Ubezpieczenie wypadkowe NNW

 • Do 160 000 zł na leczenie lub rehabilitację
 • Nawet 240 000 zł dla bliskich po Twojej śmierci
 • Pieniądze z polisy na dowolny cel
 • Ochrona na całym świecie
 • Oferowane do konta firmowego

Jesteś naszym klientem?

Kup ubezpieczenie w Moim ING. 

Zaloguj się

W trakcie wypełniania wniosku wybierz wariant ochrony.


Nie jesteś jeszcze naszym klientem?

Zacznij od konta firmowego z dostępem do Mojego ING. 

Otwórz konto firmowe

Więcej o koncie firmowym

Co obejmuje ochrona

Dopasuj ją do swoich potrzeb - przy zakupie ubezpieczenia wybierz jeden z czterech wariantów.

  Oszczędny
4 zł
Optymalny
19 zł
Rozszerzony
29 zł
Premium
39 zł
najczęstszy wybór klientów1
 • Trwałe, całkowite lub częściowe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
10 000 zł 70 000 zł 120 000 zł 160 000 zł
 • Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
10 000 zł 100 000 zł 170 000 zł 240 000 zł
 • Śmierć
100 zł 300 zł 400 zł 500 zł

 

1 Dane obejmują ubezpieczenia Opcja NW Plus kupione przez klientów za pośrednictwem ING Banku Śląskiego w pierwszej połowie 2022.

Kiedy przydaje się ubezpieczenie NNW

W wypadku stracił dłoń i przedramię. Pieniądze z polisy pozwoliły mu na pokrycie kosztów drogiej protezy i rehabilitacji.

Po wypadku kobieta straciła zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy. Pieniądze z ubezpieczenia pomogły jej zachować stabilność finansową i odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Podczas naprawy dachu w swoim domu. Po jego śmierci najbliżsi dostali wypłatę świadczenia, które pomogło im zachować stabilność finansową.

Chcesz zabezpieczyć przyszłość swoją i najbliższych?

Ubezpiecz się

Ważne informacje

Płatności

x

Nie musisz pamiętać o płatnościach - składkę pobieramy automatycznie z Twojego konta.

Dokumenty

x

Zanim zdecydujesz się na ubezpieczenie, przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Znajdziesz w nich wszystkie informacje o ubezpieczeniu. 

Karta informacyjna oraz karta produktu ubezpieczeniowego nie są elementami umowy ubezpieczenia ani materiałami marketingowymi – to materiały, które streszczają część informacji OWU.

Zgłoszenie szkody

x

Szkodę możesz zgłosić:

 • na stronie Nationale-Nederlanden
 • lub listownie, na adres:
  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Jeśli zgłaszasz szkodę listownie, załącz odpowiedni wniosek o wypłatę świadczenia. 

Wypłata świadczenia nastąpi do 30 dni od zgłoszenia szkody.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Zadzwoń na 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych) lub 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych).

Pełnomocnictwo

x

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA jest upoważniony, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.