Zobacz dokumenty do pobrania dotyczące produktów nieoferowanych:

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe do konta

Ubezpieczenie wypadkowe

 • Warunki dodatkowego ubezpieczenia Opcja NW dla przystępujących do 31.03.2015 
  Pobierz PDF
 • Warunki darmowego ubezpieczenia Opcja NW do kont Komfort, Premium i Student dla przystępujących do 31.03.2015 
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opcja NW Prim stanowiących indywidualną kontynuację ubezpieczenia Opcja NW 
  Pobierz PDF
 • Karta Informacyjna ubezpieczenia Opcja NW Prim 
  Pobierz PDF

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu inwalidztwa

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

- za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl
- pisemnie na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych), 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

Ubezpieczenia karty do konta

Ochrona karty do konta

 • Warunki ubezpieczenia dla przystępujących do 31.03.2015 
  Pobierz PDF
 • Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA
  Pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
  Pobierz PDF

Pobierz formularz zgłaszania szkody

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę możesz zgłosić pod numerami Infolinii PZU SA:
+48 801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55

Ubezpieczenie Assistance Dom
Centrum Alarmowe PZU Pomoc:
801 102 102 lub 22 2 102 102

Koszt połączenia wg stawek operatorów. 

Ubezpieczenie spłaty pożyczki i linii kredytowej

Bezpieczny Biznes
z Nationale-Nederlanden
 

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance Medyczne 7.11.17 do 12.05.19 
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 4.09.17 do 7.11.17 
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance Medyczne 4.09.17 do 7.11.17 
  Pobierz PDF 
  Ubezpieczenie Pewna Spłata Plus
 • Warunki ubezpieczenia Pewna Spłata obowiązujące do 14.10.2014 
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczenia Pewna Spłata obowiązujące od 15.10.2014 do 31.03.2015 
  Pobierz PDF
 • Wniosek o wypłatę świadczenia 
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczenia Pewna Spłata Plus dla wniosków o pożyczkę gotówkową z ubezpieczeniem lub linię kredytową z ubezpieczeniem złożonych od 1.04.2015 do 31.12.2015
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczenia Pewna Spłata Plus dla wniosków o pożyczkę gotówkową z ubezpieczeniem lub linię kredytową z ubezpieczeniem złożonych od 1.01.2016 do 3.09.2017
  Pobierz PDF
 • Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A. / TU na Życie Europa S.A.
  Pobierz PDF TU Europa
  Pobierz PDF TU na Życie Europa
 • Wniosek o wypłatę świadczenia
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

- za pośrednictwem strony internetowej www.tueuropa.pl - zakładka Centrum Obsługi Klienta
pisemnie
- lub osobiście u Ubezpieczyciela:
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
- telefonicznie na nr 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Ubezpieczenia do karty kredytowej

Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczny Komfort

 • Warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Komfort" dla przystępujących do 31.03.2015 
  Pobierz PDF
 • Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA
  Pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
  Pobierz PDF

Pobierz formularz zgłaszania szkody 

Jak zgłosić szkodę?

Ochrony ubezpieczeniowej kart kredytowych udziela PZU SA.
Numer telefonu Centrum Alarmowego PZU:
+48 22 566 55 55

Koszt połączenia wg stawek operatora. 

Grupowe ubezpieczenie na życie Pakiety Nationale-Nederlanden

Pakiety Nationale-Nederlanden

Ubezpieczenie komunikacyjne

PZU Auto

 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  Pobierz PDF
 • Karta informacyjna
  Pobierz PDF
 • Regulamin świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu PZU SA drogą elektroniczną przez ING Bank Śląski S.A.
  Pobierz PDF
 • Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA
  Pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Skontaktuj się z PZU:
 • telefonicznie, pod numerem 801 102 102 (czynne 24/7)
 • lub złóż wniosek online na zgloszenie.pzu.pl

PZU rozpatrzy szkodę w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zdarzenia.

Ubezpieczenie nieruchomości

PZU Dom

 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  Pobierz PDF
 • Karta informacyjna
  Pobierz PDF
 • Regulamin świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu PZU SA drogą elektroniczną przez ING Bank Śląski S.A.
  Pobierz PDF
 • Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA
  Pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Skontaktuj się z PZU:
 • telefonicznie, pod numerem 801 102 102 (czynne 24/7)
 • lub złóż wniosek online na zgloszenie.pzu.pl

PZU rozpatrzy szkodę w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zdarzenia.