Notowania funduszy inwestycyjnych

Informacje dla klientów Inventum TFI można znaleźć, klikając tutaj.

NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K

1D 1M 3M 6M 12M 36M
-0,21 0,81 -2,04 3,27 -0,93 30,64
Stopa zwrotu Kurs
Odblokuj wykres
1M 3M 6M 12M 36M
Fundusz Początek okresu Wartość jednostki Koniec okresu Wartość jednostki Stopa zwrotu
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K
NN SFIO
Od 13.06.2018
119,90 PLN
Do 13.06.2019
118,79 PLN
Stopa zwrotu
-0,93 %
13.06.2018 119,90 PLN 13.06.2019 118,79 PLN -0,93 %
Wróć do listy funduszy

Źródło danych: Analizy Online S.A.

Wyniki funduszu, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych oraz podatku dochodowego. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami:

  • Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem,
  • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
  • ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl.