Notowania funduszy inwestycyjnych

Informacje dla klientów Inventum TFI można znaleźć, klikając tutaj.

ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy)

1D 1M 3M 6M 12M 36M
1,20 -2,60 -7,17 -8,08 -24,38 -18,63
Stopa zwrotu Kurs
Odblokuj wykres
1M 3M 6M 12M 36M
Fundusz Początek okresu Wartość jednostki Koniec okresu Wartość jednostki Stopa zwrotu
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy)
w likwidacji
Od 14.06.2018
118,32 PLN
Do 14.06.2019
89,47 PLN
Stopa zwrotu
-24,38 %
14.06.2018 118,32 PLN 14.06.2019 89,47 PLN -24,38 %
Wróć do listy funduszy

Źródło danych: Analizy Online S.A.

Wyniki funduszu, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych oraz podatku dochodowego. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami:

  • Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem,
  • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
  • ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl.