Notowania funduszy inwestycyjnych

Informacje dla klientów Inventum TFI można znaleźć, klikając tutaj.

UniAkcje Małych i Średnich Spółek

1D 1M 3M 6M 12M 36M
0,67 1,49 -1,90 5,49 -9,07 4,55
Stopa zwrotu Kurs
Odblokuj wykres
1M 3M 6M 12M 36M
Fundusz Początek okresu Wartość jednostki Koniec okresu Wartość jednostki Stopa zwrotu
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
UniFundusze FIO
Od 19.07.2018
105,41 PLN
Do 19.07.2019
95,85 PLN
Stopa zwrotu
-9,07 %
19.07.2018 105,41 PLN 19.07.2019 95,85 PLN -9,07 %
Wróć do listy funduszy

Źródło danych: Analizy Online S.A.

Wyniki funduszu, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych oraz podatku dochodowego. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami:

  • Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem,
  • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
  • ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl.