Konto osobiste dla przyszłego przedsiębiorcy

Chcesz otworzyć z nami firmę online, a nie masz Mojego ING? Zacznij od konta osobistego.
Zobacz, co zrobić krok po kroku.

1

Wybierz dla siebie konto osobiste

Konta Mobi i Direct bez karty prowadzimy za 0 zł.

Otwórz konto

2

Otwórz konto online

Jako sposób potwierdzenia tożsamości koniecznie wybierz spotkanie z kurierem.
Kurier Poczty Polskiej zjawi się pod Twoim adresem w ciągu 2-3 dni roboczych od złożenia wniosku. 

3

Zaloguj się do naszej bankowości Moje ING i złóż wniosek o rejestrację firmy w CEIDG

Za jednym razem założysz firmę, profil zaufany i konto firmowe. 
Potwierdzenie założenia firmy dostajesz od nas SMS-em nawet w ciągu kilku godzin.

4

Korzystaj z konta osobistego i firmowego w jednej aplikacji

Zyskasz natychmiastowe, bezpłatne przelewy pomiędzy tymi kontami i pełny obraz finansów - w jednym miejscu, ale z jasnym podziałem. 

Nie wiesz, jakie konto wybrać?

Porównaj konta osobiste

Konto Konto Direct Konto Mobi Konto Komfort
Kto może założyć od 18 lat od 18-26 lat od 18 lat
Opłata za prowadzenie

0 zł

oprócz wpłaty, wypłaty i przelewu w placówce bankowej

0 zł

oprócz wpłaty, wypłaty i przelewu w placówce bankowej

15 zł
Miesięczna opłata za kartę

0 zł

jeśli zapłacisz nią minimum 300 zł w miesiącu1

0 zł

jeśli zapłacisz nią minimum 300 zł w miesiącu1

0 zł

jeśli zapłacisz nią minimum 300 zł w miesiącu1

Bezpłatne przelewy krajowe w złotych przez internet

tak

oprócz przelewów Express ELIXIR, BlueCash i SORBNET

tak

oprócz przelewów Express ELIXIR, BlueCash i SORBNET

tak

oprócz przelewów Express ELIXIR, BlueCash i SORBNET

Wypłaty gotówki w bankomatach ING i PlanetCash 0 zł 0 zł 0 zł
Wypłaty kartą w pozostałych bankomatach w kraju

0 zł

za pierwszą wypłatę w miesiącu, 5 zł za każdą kolejną w miesiącu

0 zł

za pierwszą wypłatę w miesiącu, 5 zł za każdą kolejną w miesiącu

0 zł

Wypłaty BLIKIEM w pozostałych bankomatach w kraju

0 zł

za pierwszą wypłatę w miesiącu, 2,5 zł za każdą kolejną w miesiącu

0 zł

jeśli masz 18-26 lat

0 zł

za pierwszą wypłatę w miesiącu, 2,5 zł za każdą kolejną w miesiącu

  Otwórz konto Otwórz konto Otwórz konto

 

Zobacz, jak jeszcze ułatwiamy prowadzenie firmy

Darmowy program do fakturowania
fakturowanie w ING

Darmowy program do fakturowania

Wystawiasz, skanujesz i przechowujesz faktury w telefonie.

Ułatwienia przelewów
łatwe przelewy firmowe w MOIM ING

Ułatwienia przelewów

Korzystasz z podpowiedzi, automatycznych zleceń, weryfikacji kontrahentów.

Wsparcie księgowego
biuro rachunkowe lub doradztwo księgowe

Wsparcie księgowego

Poprowadzi dokumenty Twojej firmy lub doradzi, gdy potrzebujesz.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.