Program Grantowy INGdla start-upówi naukowców

O programie

Chcemy pomagać ludziom być o krok do przodu w życiu i w biznesie. Wierzymy, że tylko wspólnymi siłami możemy dbać o nasze wspólne dobro – środowisko naturalne.

To od naszych codziennych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądała przyszłość następnych pokoleń. Odpowiadamy na wyzwania współczesnego świata, dlatego ogłosiliśmy Deklarację Ekologiczną. Konsekwentnie realizujemy nasze obietnice, a działaniami pomagamy realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Nie czekamy. Działamy. Tak jak na bank przystało - finansowo wspierając innowacje na rzecz klimatu. Ruszamy z 3. edycją konkursu w ramach Programu Grantowego ING.

  • Czy jesteś w start-upie, który w DNA ma #eko?
  • Czy studiujesz i masz pomysł, jak uczynić świat lepszym?
  • Czy jesteście grupą młodych, zdolnych naukowców, którzy mają wspólny cel i zapał?

Zapraszamy do konkursu – do zdobycia są nagrody o łącznej wartości miliona złotych.

Więcej o Deklaracji Ekologicznej ING

Regulamin

Wyzwanie 3. edycji

Bez jedzenia człowiek może przetrwać nawet kilkanaście dni. Bez wody tylko kilka. Czy na planecie, której 70% powierzchni stanowi woda, możemy mieć probem z jej brakiem? Z danych wynika, że tak - zasoby czystej wody kurczą się, zużywamy jej coraz więcej. 

Dlatego w 3. edycji Programu Grantowego ING wspieramy 6. cel zrównoważonego rozwoju ONZ i szukamy rozwiązań, które odpowiedzą na wyzwanie:

Jak możemy dbać o zasoby czystej wody?

Sprawdź przykładowe kategorie i zainspiruj się!

Ochrona zasobów wodnych

Na przestrzeni ostatnich 50 lat odnawialne zasoby wody na mieszkańca w Polsce spadły z 1,8 tys. m³ do 1,6 tys. m³ rocznie. Na terenie Unii Europejskiej gorzej pod tym względem jest tylko w Czechach, na Cyprze i na Malcie.

Sprawdź źródła informacji:

Poprawa jakości wody

  • Prawie połowa polskich rzek zawiera wody o niezadowalającej jakości. Woda jest zasobem odnawialnym, podlega samooczyszczeniu, ale proces ten wymaga długiego czasu. Dlatego ilość dostępnej czystej wody stale się kurczy.
  • Według raportu „Zasoby wodne w Polsce” zły stan wód powierzchniowych występuje w aż 91,5% rzek oraz 88,1% jezior.
  • Polska jest jednym z krajów europejskich o najmniejszych zasobach wody pitnej w przeliczeniu na mieszkańca.

Sprawdź źródło informacji:

Efektywne wykorzystanie wody

  • 70% zużycia wody przypada na przemysł.
  • Skontrolowane w 2022 roku przedsiębiorstwa zmarnowały ok. ⅓ wyprodukowanej ilości wody.
  • Jeśli nie będziemy korzystać z wody świadomie i rozsądnie nią gospodarować, już w 2070 roku, wraz z innymi mieszkańcami środkowej Europy, możemy zacząć odczuwać skutki jej niedostatku.

Sprawdź źródło informacji:

Nagrody w 3. edycji

Pierwsza nagroda

Grant finansowy w wysokości 400 tys. zł

Druga nagroda

Grant finansowy w wysokości 300 tys. zł

Trzecia nagroda

Grant finansowy w wysokości 150 tys. zł

Nagrody dodatkowe - pula 150 tys. zł

Projekty, które zajmą miejsce poza podium, mają szansę na uzyskanie jednej z nagród dodatkowych w postaci grantów finansowych o łącznej wartości 150 tys. zł.

 

Finaliści 3. edycji Programu Grantowego ING

Produkcja zielonego wodoru z zasolonych wód odprowadzanych z przemysłu.

Głównym zadaniem projektu HydroHub jest zagospodarowanie toksycznego zrzutu wód zasolonych pochodzących z przemysłu wydobywczego i chemicznego w procesie elektrolizy celem produkcji wodoru, tlenu i soli ważonej.

Więcej o Hydrum

Inteligentny system monitorowania jakości wody.

System do zarzadzania jakością wód Water Sense to inteligentny system monitorowania jakości wody IoT, dostosowany do polskich realiów ekonomicznych i środowiskowych (m.in. rzecznych). Wykorzystuje autonomiczne stacje pomiarowe, umożliwiając dynamiczną analizę danych oraz prognozowanie jakości wody dzięki algorytmom SI.

Więcej o Water Sense

Modułowe stacje uzdatniania i odsalania wody.

Superkawitacja Hydratico to efektywne, modułowe, neutralne emisyjnie stacje uzdatniania i desalinacji wody o wydajności produkcyjnej od 1-100m3/h wody pitnej z każdego dostępnego źródła wody - morskiej, kopalnianej, zanieczyszczonych rzek, jezior, a nawet ścieków, w tym z przemysłu chemicznego.

Więcej o Hydratico

Mobilne rozwiązanie do odsalania i oczyszczania wody działające dzięki sile grawitacji.

NanoseenX jest pierwszym mobilnym rozwiazaniem do odsalania i oczyszczania wody działającym dzięki sile grawitacji. Urządzenie nie wymaga dostarczania dodatkowej energii czy ciśnienia w procesie filtracji. Jest to wiec najtańsze (0,0001$/l) i najbardziej proekologiczne rozwiązanie na świecie.

Więcej o Nanoseen

System monitoringu parametrów wód śródlądowych TerraEye oparty na obrazach satelitarnych i algorytmach AI.

System monitoringu powierzchni zbiorników wodnych oparty na spektralnych zobrazowaniach satelitarnych, danych terenowych i algorytmach AI. Pozwala on na szacowanie wybranych parametrów fizykochemicznych wody oraz wyznaczanie zmian powierzchni lustra wody.

Więcej o Remote Sensing Business Solutions

Urządzenie do oszczędzania wody użytkowej przez jej zapętlenie.

Urządzenie do oszczędzania wody użytkowej przez jej zapętlenie w miejscu przyłącza: umywalka, prysznic, sedes. Woda na bieżąco jest filtrowana filtrem molekularnym i zawracana do kranu. Skondensowany brud jest usuwany do ścieku. Szacujemy że w gospodarstwie domowym oszczędność wody może wynieść 98%.

Systemy retencji i aktywnego sterowanie przepływem w sieci wodno-kanalizacyjnej.

Retentech oferuje systemy retencji wody oparte o wykorzystanie pojemności retencyjnej systemów kanalizacji i zarzadzanie przepływem wód opadowych. Opatentowaliśmy innowacyjne, autonomiczne urządzenia do sterowania przepływem. Budujemy oprogramowanie do zarzadzania systemami retencji.

Więcej o RetenTech

Kontrola jakości wody i ścieków w czasie rzeczywistym dla przemysłu 4.0.

Nasze rozwiązanie to kompleksowa technologia/system do szybkiej (w czasie rzeczywistym), taniej i automatycznej kontroli jakości zanieczyszczeń w wodzie/ściekach. Wykorzystujemy do tego autorska technologie spektroskopii Ramana (która jest dokładna metodą, wykorzystywaną w laboratoriach).

Więcej o Spectrally

Technologia upraw wertykalnych ograniczających zapotrzebowanie na wodę.

Jesteśmy generalnym producentem technologii do upraw wertykalnych wraz z kontrolowanymi warunkami. Rozwiązanie Hydropolis to 95% mniej wody w trakcie uprawy w porównaniu do tradycyjnego rolnictwa. Unikalny algorytm uprawowy oraz oprogramowanie sterujące są elementami wyróżniającymi naszą technologię.

Więcej o Hydropolis

Urządzenie do napowietrzania wód o zasilaniu słonecznym.

Aerator pulweryzacyjny o zasilaniu słonecznym umożliwia napowietrzanie odtlenionych wód hypolimnionu. Można wykorzystywać go zarówno na zbiornikach naturalnych i sztucznych. Model AS15000 wyposażony jest w pompę o wydajności 15000dm3/h. Urządzenie pracuje 24h/dobę. Wpływa na poprawę parametrów wód.

Harmonogram 3. edycji konkursu

1

Nabór uczestników

od 22 marca do 10 maja

Skończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

2

Wybór i ogłoszenie finalistów

od 11 do 25 maja

Zespół ekspertów przeanalizuje zgłoszenia i wybierze finalistów, których ogłosi 25 maja.

3

Warsztaty tematyczne

od 5 do 20 czerwca

Wyłonieni finaliści zostaną zaproszeni na serię warsztatów, które pomogą doprecyzować i ustalić kierunek rozwoju dla swoich projektów.

4

Wielki finał i ogłoszenie zwycięzców

29 czerwca

Każdy z finalistów przedstawi przed Kapitułą swój projekt. Na podstawie prezentacji, Kapituła wybierze zwycięzców i przyzna nagrody.

5

Indywidualny mentoring

Zwycięzcy dostaną propozycję indywidualnego mentoringu, który pomoże im rozwijać projekt.

Kapituła

Bożena Graczyk

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski 

Stanowisko Wiceprezesa Zarządu w ING Banku Śląskim S.A. objęła w czerwcu 2017 roku. Od czerwca 2021 roku jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. Pełni też funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach zależnych: ING Commercial Finance Polska S.A., ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz ING Investment Holding (Polska) S.A. W latach 2018 (kwiecień)- 2020 (czerwiec) była Członkiem Rady Nadzorczej Solver Sp. z o.o. w likwidacji, natomiast od czerwca 2020 roku jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej tej spółki. W latach 1994 - 2017 związana była z KPMG, w 2001 roku została Partnerem w obszarze audytu i doradztwa dla sektora finansowych. Zajmowała stanowiska Dyrektora Zespołu ds. Usług Doradczych z zakresu rachunkowości, a następnie Dyrektora Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Finansowym. W latach 1996-1997 brała udział w badaniu sprawozdań finansowych instytucji finansowych wykonywanych przez KPMG Hiszpania. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyła Program Executive MBA in International Business, University of Bristol oraz École Nationale des Ponts et Chaussées, jak również Advanced Management Program, IESE Business School na Uniwersytecie Nawarry. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Michał H. Mrożek

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski

Od lipca 2020 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialnego za obszar Klientów Strategicznych - Wholesale Banking. Posiada ponad 30-letnie międzynarodowe doświadczenie w bankowości korporacyjnej, planowaniu strategicznym, zarządzaniu ryzykiem i rynkami kapitałowymi. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako analityk kredytowy w 1989 r w oddziale Banku Austria w Nowym Jorku. Po dwóch latach związał się z firma doradcza Price Waterhouse w Waszyngtonie, z która w 1992 roku powrócił do Polski. Realizował projekty doradcze w zakresie przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce. W 1995 roku dołączył do zespołu Banku Handlowego jako szef Departamentu Bankowości Korporacyjnej. Po fuzji Banku Handlowego z Citibankiem, w 2004 r. objął stanowisko wiceprezesa zarządu Citibank Handlowy, z odpowiedzialnością za obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 2011-2015, Michał Mrożek pełnił także funkcję dyrektora zarządzającego ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej w centrali Citibank w Nowym Jorku. Od 2015 r. kontynuował karierę bankową w Polsce w HSBC Bank Polska jako prezes zarządu. Od 2019 r. po przekształceniu tej jednostki w oddział HSBC Europe, pełni w niej funkcję dyrektora generalnego i szefa Wholesale Banking.

 Profil na LinkedIn

Małgorzata Jarczyk-Zuber

Chief ESG Innovation Officer, ING Bank Śląski S.A.

Od 25 lat związana z ING. Pracowała w różnych jednostkach banku, z półroczną przerwą na wolontariat w Ameryce Południowej. Zarządzała m.in. siecią hipoteczną oraz segmentem personal banking. Ma ogromne doświadczenie w pionierskich projektach – wprowadziła w ING (pierwszy w Polsce) standard obsługi klienta Best Service, zbudowała też od podstaw jednostkę odpowiedzialną za Customer Experience. Od 2014 roku w roli Chief Innovation Officera. Buduje w organizacji kulturę innowacji opartą o Design Thinking, Lean Startup i Agile. Wspiera szybkie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poprzez niskobudżetowe eksperymenty i testy. Konsekwentnie rozwija w organizacji nowe kompetencje, takie jak service design, data science, czy growth hacking. Od stycznia 2022 koordynuje działania z zakresu innowacji, ESG i zrównoważonego rozwoju.

 Profil na LinkedIn

Joanna Erdman

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski

Związana z ING od 1996 roku. W latach 2001-2007 pełniła funkcję Dyrektor Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na stanowisko Dyrektor Banku nadzorującej cały Pion Klientów Strategicznych. Od 2013 roku zasiada w Zarządzie banku. Przez pierwsze lata, do 2020 roku sprawowała funkcję Wiceprezes Zarządu nadzorującej Pion Wholesale Banking. Następnie związała się z Pionem Ryzyka. W maju 2021 objęła funkcję Chief Risk Officer. Przez lata była zaangażowana w działalność Fundacji ING Dzieciom. Jest również patronką programu Wolontariat ING, a od 2018 roku Joanna nadzoruje tematy związane z obszarem zrównoważonego rozwoju i ESG.

 Profil na LinkedIn

Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu, ING Bank Śląski

Związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90-tych. W 1995 roku objął stanowisko prezesa zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV, a w 2004 został prezesem ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, czy Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Od 2014 roku, jako Chief Innovation Officer w Grupie ING, odegrał znaczącą rolę we wdrażaniu innowacji, promowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szybkim wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów na rynek. Od 2016 roku ponownie powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego.

 Profil na LinkedIn

dr Alicja Pawelec

Hydrobiolog, kierownik Zespołu Ochrony Ekosystemów Wodnych Fundacji WWF Polska

W fundacji zajmuje się programem reintrodukcji jesiotra ostronosego w Polsce, suszą oraz wpływem przekształceń rzek na środowisko. Ekspertka kampanii #UWażniNaSuszę realizowanej przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego; badaczka zachowań ryb i sposobów ich reagowania na zmiany zachodzące w środowisku z przyczyny człowieka; współzałożycielka i jedna z koordynatorek ruchu społecznego skupiającego naukowców z całej Polski zajmujących się ochroną przyrody z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN „Nauka dla Przyrody”.

 Profil na LinkedIn

Irena Pichola

Deloitte

Partner, członkini zarządu Deloitte Advisory Sp k., Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte Central Europe, Globalny lider agendy Climate&Sustainability dla sektora publicznego. Irena posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. W Deloitte jest partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w obszarze zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej w 19 krajach, ostatnio objęła globalną rolę lidera ds. agendy klimatycznej i zrównoważonego rozwoju dla sektora publicznego, po tym jak od dwóch lat koordynuje globalnie tematykę zrównoważonego rozwoju w networku Smart City Deloitte, czy w Europie ofertę w ramach strategii European Green Deal. To najwyższe stanowisko Polki w strukturach globalnych firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kieruje złożonymi projektami dotyczącymi m.in. opracowywania strategii ESG i zrównoważonego rozwoju, ujawniania danych pozafinansowych i raportowania wpływu, strategii dekarbonizacji i agendy zrównoważonego finansowania, klimatu i zarządzania ryzykami tak dla podmiotów prywatnych, jak i sektora publicznego w tym rządów, regionów i miast. Wspólnie z zespołem dostarczyła ponad 1000 projektów w Polsce i w regionie Europy Środkowej niejednokrotnie i od lat pomagając wielu podmiotom stawiać pierwsze kroki w definiowaniu odpowiedzialności i swojej roli w zakresie ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju.

 Profil na LinkedIn

Marta Kutyna-Bakalarska

Grupa Maspex

Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex, jednej z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów spożywczych; wiceprezeska Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki; Członkini Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji „GOZ” (MRPiT); posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i inwestycji kapitałowych, koordynacji i realizacji projektów badawczych w krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowo-badawczych; aktywnie bierze udział w obszarze budowania ekosystemu innowacji oraz zrównoważonego rozwoju, także w oparciu o współpracę ze start-upami, klastrami, sektorem nauki i administracji.

 Profil na LinkedIn

Przemysław Sobiesak

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Inżynier hydrotechnik z 17-letnim stażem zawodowym specjalizujący się w projektowaniu obiektów hydrotechnicznych, głównie zapór ziemnych, systemów drenażowych oraz zapór budowanych z odpadów kopalnianych. Ma duże doświadczenie w projektowaniu badań geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych oraz systemów monitoringu obiektów hydrotechnicznych, a także przygotowywaniu instrukcji eksploatacji obiektów hydrotechnicznych i planów operacyjno-ratowniczych. Wielokrotnie zajmował się organizacją i koordynacją prac projektowych kierując wielobranżowymi zespołami projektowymi liczącymi od kilku do kilkudziesięciu projektantów i asystentów.

W latach 2006-2018 zawodowo związany był z warszawskim biurem projektowym Hydroprojekt. W czasie niemal 13-u lat pracy przeszedł ścieżkę od asystenta projektanta do generalnego projektanta. W roku 2019 rozpoczął pracę w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, w którym obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji. Jest członkiem m.in. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Komitetu Wielkich Zapór (POLCOLD) i Międzynarodowej Komisji ds. Wielkich Zapór (ICOLD).

 Profil na LinkedIn

Prof. Bolesław Rok

Akademia Leona Koźmińskiego

Profesor zarządzania (sustainability management) w Akademii Leona Koźmińskiego. Kieruje Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie oraz studiami podyplomowymi CSR – Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy. Od ponad 30 lat związany z biznesem jako doradca, mentor, promotor odpowiedzialności biznesu. Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu, współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współtwórca programu Climate Leadership powered by UN Environment. Uczestnik polskich i międzynarodowych projektów z zakresu neutralności klimatycznej biznesu, gospodarki obiegu zamkniętego, przygotowywania i wdrażania programów etyki, zrównoważonego rozwoju i ESG. Członek The Academy of Business in Society Board of Directors w Brukseli, prowadzi cykliczne zajęcia dla założycieli startupów pozytywnego wpływu w Audencia Business School w Nantes.

 Profil na LinkedIn

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland (UN GCNP)
Przedstawiciel UNOPS w Polsce

Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP). Od 2002 roku związany z ONZ. W latach 2009-2014 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know-How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UN GCNP).

 Profil na LinkedIn

Wojciech Mróz

Country co-Director, Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego

Jest przedsiębiorcą z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, wykorzystującym swoją wiedzę biznesową w projektach zmieniających świat na lepsze. Pełni funkcję współdyrektora największej na świecie sieci przedsiębiorców społecznych Ashoka.org. Aktywnie wspiera i promuje rynek impact investing w Polsce jako jeden z współzałożycieli ImpactAngels.pl

W latach 2015-2019 udało mu się zbudować, a następnie sprzedać firmę informatyczną, która ze średnim rocznym wzrostem przychodów o ponad 800% znalazła się na 18 miejscu w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2019.

Jest również współzałożycielem Fundacji Everest, która co roku organizuje największą w Polsce charytatywną imprezę sportową dla firm - www.biegfirmowy.pl. Do tej pory w wydarzeniu wzięło udział już ponad 66 000 osób z ponad 2 200 firm. W 2021 roku wydarzenie otrzymało nagrodę „Wydarzenie Roku” w kategorii CSR.

Wojtek jest współzałożycielem pierwszego polskiego sojuszu twórców YouTube www.influencers4good.pl, który skupia ponad 20 twórców o łącznym zasięgu blisko 5 mln subskrybentów. Jest też absolwentem programu The Leadership Academy for Poland https://center-for-leadership.org.

 Profil na LinkedIn

Pytania i odpowiedzi

Jeśli pracujesz nad większą liczbą rozwiązań, które odpowiadają na wyzwanie konkursowe, koniecznie zgłoś je do konkursu. Dla każdego rozwiązania wypełnij osobny formularz. Pamiętaj, że będą one oceniane niezależnie od siebie.

Kryteria "młodego naukowca" musi spełniać osoba, która poprzez przesłanie formularza zgłasza rozwiązanie do konkursu. Dodatkowo w zespole mogą być osoby, które nie spełniają kryteriów zapisanych w regulaminie.

Jak najbardziej - jeśli spełniasz kryteria uczestnika, a Twoje rozwiązanie wpisuje się w wyzwanie konkursowe, zapraszamy Cię do udziału w Programie Grantowym ING.

Tak, prezentacja może być w języku polskim lub angielskim. 

Poprawne przesłanie zgłoszenia potwierdzamy poprzez komunikat. Dodatkowo otrzymasz automatyczną wiadomością na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Jeśli nie otrzymałeś takiej wiadomości skontaktuj się z nami - programgrantowy@ing.pl

Poprzednie edycje programu

2 edycja programu grantowego

2. edycja Programu Grantowego

Zrównoważona produkcja i konsumpcja? Uczestnicy 2. edycji pokazali, że to możliwe!

1 edycja programu grantowego

1. edycja Programu Grantowego

Jak możemy zapewnić czystą i dostępną energię? Zobacz zwycięskie pomysły.