Fundacja ING Dzieciom

Naszą misją jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży

Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Powstała na fundamentach powołanej w 1991 roku Fundacji Banku Śląskiego. Działania fundacji wpisują się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju ING Banku Śląskiego, której jednym z podstawowych założeń jest niwelowanie barier i brak zgody na wykluczenie kogokolwiek z życia społecznego i dostępu do edukacji. Dzięki pracy i zaangażowaniu ludzi związanych z fundacją, wolontariuszy ING oraz partnerów społecznych, pomoc w różnej formie otrzymało dotąd kilkanaście tysięcy dzieci.

Swoją misję fundacja realizuje poprzez autorskie programy społeczne

Turnusy Uśmiechu

Bezpłatne dwunastodniowe turnusy terapeutyczne, edukacyjne, kolonie i zimowiska dla 50–osobowych grup dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogiczno-wychowawczej. Do turnusów zostają zakwalifikowane organizacje i szkoły, których pomysły na pobyt w ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle zostały ocenione jako najciekawsze.

Wolontariat ING

W ramach programu „Dobry Pomysł” pracownicy ING, przy finansowym wsparciu fundacji, realizują własne projekty we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej lub domami dziecka. Każdemu pracownikowi ING przysługuje 8 godzin czasu pracy na wolontariat.

Książki

Fundacja bezpłatnie przekazuje książki dla dzieci:

 • „Kosmita” – opowiada o chłopcu ze spektrum autyzmu. Historia bohaterów ma pomóc w zaakceptowaniu trudnych okoliczności i poszukiwaniu wsparcia w specjalistycznej terapii.
 • „Lucjan lew, jakiego nie było” – to książka biblioterapeutyczna, która jest bezpłatnie wręczana małym pacjentom onkologii i nefrologii w całej Polsce.
 • „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli” – łączy elementy świetnie napisanej historii z nowoczesnym ekopodręcznikiem, w którym znaleźć można najważniejsze współczesne wyzwania związane z ochroną środowiska. Autorką jest Justyna Bednarek, a ilustratorką Joanna Czaplewska. Książkę można przeczytać w wygodnym i ekologicznym formacie ISSUU
 • „Mam zespół Aspergera. Podręcznik dla uczniów i nauczycieli” – to unikalny w swojej formie i podejściu do tematu podręcznik o tym, czym jest zespół Aspergera i jak możemy pomóc dzieciom z jego cechami odnaleźć się w społeczeństwie. Podręcznik wydany przez Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie. Książkę można pobrać na stronie Fundacji.

Pomarańczowa Siła

Pomarańczowa Siła to wsparcie pracowników ING dla dzieci, które chcą być aktywne. Drużyna ING uczestnicząca w „Biegnij Warszawo” − 10-kilometrowym biegu i 5-kilometrowym marszu, wspierała zajęcia sportowe dla dzieci w całej Polsce. W roku 2020 odbyła się specjalna, olimpijska edycja Pomarańczowej Siły skierowana do dzieci z niepełnosprawnościami. W finale akcji dzieci trenują wspólnie z mistrzami olimpijskimi. 

Kogo wspieramy?

Beneficjenci Fundacji ING Dzieciom to:

 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły i przedszkola (np. szkoły specjalne, integracyjne),
 • świetlice środowiskowe,
 • szpitale prowadzące oddziały pediatryczne.

Forma pomocy i działalność wspieranej przez Fundację ING Dzieciom organizacji musi być spójna z jej celami oraz misją.

Zgodnie z powyższym, fundacja nie pomaga organizacjom prowadzącym działalność polityczną, związkową, wyznaniową, czy prywatnym jednostkom szkolnictwa (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe). Nie wspiera także akcji, w których zachodzi konflikt interesów z celami statutowymi fundacji.

Więcej o Fundacji

Zobacz także

Pomagajmy razem

x

Pomagaj razem z nami. Działania Fundacji ING Dzieciom możesz wesprzeć na dwa sposoby:

 • Przelew dobroczynny

Wpłać darowiznę na cele statutowe fundacji

 • Przekaż 1% podatku

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Zapraszamy do wsparcia jej programów poprzez przekazanie 1% podatku.

KRS 0000103267

Zespół fundacji

x

Zarząd Fundacji

 • Joanna Dymna-Oszek – Prezes Zarządu Fundacji
 • Joanna Ostenda – Członek Zarządu
 • Aleksandra Gąsiorowska-Mahmoudi – Członek Zarządu

Rada Fundacji

 • Maja Chabińska-Rossakowska – Przewodnicząca Rady
 • Marcin Giżycki – Członek Rady
 • Justyna Kesler – Członek Rady
 • Michał Myśliński – Członek Rady
 • Barbara Pasterczyk – Członek Rady

Zespół Fundacji

 • Jolanta Bujok – Koordynator Turnusów Uśmiechu
 • Bożena Drożdż – Główny Księgowy
 • Agata Niemczyk – Dyrektor Ośrodka Fundacji
 • Justyna Pocztowska – Koordynator Programu Wolontariat ING
 • Aldona Radomska – Specjalistka ds. komunikacji

Kontakt

x

Fundacja ING Dzieciom

ul. 11 listopada 12, 43-460 Wisła
fundacja@ingdzieciom.pl
+48 33 855 22 83

NIP: 5471623565, REGON: 70437107, KRS:0000103267

Fundacja nie odpowiada na prośby osób prywatnych.