonych

x

Nowe zasady naliczania odsetek od zaległych zobowiązań – dla Przedsiębiorców

Nowe zasady naliczania odsetek podwyższonych:

Produkt Data podpisania umowy lub aneksu Wysokość odsetek podwyższonych
Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem linii kredytowej
1 stycznia 2016 lub później dla wszystkich produktów:
dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem linii kredytowej
31 grudnia 2015 lub wcześniej

dla produktów złotówkowych:
czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP)

dla produktów w obcych walutach:
dwukrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP)

Dla rachunków otwartych 14 listopada 2016 lub później
Rachunki rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Linia kredytowa
14 listopada 2016 lub później dla wszystkich produktów:
dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
Dla rachunków otwartych przed 14 listopada 2016
Rachunki rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Linia kredytowa
Rachunki oszczędnościowe
bez względu na datę

dla produktów złotówkowych:
czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP)

dla produktów w obcych walutach:
dwukrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP)


Odsetki podwyższone obliczamy według zmiennej stropy procentowej w stosunku rocznym.

Odsetki podwyższone (karne) w tej chwili nie mogą przekroczyć odsetek maksymalnych za opóźnienie, które wynoszą:

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie to odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).


Co dalej
Jeśli zmienią się stopy NBP (lombardowa lub referencyjna), automatycznie zmienią się też odsetki podwyższone.

Obecne stopy NBP
Wszystkie stopy procentowe NBP znajdują się w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.

Podstawa prawna
Kodeks cywilny i Zarządzenie Prezesa Zarządu Banku nr Fin/55/2016 

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

x

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnej

ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2022 r. wysokość stopy referencyjnej uległa podwyższeniu o 0,25 pp. i na dzień 8 września 2022 r. wynosi 6,75% w skali rocznej.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami Umów oraz Aneksów do umów o kartę kredytową VISA dla przedsiębiorców zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A., które przewidują zmianę wysokości oprocentowania wskutek zmiany stopy referencyjnej podwyższeniu ulega wysokość zmiennej stopy procentowej o 0,25 pp., tj. o wysokość, o którą zmieniła się stopa referencyjna.