Przyszłośćto nasza wspólnaodpowiedzialność

1 mln w Programie Grantowym

dla start-upów i młodych naukowców z pomysłami na odpowiedzialną konsumpcję i produkcję.

ESG i odpowiedzialność społeczna

Naszą działalność prowadzimy w sposób etyczny i zrównoważony. Wierzymy, że tylko firmy z takim podejściem do biznesu mają szansę na długoterminową aktywność.

Realizując naszą Misję, zgodnie z którą wspieramy klientów do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie, przestrzegamy Pomarańczowego Kodu. Jest to nasz zbiór zasad etyki, które opierają się m.in. na Wartościach (jesteśmy uczciwi, jesteśmy rozważni/kierujemy się zdrowym rozsądkiem, jesteśmy odpowiedzialni) i Zachowaniach (podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie, pomagasz innym osiągać sukcesy, jesteś zawsze o krok do przodu).

Wiemy, że od naszych dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Dlatego kierując się naszymi zasadami i wartościami chcemy odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.

Deklaracja ekologiczna

W 2021 roku ogłosiliśmy Deklarację ekologiczną, która nadała naszym działaniom prośrodowiskowym nowego rytmu i rozmachu. Tylko wspólnymi siłami możemy poprawić jakość życia i dbać o wspólne dobro - środowisko naturalne.

Oferta ekoproduktów

Ekopożyczka dla klientów indywidualnych

Ekopożyczka dla klientów indywidualnych

Na zakup towarów ekologicznych. RRSO 
12,97%

Ekokredyt hipoteczny

Ekokredyt hipoteczny

Na zakup domu energooszczędnego. RRSO

8,22%

Ekoleasing dla Twojej firmy

Ekoleasing dla Twojej firmy

Na pojazdy elektryczne i wodorowe, a także na panele fotowoltaiczne.

Ekopożyczka dla Twojej firmy

Ekopożyczka dla Twojej firmy

Na zakup towarów ekologicznych.

Ekokredyt dla wspólnot

Ekokredyt dla wspólnot

Na przedsięwzięcia wspierające ekologię. 

Kredyt inwestycyjny dla spółek wspierający zrównoważony rozwój

Kredyt inwestycyjny dla spółek wspierający zrównoważony rozwój

Z marżą banku 0% przez pierwszych 13 miesięcy finansowania.

Leasing wspierający zrównoważony rozwój

Leasing wspierający zrównoważony rozwój

Jeśli chcesz rozwijać biznes i masz na uwadze środowisko.