Dlaczego etyka i zgodność z regulacjami?

Jest szereg regulacji, które stosujemy

Rok 2021 przyniósł szereg wytycznych i regulacji, które już zaczęły obowiązywać lub zaczną obowiązywać wkrótce i do wdrożenia których przygotowujemy się, m.in.:

 • Taxonomy Regulation
 • Climate Delegated Act
 • EBA Guidelines on loan origination and monitoring (zastosowanie od czerwca 2021)
 • EBA Report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms
 • ECB Guide on climate related and environmental risks - Supervisory expectations relating to risk management and disclosure.

Chcemy, żeby nasi klienci bankowali bezpiecznie

Wdrażamy nowe rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo danych i pieniędzy. Edukujemy naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa w internecie.

Budujemy świadomość i kulturę ESG

Budujemy świadomość ESG naszych pracowników i klientów. Współpracujemy z rynkiem w obszarze ESG.

Włączamy ESG w:

 • strategię banku
 • strukturę organizacyjną
 • procesy projektowania produktów
 • zarządzanie ryzykiem
 • politykę zakupów
 • ład korporacyjny.
Zobacz wszystkie

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Co robimy my jako bank?

 • Budujemy świadomość i kulturę ESG wśród pracowników, rozwijamy kompetencje ESG
 • Włączamy ESG w strategię banku, strukturę organizacyjną, procesy projektowania produktów, zarządzanie ryzykiem, politykę zakupów i ład korporacyjny
 • Dostosowujemy się do regulacji.


Jak inspirujemy i wspieramy naszych klientów?

 • Budujemy świadomość i zrozumienie zagadnień biznesowych i regulacyjnych ESG wśród klientów
 • Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów.


Jak wspólnie budujemy lepszy świat?

 • Dzielimy się dobrymi praktykami i wiedzą w ramach współpracy branżowej oraz z naszymi interesariuszami. Wypracowujemy wspólne rozwiązania.

Na tej stronie używamy grafik, które przedstawiają cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Grafiki pochodzą z oficjalnej strony ONZ.

Zobacz także

Środowisko

Środowisko

Dowiedz się, jak dbamy o środowisko.

Przedsiębiorczość i równe szanse

Przedsiębiorczość i równe szanse

Sprawdź, jak pomagamy naszym klientom zarządzać finansami i co robimy dla równych szans.