Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Informacje dla klientów Inventum TFI można znaleźć, klikając tutaj.

ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy)

1D 1M 3M 6M 12M 36M
0,00 -0,96 -5,28 -10,36 -12,02 -12,61
Stopa zwrotu Kurs
Odblokuj wykres
1M 3M 6M 12M 36M
Fundusz Początek okresu Wartość jednostki Koniec okresu Wartość jednostki Stopa zwrotu
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy)
w likwidacji
Od 06.12.2017
109,03 PLN
Do 06.12.2018
95,92 PLN
Stopa zwrotu
-12,02 %
06.12.2017 109,03 PLN 06.12.2018 95,92 PLN -12,02 %
Wróć do listy funduszy

Źródło danych: Analizy Online S.A.

Wyniki funduszu, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych oraz podatku dochodowego. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami:

  • Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem,
  • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
  • ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl.