ING BANK ŚLĄSKI

Dlaczego warto?

Zabezpieczenie finansowe

na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń

Szeroki zakres ochrony

możesz dopasować do swoich potrzeb

Kupisz wygodnie

bez wychodzenia z domu, przez internet

Co obejmuje ochrona?

Do wyboru masz 4 warianty ubezpieczenia - poniżej pokazujemy wysokość miesięcznej składki oraz sumę ubezpieczeń dla poszczególnych zdarzeń dla każdej z opcji.

 

Wariant 1

4 zł

Wariant 2

19 zł

Wariant 3

29 zł

Wariant 4

39 zł

Trwałe inwalidztwo częściowe wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 70 000 zł 120 000 zł 160 000 zł
Trwałe inwalidztwo całkowite wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 70 000 zł 120 000 zł 160 000 zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 70 000 zł 120 000 zł 160 000 zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 10 000 zł 100 000 zł 170 000 zł 240 000 zł
Śmierć ubezpieczonego 100 zł 300 zł 400 zł 500 zł

Jak skorzystać?

Masz już konto w ING?

Kup ubezpieczenie szybko i wygodnie - w bankowości internetowej Moje ING.

Kup ubezpieczenie

Nie posiadasz jeszcze konta? 


 

Otwórz konto

 • Dokumenty

 • Jak zgłosić szkodę

 • Pełnomocnictwo

Dokumenty

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

W Karcie Informacyjnej oraz Karcie Produktu Ubezpieczeniowego zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie OPCJA NW PLUS. Karta Informacyjna oraz Karta Produktu Ubezpieczeniowego nie są elementami umowy ubezpieczenia ani materiałami marketingowymi.

Jak zgłosić szkodę

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego: 

 • za pośrednictwem strony internetowej
  www.nn.pl
 • pisemnie na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden:
  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem:

 • 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych)
 • 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia (śmierć osoby objętej ubezpieczeniem)

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA jest upoważniony, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.
Pobierz PDF