Zobacz dokumenty do pobrania dotyczące produktów nieoferowanych:

Ubezpieczenie dla firmy

Partner w Biznesie i Partner w Biznesie Plus
oferowane do 28.02.2022

 • OWU Partner w Biznesie
  Pobierz PDF
 • OWU Partner w Biznesie PLUS
  Pobierz PDF
Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe do konta

Ubezpieczenie wypadkowe

 • Warunki dodatkowego ubezpieczenia Opcja NW dla przystępujących do 31.03.2015 
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opcja NW Prim stanowiących indywidualną kontynuację ubezpieczenia Opcja NW 
  Pobierz PDF
 • Karta Informacyjna ubezpieczenia Opcja NW Prim 
  Pobierz PDF
 • Warunki darmowego ubezpieczenia Opcja NW do kont Komfort, Premium i Student dla przystępujących do 31.03.2015 
  Pobierz PDF

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu inwalidztwa

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego

Jak zgłosić szkodę?

- za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl
- pisemnie na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych), 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

  Ubezpieczenie życia i zdrowia w razie nieszczęśliwych wypadków Opcja NW Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 1.04.2015 do 19.07.2015 r. 
Pobierz PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 20.07.2015 do 31.12.2015 r. 
Pobierz PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 1.01.2016 do 4.03.2018 r. 
Pobierz PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 5.03.2018 do 5.08.2018 r. 
Pobierz PDF

Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 6.08.2018 do 12.05.2019 r. 
Pobierz PDF

Ubezpieczenia karty do konta

Ochrona karty do konta

 • Warunki ubezpieczenia dla przystępujących do 31.03.2015 
  Pobierz PDF
 • Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA
  Pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
  Pobierz PDF

Pobierz formularz zgłaszania szkody

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę możesz zgłosić pod numerami Infolinii PZU SA:
+48 801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55

Ubezpieczenie Assistance Dom
Centrum Alarmowe PZU Pomoc:
801 102 102 lub 22 2 102 102

Koszt połączenia wg stawek operatorów. 

  Moja karta z ochroną PZU
oferowane do 12.03.2022
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  Pobierz PDF
 • Karta Informacyjna
  Pobierz PDF
 • Karta Produktu Ubezpieczeniowego
  Pobierz PDF
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy "Moja karta z ochroną PZU"
  Pobierz PDF
 • Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA
  Pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
  Pobierz PDF
 • Regulamin świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu PZU SA drogą elektroniczną przez ING Bank Śląski S.A.
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Pod numerami infolinii PZU SA: +48 801 102 102 lub +48 (22) 566 55 55.
Koszt połączenia wg stawek operatorów.

Ubezpieczenie spłaty pożyczki i linii kredytowej

Bezpieczny Biznes
z Nationale-Nederlanden
 

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 8.11.2017 do 14.03.2021
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance Medyczne 7.11.17 do 12.05.19 
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące od 4.09.17 do 7.11.17 
  Pobierz PDF
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance Medyczne 4.09.17 do 7.11.17 
  Pobierz PDF 
  Ubezpieczenie Pewna Spłata Plus
 • Warunki ubezpieczenia Pewna Spłata obowiązujące do 14.10.2014 
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczenia Pewna Spłata obowiązujące od 15.10.2014 do 31.03.2015 
  Pobierz PDF
 • Wniosek o wypłatę świadczenia 
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczenia Pewna Spłata Plus dla wniosków o pożyczkę gotówkową z ubezpieczeniem lub linię kredytową z ubezpieczeniem złożonych od 1.04.2015 do 31.12.2015
  Pobierz PDF
 • Warunki ubezpieczenia Pewna Spłata Plus dla wniosków o pożyczkę gotówkową z ubezpieczeniem lub linię kredytową z ubezpieczeniem złożonych od 1.01.2016 do 3.09.2017
  Pobierz PDF
 • Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A. / TU na Życie Europa S.A.
  Pobierz PDF TU Europa
  Pobierz PDF TU na Życie Europa
 • Wniosek o wypłatę świadczenia
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

- za pośrednictwem strony internetowej www.tueuropa.pl - zakładka Centrum Obsługi Klienta
pisemnie
- lub osobiście u Ubezpieczyciela:
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
- telefonicznie na nr 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Ubezpieczenia do karty kredytowej

Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczny Komfort
- ochrona wygasa 1 listopada 2020 r.

 • Warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Komfort" dla przystępujących do 31.03.2015 
  Pobierz PDF
 • Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA
  Pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
  Pobierz PDF

Pobierz formularz zgłaszania szkody 

Jak zgłosić szkodę?

Ochrony ubezpieczeniowej kart kredytowych udziela PZU SA.
Numer telefonu Centrum Alarmowego PZU:
+48 22 566 55 55

Koszt połączenia wg stawek operatora. 

Grupowe ubezpieczenie na życie Pakiety Nationale-Nederlanden

Pakiety Nationale-Nederlanden

Ubezpieczenie komunikacyjne

PZU Auto

 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  Pobierz PDF
 • Karta informacyjna
  Pobierz PDF
 • Regulamin świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu PZU SA drogą elektroniczną przez ING Bank Śląski S.A.
  Pobierz PDF
 • Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA
  Pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Skontaktuj się z PZU:
 • telefonicznie, pod numerem 801 102 102 (czynne 24/7)
 • lub złóż wniosek online na zgloszenie.pzu.pl

PZU rozpatrzy szkodę w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zdarzenia.

Ubezpieczenie nieruchomości

PZU Dom

 • Ogólne warunki ubezpieczenia
  Pobierz PDF
 • Karta informacyjna
  Pobierz PDF
 • Regulamin świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu PZU SA drogą elektroniczną przez ING Bank Śląski S.A.
  Pobierz PDF
 • Zestawienie informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU SA
  Pobierz PDF
 • Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
  Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Skontaktuj się z PZU:
 • telefonicznie, pod numerem 801 102 102 (czynne 24/7)
 • lub złóż wniosek online na zgloszenie.pzu.pl

PZU rozpatrzy szkodę w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zdarzenia.