Notowania funduszy inwestycyjnych

Informacje dla klientów Inventum TFI można znaleźć, klikając tutaj.

Aviva Investors Małych Spółek

1D 1M 3M 6M 12M 36M
0,39 1,65 0,45 6,95 -13,10 -13,12
Stopa zwrotu Kurs
Odblokuj wykres
1M 3M 6M 12M 36M
Fundusz Początek okresu Wartość jednostki Koniec okresu Wartość jednostki Stopa zwrotu
Aviva Investors Małych Spółek
Aviva Investors FIO
Od 13.06.2018
154,33 PLN
Do 13.06.2019
134,12 PLN
Stopa zwrotu
-13,10 %
13.06.2018 154,33 PLN 13.06.2019 134,12 PLN -13,10 %
Wróć do listy funduszy

Źródło danych: Analizy Online S.A.

Wyniki funduszu, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych oraz podatku dochodowego. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami:

  • Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem,
  • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
  • ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl.