Notowania funduszy inwestycyjnych

Informacje dla klientów Inventum TFI można znaleźć, klikając tutaj.

Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa

1D 1M 3M 6M 12M 36M
-1,54 -0,78 5,66 9,05 14,75 8,42
Stopa zwrotu Kurs
Odblokuj wykres
1M 3M 6M 12M 36M
Fundusz Początek okresu Wartość jednostki Koniec okresu Wartość jednostki Stopa zwrotu
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
Investor SFIO
Od 17.04.2018
72,05 PLN
Do 17.04.2019
82,68 PLN
Stopa zwrotu
14,75 %
17.04.2018 72,05 PLN 17.04.2019 82,68 PLN 14,75 %
Wróć do listy funduszy

Źródło danych: Analizy Online S.A.

Wyniki funduszu, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych oraz podatku dochodowego. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami:

  • Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem,
  • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
  • ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl.