Oprocentowanie

  • Rachunki bieżące, oszczędnościowe

  • Lokaty terminowe

  • Kredyty / Karty kredytowe

  • Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

  • Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Rachunki bieżące, oszczędnościowe

x

Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku prezentujemy poniżej. Sprawdź oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku

Rachunki bieżące, oszczędnościowe

Rachunek w PLN/USD/EUR/GBP
KONTO Z LWEM w PLN/USD/EUR/GBP nieoprocentowane
Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN 0,05%

Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych

Otwarte Konto Oszczędnościowe w EUR 0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe w USD 0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe w GBP 0,01%

Lokaty terminowe

x

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe w PLN o stałej stopie %  
1 miesiąc: od 1 000 zł 0,05%


Lokaty terminowe wycofane z oferty

Lokaty terminowe w PLN o stałej stopie %

(o pojedynczym terminie zapadalności)

 
6 miesięcy: od 1 000 zł 0,05%
12 miesięcy: od 1 000 zł 0,05%

Lokaty terminowe w PLN o stałej stopie %

(oprocentowanie obowiązuje od dnia prolongaty)

 
1 miesiąc: od 1 000 zł 0,01%
6 miesięcy: od 1 000 zł 0,01%
12 miesięcy: od 1 000 zł 0,01%
24 miesiące: od 1 000 zł 0,01%
Lokaty terminowe w EUR o stałej stopie %  
6 miesięcy: od 500 EUR 0,01%
12 miesięcy: od 500 EUR 0,01%
24 miesiące: od 500 EUR 0,01%
Lokaty terminowe w USD o stałej stopie %  
6 miesięcy: od 500 USD 0,01%
12 miesięcy: od 500 USD 0,01%
24 miesiące: od 500 USD 0,01%

Kredyty / Karty kredytowe

x

Kredyty / Karty kredytowe

 

Linia kredytowa dla Przedsiębiorców bez zabezpieczenia

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Linia kredytowa dla Przedsiębiorców marża od 6,0% + WIBOR 1M prowizja: 2,5% (minimum 250 zł)

 

Linia kredytowa dla Przedsiębiorców z gwarancją de minimis

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Linia kredytowa dla Przedsiębiorców marża od 6,0% + WIBOR 1M prowizja: 2,5% (minimum 250 zł) pobierana za okres 3 lat

 

Linia kredytowa dla Przedsiębiorców z zabezpieczeniem 

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Linia kredytowa dla Przedsiębiorców marża od 4,0% + WIBOR 1M prowizja: 2,5% (minimum 250 zł)

 

Pożyczka dla Przedsiębiorców (bez zabezpieczenia)

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Pożyczka dla Przedsiębiorców (bez zabezpieczenia) marża od 5,5% + WIBOR 3M/6M prowizja: od 0%

 

Pożyczka dla Przedsiębiorców (z zabezpieczeniem)

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Pożyczka dla Przedsiębiorców (z zabezpieczeniem) marża od 2,5% + WIBOR 3M/6M prowizja: od 0%

 

Pożyczka dla Profesjonalistów

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Pożyczka dla Profesjonalistów marża od 4,9% prowizja: od 0%

 

Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych marża od 1,5%  + WIBOR 3M/6M prowizja: od 0%
ECO kredyt dla wspólnot mieszkaniowych marża od 1,5%  + WIBOR 3M/6M prowizja: 0%

 

Karta kredytowa VISA dla Przedsiębiorców

Stopa referencyjna NBP + marża 7,5%  

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

x

Nowe zasady naliczania odsetek od zaległych zobowiązań – dla Przedsiębiorców

Nowe zasady naliczania odsetek podwyższonych:

Produkt Data podpisania umowy lub aneksu Wysokość odsetek podwyższonych
Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem linii kredytowej
1 stycznia 2016 lub później 12% dla wszystkich produktów 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 0,5% + 5,5 pkt proc.)
Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem linii kredytowej
31 grudnia 2015 lub wcześniej

4% dla produktów złotówkowych 
= 4 x stopa lombardowa NBP 1%

2% dla produktów w obcych walutach
= 2 x stopa lombardowa NBP 1%

Dla rachunków otwartych 14 listopada 2016 lub później
Rachunki rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Linia kredytowa
14 listopada 2016 lub później 12% dla wszystkich produktów
= 2 x (stopa referencyjna NBP 0,5% + 5,5 pkt proc.)
Dla rachunków otwartych przed 14 listopada 2016
Rachunki rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Linia kredytowa
Rachunki oszczędnościowe
bez względu na datę

4% dla produktów złotówkowych 
= 4 x stopa lombardowa NBP 1%

2% dla produktów w obcych walutach 
= 2 x stopa lombardowa NBP 1%


Odsetki podwyższone obliczamy według zmiennej stropy procentowej w stosunku rocznym.

Odsetki podwyższone (karne) w tej chwili nie mogą przekroczyć odsetek maksymalnych za opóźnienie, które wynoszą:

12% 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 0,5% + 5,5 pkt proc.)


Co dalej
Jeśli zmienią się stopy NBP (lombardowa lub referencyjna), automatycznie zmienią się też odsetki podwyższone.

Obecne stopy NBP
Wszystkie stopy procentowe NBP znajdują się w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.

Podstawa prawna
Kodeks cywilny i Zarządzenie Prezesa Zarządu Banku nr Fin/55/2016 

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

x

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnej

ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6.10.2021 r. wysokość stopy referencyjnej uległa podwyższeniu o 0,40 pp. i na dzień 7 października 2021 r. wynosi 0,5% w skali rocznej.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami Umów oraz Aneksów do umów o kartę kredytową VISA dla przedsiębiorców zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A., które przewidują zmianę wysokości oprocentowania wskutek zmiany stopy referencyjnej podwyższeniu ulega wysokość zmiennej stopy procentowej o 0,40 pp., tj. o wysokość, o którą zmieniła się stopa referencyjna.