Każdy jest odpowiedzialnyza środowisko.My też!

Dlaczego chcemy dbać o środowisko? 

Nie zgadzamy się na degradację środowiska

Nie zgadzamy się również na postępujące zmiany klimatu.
W 2021 roku ogłosiliśmy Deklarację Ekologiczną i konsekwentnie realizujemy nasze obietnice.  
W nowej Deklaracji Ekologicznej banku zobowiązujemy się m.in. do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku.

Wkrótce nie powstrzymamy ocieplenia

Według najnowszego raportu IPCC, jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe, szybkie działania, skutkujące redukcją emisji gazów cieplarnianych na dużą skalę, ograniczenie ocieplenia do poziomu blisko 1,5°C- 2°C będzie niemożliwe.

Tworzymy świat dla przyszłych pokoleń

Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie nasze zaniedbania będą miały swoje konsekwencje w przyszłości. Chcemy, żeby przyszłe pokolenia mogły korzystać ze wszystkich dobrodziejstw świata i nie musiały naprawiać świata, który im zostawiliśmy. 

Jako duża organizacja możemy więcej

Możemy więcej poprzez wspieranie i edukowanie naszych klientów, alokację kapitału oraz realne tworzenie oraz finansowanie rozwiązań zrównoważonych środowiskowo.
Dlatego podtrzymujemy obrany kurs na rzecz ochrony środowiska. Działamy, sprawdzamy skuteczność tych działań, a także wspieramy działania naszych klientów i partnerów.

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Co robimy my jako bank?

  • Prowadzimy zrównoważoną gospodarkę własną
  • Digitalizujemy procesy z uwzględnieniem wpływu na środowisko
  • Uwzględniamy czynniki klimatyczne w naszych decyzjach biznesowych


Jak inspirujemy i wspieramy naszych klientów?

  • Rozwijamy proklimatyczną ofertę produktową dla naszych klientów
  • Finansujemy zrównoważone projekty
  • Wspieramy klientów w transformacji środowiskowej oraz w ocenie, na ile ich biznes jest zrównoważony


Jak wspólnie budujemy lepszy świat?

  • Wspieramy innowacje na rzecz klimatu (granty dla startupów i naukowców)
  • Wspieramy lokalne działania na rzecz środowiska

Na tej stronie używamy grafik, które przedstawiają cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Grafiki pochodzą z oficjalnej strony ONZ.

Zobacz także

Przedsiębiorczość i równe szanse

Przedsiębiorczość i równe szanse

Sprawdź, jak pomagamy naszym klientom zarządzać finansami i co robimy dla równych szans. 

Etyka i zgodność z regulacjami

Etyka i zgodność z regulacjami

Zobacz, jak działamy etycznie w oparciu o wartości, zasady i procesy.