Nagrody i wyróżnienia

Od początku swojego istnienia plasujemy się wśród najlepszych polskich banków.
Świadczą o tym wysokie miejsca przyznawane ING w różnego rodzaju rankingach.

Rok 2021

W tym roku ING Bank Śląski po raz trzeci otrzymał Złoty Listek za działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo wyróżniona została dobra praktyka banku -  Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Tygodnik Polityka wraz z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz dziesiąty przyznali Listki CSR Polityki. To wyróżnienia dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm.

Ankieta dotyczyła siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów, zawartych w międzynarodowej normie ISO 26000, w tym: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Tegorocznemu zestawieniu Listków CSR POLITYKI towarzyszył także przegląd inicjatyw i rozwiązań wspierających dobre praktyki.

 Jesteśmy dumni i cieszymy się, że nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały docenione. Szczególne znaczenie ma dla nas wyróżnienie za przeciwdziałanie skutkom pandemii. W tym czasie pandemicznym odpowiedzialność społeczna i wzajemne wsparcie były szczególnie ważne i potrzebne nam wszystkim – dodaje Joanna Dymna-Oszek, dyrektor Biura Zarządu Banku.

Więcej o odpowiedzialności społecznej banku znajdziesz na naszej stronie o odpowiedzialności społecznej

ING Bank Śląski po raz szósty z rzędu zwyciężył w rankingu „Gwiazdy Bankowości 2021”, który ocenia całokształt działalności banku. ING uzyskał również pierwsze miejsca w kategoriach podsumowujących wzrost, efektywność, innowacyjność i relacje z klientami. Ranking jest organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną i firmę doradczą PwC.

Jest mi bardzo miło przyjmować te wyróżnienia. Są one przejawem uznania dla ciężkiej pracy naszego zespołu. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. To również powód do dumy dla naszych pracowników, tym bardziej, że na jedną z kategorii, którą wygraliśmy złożyły się oceny naszych klientów. Jako firma usługowa koncentrujemy się na klientach, a u podstaw naszych działań jest ciągła praca nad jakością oferowanych przez nas produktów i świadczonych usług. Dlatego jeśli nasi klienci są zadowoleni i doceniają naszą pracę, to nic nie może nam sprawić większej satysfakcji. Wszystkim pozostałym bankom, które zostały dzisiaj nagrodzone, serdecznie gratuluję – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Po raz szósty z rzędu jury konkursu oceniło ING jako najlepiej działający bank w Polsce. Na wynik w klasyfikacji generalnej dla najlepszego banku ma wpływ ocena w sześciu kategoriach: wzrost, efektywność, innowacyjność, stabilność, relacje z klientami oraz od tego roku ESG. Ocena jest przyznawana przez niezależną kapitułę konkursu, w której skład wchodzą eksperci z Dziennika Gazety Prawnej, firmy doradczej PwC, Fundacji Digital University oraz Polskiej Rady Biznesu. Na ostateczny wynik miały wpływ wskaźniki finansowe za 2020 rok, ankiety wypełniane przez banki oraz głosy klientów.

ING zajął również pierwsze miejsca w kategoriach „Gwiazda relacji z klientami”, „Gwiazda innowacyjności”, „Gwiazda efektywności” „Gwiazda wzrostu”. Bank zajął trzecie miejsce w kategorii „Gwiazda stabilności” oraz czwarte w „Gwiazda ESG”.

Pierwsze miejsce w kategorii „Gwiazda relacji z klientami” to w głównej mierze wynik oceny uzyskanej na podstawie bezpośrednich głosów klientów. W tym roku o opinię za pomocą ankiet zapytano grupę 12 tysięcy osób.

Kapituła konkursu przyznała ING pierwsze miejsce w kategorii „Gwiazda innowacyjności” za inicjatywy udostępnione w 2020 roku, w tym Robo-doradcę Investo, konto na selfie w Moim ING oraz nową wersję aplikacji mobilnej dla firm - ING Business mobile.

ING Bank Śląski otrzymał pierwsze miejsce w kategorii „Gwiazda efektywności”, „Gwiazda wzrostu” oraz trzecie miejsce w kategorii „Gwiazda stabilności” na podstawie analizy wskaźników finansowych za 2020 rok. O wysokiej pozycji banku w rankingach zadecydowała m.in. dynamika wzrostu pozycji komercyjnych, stopa zwrotu z kapitału, struktura bilansu oraz wysoka jakość aktywów. Natomiast na wyróżnienie w kategorii ESG składały się poszczególne oceny członków kapituły konkursu.

ING Bank Śląski został liderem wśród banków pod względem udziału w dystrybucji środków unijnych w ramach inicjatywy „Kredyt na innowacje technologiczne”. W ostatnim naborze łączna kwota dotacji, o jakie ubiegali się klienci ING, stanowiła około 30% wartości wolumenu dofinansowania we wszystkich wnioskach złożonych do BGK.

W ostatnim naborze wniosków o dotacje (w okresie 1.06-30.12.2020 r.) – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ING Bank Śląski udzielił klientom z segmentu MŚP ponad 230 promes kredytów. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła prawie 1,1 miliarda złotych, co przekłada się na wartość ponad 1,5 miliarda złotych kredytów oraz około 2 miliardy złotych inwestycji.

Ostatni nabór wniosków cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Oznacza to, że pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, firmy stawiają na rozwój i szukają rozwiązań, które wpływają na zwiększenie przychodów, wejście na nowe rynki i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. W ING wspieramy przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać. Zdajemy sobie sprawę, jak duże ma to znaczenie zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i dla firm i ich klientów, którzy otrzymują lepsze produkty oraz wyższej jakości usługi – powiedziała Ewa Łuniewska, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

ING Bank Śląski udziela kredytów na innowacje technologiczne w ramach umowy współpracy podpisanej z BGK. Po przyznaniu promesy takiego kredytu, przedsiębiorca z sektora MŚP składa wniosek o dofinansowanie wdrożenia nowej technologii. Otrzymuje wsparcie finansowe w postaci premii technologicznej, która jest przeznaczona na spłatę części kredytu na innowacje technologiczne. Pozostałą część - udział własny firmy - można sfinansować środkami własnymi lub kredytem inwestycyjnym, spłacanym w ciągu kilku lat.

Nabory wniosków, związanych z inicjatywą 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, trwały przez całą perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014-2020 (zakończoną w grudniu 2020 r.). Łącznie odbyło się siedem naborów, wszystkie wdrażane przez BGK. Realizowano je w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich.

Programy operacyjne, które będą wdrażane w perspektywie finansowej UE 2021-2027 są obecnie negocjowane na poziomie międzynarodowym.

ING Bank Śląski otrzymał dwie nagrody w XXVI edycji Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2021. Jury wyróżniło banki stawiające na rozwiązania nowoczesnej bankowości, konsekwencję realizowania strategii biznesowej, a także aktywne w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i dobrze oceniane przez klientów z różnych grup wiekowych.

Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021:

 • I miejsce w kategorii „Lider efektywności sektora bankowego w Polsce”. Wynik 13,6 pkt. - docenienie rosnącej pozycji ING  stanowi efekt konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej, stawianie na wzmocnienie swojej pozycji jako lidera nowoczesnej bankowości, z silnym naciskiem na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bank uzyskał również wysokie noty za najwyższy procentowy wzrost przychodów podstawowych w skali roku oraz za wskaźniki ROE i ROA.
 • I miejsce w kategorii „Lider popularności wśród klientów banków”. Wynik 12,5 pkt. – doceniona została wysoka, rosnąca war­tość nominalna depozytów klientów, jak i stały rozwój akcji kredytowej.

Więcej informacji o rankingu

Rok 2020

ING Bank Śląski otrzymał nagrodę Best Mobile Banking App w konkursie World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks in Central & Eastern Europe 2020. Organizatorem konkursu jest międzynarodowy magazyn Global Finance.

Wyróżnienie Best Mobile Banking App w regionie Europy Środkowo-Wschodniej to dla nas kolejne potwierdzenie, że rozwój rozwiązań mobilnych to konieczny i stały proces budowania cyfrowej bankowości. Nieustannie dbamy o to, aby zapewnić klientom jak najwyższy poziom obsługi. Dlatego stale ulepszamy nasze narzędzia. W odpowiedzi na oczekiwania użytkowników w ostatnim czasie wprowadziliśmy nową wersję aplikacji mobilnej ING Business. Zastosowaliśmy w niej nowoczesne technologie, umożliwiające szybkie dostarczanie nowych funkcji i usług, jednocześnie dbając o to aby była intuicyjna i użyteczna. Poprzez aplikację klienci mogą w wygodny i całkowicie zdalny sposób korzystać z oferty banku – powiedział Michał Bolesławski, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar klientów biznesowych.

Klienci biznesowi mogą korzystać z mobilnej aplikacji ING Business od 2012 roku. W ostatnim czasie podjęliśmy decyzję o radykalnej przebudowie aplikacji, zarówno technologicznej, jak i z perspektywy użyteczności. Nasz zespół projektantów UX i specjalistów CX przeprowadził wśród klientów szereg badań i analiz dotyczących ich potrzeb i sposobów korzystania z aplikacji oraz zidentyfikował braki, a następnie zaprojektował zupełnie nowe doświadczenie użytkownika. Aplikacja została zbudowana przez zespół ekspertów składający się z analityków, programistów, testerów oraz osób z domen produktowych. Zastosowaliśmy w niej najnowocześniejsze rozwiązania dostępne na rynku. Efekt końcowy, obok łatwej obsługi i szerokiej funkcjonalności, przyniósł możliwość personalizacji ustawień zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami. Klienci to doceniają. Cieszymy się, że również kapituła międzynarodowego konkursu wyróżniła aplikację mobilną ING Business – powiedział Adam Walendziewski, Dyrektor ING Banku Śląskiego, odpowiadający za kanały cyfrowe dla klientów korporacyjnych.

Wydawca i redaktor naczelny magazynu Global Finance – Joseph D. Giarraputo w uzasadnieniu przyznania tegorocznych nagród podkreśla znaczenie digitalizacji w bankowości. W tym roku globalna pandemia przyspieszyła przechodzenie na bankowość cyfrową, ale banki myślące przyszłościowo już były na tej drodze. Nagrody Digital Bank Awards doceniają instytucje, które przewodzą przejściu do nowego świata bankowości – mówi Giarraputo.

Nowa odsłona aplikacji mobilnej ING Business, dostępna od maja br., jest prosta w obsłudze, przejrzysta zbudowana w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe oraz opinie klientów. ING Business to kompleksowy system cyfrowej bankowości stworzony z myślą o średnich i dużych firmach oraz korporacjach. Wyróżnia go intuicyjność nawigacji oraz możliwość personalizacji pod kątem potrzeb klientów. Jedną z najważniejszych zalet systemu jest możliwość podpisywanie wszelkiej dokumentacji bankowej, w tym wniosków i umów oraz składania dyspozycji bez konieczności bezpośredniego spotkania z doradcą bankowym.

Nagrody przyznawane przez magazyn Global Finance to docenienie efektywności strategii pozyskiwania i obsługi klientów w kanałach cyfrowych oraz szerokiego zakresu oferowanych tam produktów i usług. To także wyraz uznania za funkcjonalność systemu bankowego oraz sukces w zachęcaniu klientów do korzystania z dostarczanych technologii.

 

ING Bank Śląski otrzymał tytuł CEE’s Best Digital Bank. Wyróżnienie przyznała kapituła międzynarodowego konkursu Euromoney Awards of Excellence 2020. Organizatorem jest prestiżowy brytyjski magazyn Euromoney.

W ING od lat wspieramy naszych klientów w zarządzaniu finansami niezależnie od miejsca, w którym się znajdują i urządzenia, z którego korzystają. Nasze rozwiązania projektujemy tak, aby były intuicyjne, proste, zdalne i użyteczne. Jednocześnie dbamy o ich doświadczenia w kanałach cyfrowych. Klienci doceniają nasze podejście. Przekonaliśmy się o tym w ostatnim czasie, kiedy badania NPS dla ING Business wskazały na najwyższą dotąd satysfakcję klientów z kontaktu z nami. W ostatnich miesiącach, dzięki wysokiemu zdigitalizowania naszych usług i procesów, byliśmy dobrze przygotowani do ich oferowania w sposób całkowicie zdalny. Cieszymy się, że również jury niezależnego rankingu wyróżniło nasze działania, jako najlepsze na arenie międzynarodowej – powiedział Michał Bolesławski, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar klientów biznesowych.

Digitalizacja i zdalność stają się już normą, ale wierzymy, że to co nas wyróżnia to nasze podejście do klientów, których inspirujemy i wspieramy w różnych sytuacjach. Z jednej strony wykorzystujemy możliwości, które daje nam technologia, a z drugiej potrzeby i zadowolenie klientów stawiamy w centrum uwagi. Aktywnie podpowiadamy i proponujemy spersonalizowane rozwiązania, takie jak np. powiadomienia typu push czy podgląd kont i kart z różnych banków w aplikacji Moje ING. To ważne, że nasze podejście doceniają też międzynarodowi eksperci – dodał Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar klientów detalicznych. 

Jak podaje redakcja magazynu Euromoney ING Bank Śląski został zwycięzcą tegorocznego konkursu dla najlepszego banku cyfrowego w Europie Środkowo-Wschodniej, obejmując prowadzenie w kluczowych obszarach, w tym w e-commerce, zdalnej weryfikacji i otwartej bankowości.

Klienci ING Banku Śląskiego mogą zdalnie korzystać z oferty produktów i usług bankowych oraz tzw. produktów pomocniczych, które ułatwiają zarządzanie finansami i wspierają transformację cyfrową. Nagroda dla najlepszego banku cyfrowego w Europie Środkowo-Wschodniej dotyczy rozwiązań udostępnianych klientom indywidualnym i firmom w ramach systemów bankowości internetowej i aplikacji mobilnych Moje ING oraz ING Business. Te rozwiązania cechuje użyteczność i intuicyjność niezależnie od urządzenia, z którego korzysta klient. Wyróżniają się dostępnością nowoczesnych i innowacyjnych produktów, także tych spoza tradycyjnej oferty bankowej.

ING Business to kompleksowy system bankowości internetowej stworzony z myślą o średnich i dużych firmach oraz korporacjach. Wyróżnia go intuicyjność nawigacji oraz możliwość personalizacji pod kątem potrzeb klientów. Jedną z najważniejszych zalet systemu ING Business jest możliwość podpisywanie wszelkiej dokumentacji bankowej i wniosków bez konieczności wizyty w oddziale oraz spotkania z doradcą bankowym. W maju premierę miała nowa odsłona bankowości mobilnej ING Business, która jest prosta w obsłudze, przejrzysta i odpowiada na potrzeby wymagających użytkowników.

Moje ING to nowoczesny system bankowości internetowej dla klientów indywidualnych i jednoosobowych działalności gospodarczych. W ramach tego systemu ING Bank Śląskie jako pierwszy bank na polskim rynku udostępnił usługę podglądu kont i kart z różnych banków w jednym miejscu zgodnie ze standardami Dyrektywy PSD2. Również jako pierwszy bank w Polsce umożliwił wnioskowanie o pożyczkę w oparciu o historię kont z innych banków, dodanych do aplikacji Moje ING. W ramach szerokiej oferty dostępnej zupełnie zdalnie klienci mogą nawet założyć firmę poprzez bankowość internetową.

Kapituła konkursu Euromoney Awards of Excellence od 1992 roku wyróżnia liderów branży finansowej na świecie. Nagrody są przyznawane za wybitne osiągnięcia w bankowości. Kategoria CEE’s Best Digital Bank docenia banki, które zapewniają klientom najlepsze doświadczenia obsługi w kanałach cyfrowych.

 

ING Bank Śląski został potrójnie wyróżniony w konkursie Best Digital Solutions for SMEs w Europie Środkowo-Wschodniej. Kapituła nagrodziła bankowość internetową, bankowość mobilną oraz cyfrowe rozwiązania w zakresie finansowania dla małych i średnich firm.

Rozwiązania dla firm dostarczane przez ING zostały uhonorowane przez jury tytułami: „Best Online Banking for SMEs” dla systemu bankowości internetowej dla dużych, średnich firm oraz korporacji - ING Business, „Best Mobile Banking for SMEs” dla systemu bankowości mobilnej dla przedsiębiorców Moje ING oraz „Best Digital SME Lending Solution” w obu segmentach ex aequo-  Przedsiębiorców oraz SME/MidCorp.

Przyznane wyróżnienia to potwierdzenie, że nasze rozwiązania wyróżniają się na tle rynku. Ostatnio udostępniliśmy m.in. nowy sposób identyfikacji tożsamości klienta oparty na biometrii. Dzięki niej, spółki otwierają konta całkowicie zdalnie. Oczekiwania klientów stymulują nas do ciągłego ulepszania rozwiązań cyfrowych, które sprawiają, że zarządzanie finansami staje się jeszcze prostsze. – powiedział Adam Walendziewski, Dyrektor Tribe’u odpowiedzialny za kanały cyfrowe dla klientów korporacyjnych w ING Banku Śląskim.

ING Business to kompleksowy system bankowości internetowej stworzony z myślą o firmach, z dostępem do wszystkich produktów, funkcji i usług bankowych zintegrowanych w jednym miejscu. Jedną z najważniejszych jego zalet jest możliwość podpisywanie dokumentów bankowych, w tym wniosków i umów oraz składania dyspozycji bez konieczności bezpośredniego spotkania z doradcą bankowym.

Z kolei system bankowości internetowej i mobilnej Moje ING to holistyczne rozwiązanie bankowości online dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Zaletą systemu jest podział kontekstów na bankowość osobistą i bankowość firmową w jednej aplikacji. System umożliwia w pełni zdalne korzystanie z produktów bankowych.

Bardzo się cieszę, że nasze procesy dla przedsiębiorców są doceniane na arenie międzynarodowej. Automatyzacja i digitalizacja pozostają niezmiennie priorytetami naszych działań. Dążymy do tego, aby klienci mogli łatwo i wygodnie zrealizować jak najwięcej swoich potrzeb w aplikacji internetowej i mobilnej. Widać, że jesteśmy na dobrej drodze – powiedział Wojciech Widenka, Dyrektor Tribe’u odpowiedzialny za segment przedsiębiorców w ING Banku Śląskim.

Za nowoczesne rozwiązania lendingowe zarówno dla segmentu przedsiębiorców, jak i  średnich i dużych firm otrzymaliśmy nagrody „Best Digital SME Lending Solution”.

W ING zdajemy sobie sprawę, że dla firm istotne znaczenie przy wyborze źródła finansowania ma szybkość i łatwość jego otrzymania. Dlatego nasz proces kredytowy od złożenia wniosku do spłaty kredytu przebiega w pełni zdalnie. Od wielu lat wspieramy firmy w dostępie do finansowania, stawiając na rozwój zdalności oraz prostotę i intuicyjność rozwiązań. – powiedział Michał Tusznio, Dyrektor Banku odpowiedzialny za finansowanie firm w ING Banku Śląskim.

Zdalny proces kredytowy dla firm umożliwia otrzymanie finansowania bez wychodzenia z biura czy domu. Klienci ING z pozytywną historią współpracy z bankiem mogą dodatkowo skorzystać z dedykowanych ofert, które umożliwiają otrzymanie środków w kilka minut od złożenia wniosku. Wszystkie informacje dotyczące udzielonego finansowania są dostępne w systemach bankowości internetowej i mobilnej ING Business oraz Moje ING.

Ranking Best Digital Solutions for SMEs in the CEE region 2020 został przeprowadzony przez SME Banking Club wśród banków obsługujących małe i średnie firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W kategoriach oceniających bankowość internetową i mobilną badano 90 parametrów w tym podstawowe funkcje systemów, dostęp do kart płatniczych, usług dodatkowych oraz możliwości kontaktu z bankiem. W kategorii Best Digital Lending Solution analizowano możliwość ubiegania się o pożyczkę i jej otrzymania w pełni online dla klientów firm w oparciu o 20 parametrów.

ING Bank Śląski otrzymał nagrodę główną w konkursie Siła Przyciągania za strategiczne podejście do działań well-being.

W tej kategorii, kapituła konkursowa szukała najlepszych działań zorientowanych na wsparcie pracowników w dbaniu o zdrowie fizyczne, psychiczne oraz radzenie sobie ze stresem i emocjami.

Wartością programu jest połączenie w spójnym i strategicznym podejściu wszystkich bankowych inicjatyw, które wpływają na nasz dobrostan w pracy i poza nią. Tworzą go stałe inicjatywy i benefity, z których nasi pracownicy korzystają od lat, ale też działania wprowadzane w odpowiedzi na ich bieżące potrzeby i zmiany pojawiające się w naszym otoczeniu. W ING cały czas się rozwijamy a razem z nami rozwija się program well-beING - powiedziała Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor HR w ING Banku Śląskim.

Konkurs "Siła przyciągania" wyróżnia najciekawsze i najskuteczniejsze przedsięwzięcia, które pozwalają na przyciągnięcie i zatrzymanie w firmie najbardziej utalentowanych pracowników. Doceniane są firmy, które widzą potencjał w budowaniu swojego wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy, przykładają dużą wagę do właściwego wdrożenia nowo zatrudnionych osób oraz dbają o ich zaangażowanie i rozwój.

To już czwarta nagroda ING Banku Śląskiego w konkursie "Siła Przyciągania". W poprzednich latach bank został wyróżniony w następujących kategoriach:

 • Retencja - Najlepsza inicjatywa budująca zaangażowanie i lojalność pracowników za zgłoszenie "Otwarte Karty – gra edukacyjna. Jak zbudować zaufanie z wykorzystaniem informacji zwrotnej" (2018);
 • Innowacja w rekrutacji - candidate interaction za wykorzystanie innowacyjnego i niestandardowego narzędzia rekrutacji "Escape Room -pokoje zagadek" (2017);
 • Najlepsza inicjatywa budująca zaangażowanie i lojalność pracowników za "Kudos" - platformę, dzięki której pracownicy mogą wyrażać podziękowania i uznanie swoim współpracownikom (2016).

Więcej informacji o konkursie i laureatach można znaleźć na stronie: http://www.pb.pl/silaprzyciagania/  

 

 • Styczeń 2021 – ING otrzymał certyfikat HR Najwyższej Jakości za stosowanie najlepszych praktyk i promowanie wysokich standardów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. 
 • Styczeń 2021 – ING Lease z nagrodą złotego Lauru Klienta 2021 i wyróżnieniem TOP MARKI 2021 roku.
 • Styczeń 2021 – ING Bank Śląski po raz dwunasty z rzędu został wyróżniony certyfikatem Top Employer Polska.
 • Styczeń 2021 – ING Bank Śląski został liderem rankingu satysfakcji klientów, według raportu „Monitor satysfakcji klientów banków 2020” przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia. 
 • Styczeń 2021 – ING Bank Śląski zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK – Wybór Klienta.
 • Styczeń 2021 – W tegorocznej edycji konkursu branży PR #ZłoteSpinacze2020, ING Bank Śląski otrzymał Srebrny Spinacz, w kategorii "Finanse", za projekt #zdalnidopomocy. 
 • Luty 2021 – ING Bank Śląski został liderem wśród banków pod względem udziału w dystrybucji środków unijnych w ramach inicjatywy „Kredyt na innowacje technologiczne”.
 • Marzec 2021 – ING Bank Śląski został doceniony w Rankingu usług private banking magazynu Forbes.
 • Marzec 2021 – W trzeciej edycji rankingu serwisu Cashless.pl, Barbara Borgieł-Cury, Dyrektor Centrum Bankowości Codziennej w ING Banku Śląskim, znalazła się w TOP 10 „Najbardziej wpływowych kobiet polskiej branży płatniczej”.
 • Marzec 2021 – W tegorocznej edycji konkursu Invest Cuffs, ING zostało nominowane w dwóch kategoriach: „Produkt inwestycyjny roku” oraz „Dom maklerski roku”.
 • Marzec 2021 – ING Bank Śląski otrzymał tytuł „Instytucji Roku” aż w sześciu kategoriach. Bank zdobył I miejsce w dwóch z nich: „Najlepsza aplikacja mobilna” i „Najlepsza bankowość internetowa”. Jednocześnie bank zajął II miejsce w „Rankingu generalnym”.
 • Marzec 2021 – Barbara Pasterczyk z ING nominowana do tytułu AD Marketer Roku.
 • Marzec 2021 – ING z tytułem Poland's Best Employers 2021.
 • Marzec 2021 – Brunon Bartkiewicz Bankowcem Roku 2021.
 • Marzec 2021 – Robo-doradca Investo od ING z tytułem Bankowej Innowacji Roku.
 • Kwiecień 2021 – ING jednym z liderów rynku kapitałowego
 • Kwiecień 2021 – NG Bank Śląski po raz kolejny został wyróżniony przez ekspertów z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 • Kwiecień 2021 – W tegorocznej edycji rankingu Złoty Bankier, ING Bank Śląski został doceniony aż w trzech kategoriach: „Kredyt gotówkowy”, „Social media” oraz „Najlepszy spot reklamowy”. 
 • Czerwiec 2021 – W tym roku ING Bank Śląski po raz trzeci otrzymał Złoty Listek za działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo wyróżniona została dobra praktyka banku -  Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
 • Czerwiec 2021 – ING Bank Śląski otrzymał dwie nagrody w XXVI edycji Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2021.
 • Czerwiec 2021 – ING na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm
 • Czerwiec 2021 – ING Bank Śląski otrzymał wyróżnienie za Robo-doradcę Investo w tegorocznej edycji konkursu Gazety Bankowej „TechnoBiznes 2021”
 • Czerwiec 2021 – ING po raz szósty z rzędu wygrywa ranking „Gwiazdy Bankowości”
 • Lipiec 2021 - ING z nagrodą Złotego Lauru Konsumenta w kategorii ekologiczne strategie w biznesie
 • Lipiec 2021 - ING Najlepszym Bankiem w Polsce
 • Lipiec 2021 - ING Najlepszym Bankiem dla SME w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Sierpień 2021 - Moje ING z najwyższą oceną aplikacji mobilnej na polskim rynku bankowym
 • Sierpień 2021 - ING liderem w kredytowaniu innowacji technologicznych

Poprzednie lata

 • 2020 r. - 2011 r.

 • 2010 r. - 2001 r.

 • 2000 r. - 1994 r.

2020 r. - 2011 r.

x
Rok 2020
 • Tytuł Poland’s Best Bank w międzynarodowym konkursie Euromoney Awards of Excellence 2020.
 • Trzy statuetki w konkursie Effie Awards Poland. Złota w kategorii „Finanse” oraz dwie brązowe w kategoriach „React & Sustain” oraz “Marketing and Business Solutions”. Bank zajął również drugie miejsce w rankingu „Firm roku 2020”.
 • Raport roczny ING Banku Śląskiego po raz trzeci z rzędu został wyróżniony w konkursie The Best Annual Report.
 • ING Bank Śląski otrzymał nagrodę główną w konkursie Siła Przyciągania za strategiczne podejście do działań well-being.
 • Nagroda specjalna „The Best of the Best” w kategorii Banki i instytucje finansowe za raportowanie wyników działalności, w tym danych finansowych, osiągnięć biznesowych i społecznych. Organizatorem konkursu jest Instytut Rachunkowości i Podatków.
 • Godło „Gwiazda Dekady 2010-2020” przyznane przez Polski Program Jakości Obsługi.
 • Nagrody w konkursie IAB MIXX Awards: „Reklamodawca Roku” w klasyfikacji generalnej, Best in Show oraz złoto w kategorii „Content Marketing”, złoto w kategorii „Online marketing with Influencer”, srebro w kategorii „Brand Awarness and Positioning”, Srebro w kategorii „Best use of social media” oraz Brąz w kategorii „Cross media integration”.
 • Tytuł C”orporate Bank of the Year 2020 – Poland” przyznany przez kapitułę konkursu Worldwide Finance Awards 2020, organizowanego przez magazyn Acquisition International.
 • „Złota Tarcza” – główna nagroda w konkursie „17 Celów” podczas 5. Edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych. Organizatorem rankingu jest Fundacja CSR Res Severa.
 • Nagroda “Best Mobile Banking App” w konkursie World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks in Central & Eastern Europe 2020. Organizatorem konkursu jest międzynarodowy magazyn Global Finance.
 • Aplikacja mobilna Moje ING została najwyżej oceniona przez użytkowników. Aplikacja otrzymała najwyższe oceny wśród aplikacji bankowych na polskim rynku, w sklepach Google Play i App Store.
 • Tytuły “CEE’s Best Digital Bank” oraz “Poland’s Best Bank”. Wyróżnienia przyznała kapituła międzynarodowego konkursu Euromoney Awards of Excellence 2020. Organizatorem jest brytyjski magazyn Euromoney.
 • „Laur Klienta” dla spółki ING Lease w kategorii Ekologiczne strategie w biznesie i przemyśle.
 • Spot ING Banku Śląskiego #zdalnidopomocy został najpopularniejszą reklamą na YouTube, według zestawienia YouTube Ads Leaderboard za kwiecień 2020 r.
 • Nagroda “Safest Bank in Poland” przyznana przez magazyn Global Finance w rankingu “ World’s Safest Banks”.
 • Tytuł Instytucji Roku 2020 w sześciu kategoriach: najlepsza obsługa w placówce; najlepsza obsługa hipoteczna; najlepszy bank dla firm; najlepsza bankowość internetowa; najlepsza aplikacja mobilna; najlepsze biuro prasowe.
 • Jednocześnie placówki ING znalazły się w gronie Najlepszych placówek bankowych w Polsce. Ranking na podstawie badania ekspertów portalu mojebankowanie.pl.
 • Tytuł Super Etycznej Firmy 2019 przyznany przez redakcję Pulsu Biznesu.
 • Tytuł „Gwiazda Jakości Obsługi 2020”, w kategorii „Banki” w XIII edycji Polskiego Programu Jakości Obsługi.
 • Pierwsze miejsce w rankingu Bankowiec Roku „Forbesa” dla Brunon Bartkiewicza – prezesa ING Banku Śląskiego.
 • Trzecie miejsce w corocznym badaniu relacji inwestorskich w spółkach z WIG30, organizowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet" oraz Izbę Domów Maklerskich.
 • Barbara Borgieł-Cury, Dyrektor Centrum Bankowości Codziennej w ING Banku Śląskim w gronie Top 5 Najbardziej wpływowych kobiet polskiej branży płatniczej w rankingu serwisu Cashless.pl.
 • Certyfikat HR Najwyższej Jakości za standardy i praktyki w obszarze HR wdrażane z myślą o obecnych, ale też przyszłych i byłych pracownikach przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK).
 • Cztery nagrody w konkursie Innovation 2020: złota statuetka za aplikację Prostomat, srebrna za Agregator oraz dwie brązowe za ING Księgowość i kampanię EKO. Jednocześnie ING Bank Śląski zdobył drugie miejsce w całym konkursie, jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm.
 • Pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm organizowanym przez Koźmiński Business Hub. Bank zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej oraz dodatkowo w kategoriach: bankowość, sektor finansowy i sektor ubezpieczeniowy.
 • Złoty Listek CSR Polityki dla ING Banku Śląskiego jako jednej z organizacji wyróżniających się działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Bank otrzymał również wyróżnienie za zaangażowanie na rzecz klimatu w obszarze elektromobilności.
 • Drugie miejsce dla ING Banku Śląskiego wśród banków w Polsce w rankingu Forbes World's Best Banks 2020.
 • Pierwsze miejsce w rankingu generalnym Gwiazdy Bankowości 2020. Bank zajął również pierwsze miejsca w kategoriach „Gwiazda relacji z klientami”, „Gwiazda innowacyjności” i „Gwiazda efektywności” oraz drugie miejsce w kategorii „Gwiazda stabilności”. Wyróżnienia przyznaje Dziennika Gazety Prawnej oraz PWC.
 • Drugie miejsce w konkursie Najlepszy Bank 2020 oraz trzecie miejsce w konkursie TechnoBiznes 2020 w kategorii bankowość przyznane przez Gazetę Bankową.
 • Złoty bankier w kategorii „Social media”. Ranking przygotowany przez redakcje Bankier.pl i Puls Biznesu.
 • Trzy wyróżnienia od GPW podczas gali Podsumowanie Roku Giełdowego 2019: „Nagroda GPW na Głównym Rynku akcji” dla ING Bank N.V., „Nagroda GPW na Catalyst” dla ING Banku Hipotecznego oraz „Nagroda BondSpot” dla ING Banku Śląskiego
Rok 2019
 • Grudzień 2019 – ING Bank Śląski doceniony z aktywność w Programie Polska Bezgotówkowa
 • Grudzień 2019 – ING Bank Śląski wyróżniony tytułem „Bank doceniony przez klientów” - przyznany na podstawie wyników badania „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków” realizowanego przez ARC Rynek i Opinia
 • Grudzień 2019 – ING Bank Śląski trzykrotnie nagrodzony w konkursie „Złote Spinacze” – (kategorie: „Business to Business PR", „Finanse" oraz „Komunikacja wewnętrzna")
 • Listopad 2019 - ING Bank Śląski zdobywcą brązowej statuetki w kategorii „Best use of social media” w konkursie Mixx Awards, wyróżniającego najlepsze kampanie digitalowe
 • Listopad 2019 - ING najlepszym bankiem w budowaniu pozytywnych doświadczeń klientów – przyznany na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Kantar Polska
 • Listopad 2019 - ING Bank Śląski wyróżniony przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi nagrodą „Serce za serce” przyznawaną osobom, instytucjom i firmom w uznaniu ich działań społecznych
 • Listopad 2019 - Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego, uhonorowany tytułem Wizjonera Rynku IT@Bank 2019
 • Listopad 2019 - Nagroda 25-lecia przyznana ING Bankowi Śląskiemu przez Grupa KDPW za wieloletnie zaangażowanie w projekty rozwojowe
 • Październik 2019 - Platforma ING Business zdobywcą głównej nagrody i tytułu najlepszy na świecie system bankowości internetowej dla firm w konkursie Best Digital Banks
 • Październik 2019 - ING Bank Śląski doceniony przez UN Global Compact Network Poland, za wkład w promocję oraz wdrażanie założeń „Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” oraz realizacji Celów ONZ
 • Październik 2019 - ING Bank Śląski otrzymał dwie statuetki za najbardziej efektywne kampanie reklamowe: srebrną w kategorii „Finanse” i brązową w kategorii „Business to business” w konkursie Effie Awards Poland
 • Październik 2019 - ING Bank Śląski otrzymał nagrodę The Best of the Best za modelowe raportowanie finansowe w konkursie „The Best Annual Report 2018", organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków
 • Październik 2019 - Dwie inicjatywy ING wyróżnione w Rankingu 30x30, koordynowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Październik 2019 - ING nagrodzony Laurem Pośredników Finansowych za wysoki standard współpracy z pośrednikami finansowymi w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych
 • Październik 2019 - Wyróżnienie Digital Shapers przyznana przez Fundację Digital Poland dla Brunona Bartkiewicza za wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce
 • Wrzesień 2019 - ING Bank Śląski zdobywcą dwóch nagród w konkursie Digital Communication Awards: złoto za nietypowy e-learning o prostym języku i srebro za serię youtube’owych filmów Prosto o pieniądzach
 • Wrzesień 2019 - ING Bank Śląski laureatem w XIV edycji konkursu LODOŁAMACZE, w której nagrodzeni zostali pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne
 • Lipiec 2019 - ING Bank Śląski uznany za „Best Bank in Poland” w 2018 roku w konkursie Awards for Excellence organizowany przez magazyn finansowy Euromoney
 • Lipiec 2019 – Ekonomiści ING wśród najbardziej wszechstronnych zespołów prognostycznych, najcelniej prognozujących m.in. wskaźniki rynkowe
 • Czerwiec 2019 – główna nagroda dla ING Banku Śląskiego w kategorii digital marketing – SEM, wyróżnienie w kategorii wideo za cykl filmów – „Prosto o pieniądzach” oraz dodatkowe wyróżnienie w kategorii open za e-learning o prostym języku w konkursie Golden Arrow
 • Czerwiec 2019 - ING Bank Śląski otrzymał trzy nagrody w XXIV edycji Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019: nagroda główna w kategorii „Bank dla Seniora”, III miejsce w kategorii „innowacyjność” oraz III miejsce w kategorii „dostępność”
 • Czerwiec 2019 – nagroda Portfel Roku tygodnika Wprost za najlepszą platformę płatności bezgotówkowych – imoje
 • Czerwiec 2019 – nagroda SME Banking Club za najlepszą bankowość internetową dla małych i średnich firm w regionie Europy Środkowo-Centralnej. Nagrodzono Moje ING dla przedsiębiorców oraz ING Business dla klientów korporacyjnych
 • Czerwiec 2019 - nagroda Banku Gospodarstwa Krajowego dla ING Banku Śląskiego za największy udział w dystrybucji środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • Czerwiec 2019 – ING Bank Śląski wyróżniony srebrną statuetką w kategorii Search Advertising w międzynarodowym konkursie MIXX Awards Europe 2019 za edukacyjny cykl video „Prosto o pieniądzach”
 • Czerwiec 2019 - Nagroda główna oraz tytuł „Gwiazdy Bankowości” przyznawany za całokształt działalności w 2018 roku w rankingu przygotowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej oraz PwC. Bank został wyróżniony w kategoriach: „Gwiazda stabilności”, „Gwiazda relacji z klientem”, „Gwiazda efektywności”
 • Czerwiec 2019 – imoje nagrodzone w kategorii Projekt Fintech 2019 przez redakcję Cashless
 • Maj 2019 - ING Bank Śląski Orłem „Rzeczpospolitej” w kategorii Instytucja Finansowa
 • Maj 2019 - W konkursie Power of Content Marketing Awards 2019, organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska, ING Bank Śląski otrzymał aż 11 nagród, w tym 10 złotych
 • Maj 2019 - ING Bank Śląski został wyróżniony przez ekspertów z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Bank otrzymał certyfikat prostej polszczyzny za stronę www.ing.pl
 • Kwiecień 2019 - ING Bank Śląski został uznany „Najbardziej Przyjaznym Bankiem” w konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Nagroda jest uhonorowaniem banku za działalność CSR w 2018 roku
 • Kwiecień 2019 - Złoty Listek CSR Polityki dla ING Banku Śląskiego
 • Kwiecień 2019 - ING Bank Śląski nagrodzony trzema statuetkami w konkursie Innovation 2019. Jury ekspertów doceniło innowacyjne produkty oferowane przez bank - klawiaturę Moje ING i finansowanie produktów energooszczędnych - oraz nowatorską kampanię #DobryGłosdlaFirm. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 • Kwiecień 2019 - ING Bank Śląski uznany za najlepszy bank w mediach społecznościowych w rankingu Złoty Bankier. Wyboru dokonali internauci oraz jury składające się z ekspertów branżowych
 • Marzec 2019 - ING „Gwiazdą Jakości Obsługi 2019”. Bank został uhonorowany przez konsumentów w XII edycji Polskiego Programu Jakości Obsługi
 • Marzec 2019 - ING nagrodzony tytułem „Instytucja Roku 2018” w 7 kategoriach: „Najlepsza jakość obsługi w placówce”; „Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych”; „Najlepsza jakość obsługi klienta biznesowego”; „Najlepsza obsługa firm w kanale czat”; „Najlepszy bank w finansowaniu firm”; „Najlepszy bank w finansowaniu leasingu”
 • Luty 2019 - ING wśród najlepszych pracodawców w Polsce wyróżniony tytułem Top Employers Polska 2019
Rok 2018
 • Grudzień 2018 – ING Bank Śląski wyróżniony tytułem „Lider nowoczesnych kanałów sprzedaży” w Programie Polska Bezgotówkowa
 • Grudzień 2018 – ING Bank Śląski po raz dwunasty w składzie RESPECT Index – giełdowego indeksu spółek spełniających najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu
 • Grudzień 2018 – ING Bank Śląski wyróżniony tytułem „Bank doceniony przez klientów” – przyznany na podstawie wyników badania „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków” realizowanego przez ARC Rynek i Opinia
 • Grudzień 2018 – ING Bank Śląski wyróżniony tytułem „Lider Elektromobilności 2018” za zaangażowanie w rozwój rynku samochodów elektrycznych w Polsce. Tytuł przyznano na podstawie rankingu przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz firmę doradczą PwC
 • Grudzień 2018 - ING wyróżniony w kategorii „Retencja – Najlepsza inicjatywa budująca zaangażowanie i lojalność pracowników w konkursie „Siła Przyciągania” organizowanym przez Puls Biznesu
 • Grudzień 2018 – III miejsce dla Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego w Rankingu Domów Maklerskich, przygotowanym przez redakcję Bankier.pl na podstawie Ogólnopolskiego Badania Inwestorów
 • Listopad 2018 - ING Bank Śląski zdobywcą nagrody Best in Show, a także nagrody złotej oraz srebrnej oraz wyróżnienia w konkursie Mixx Awards, wyróżniającego najlepsze kampanie digitalowe
 • Listopad 2018 – Aplikacja Moje ING mobile wyróżniona w konkursie „Aplikacje bez barier” podczas Wielkiej Gali Integracji, największego wydarzenia podsumowującego działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 • Październik 2018 – trzy brązowe statuetki Effie dla ING Banku Śląskiego za najbardziej efektywne kampanie reklamowe w kategoriach: Business-to-Business i Finanse (dwie statuetki)
 • Październik 2018 - Raport Zintegrowany ING Banku Śląskiego wyróżniony w konkursie Raporty Społeczne organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte
 • Październik 2018 - nagroda The Best of the Best w konkursie „The Best Annual Report 2017" i wyróżnienie w kategorii raport on-line za Raport Zintegrowany ING Banku Śląskiego w konkursie organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków
 • Październik 2018 – imoje ING Banku Śląskiego nagrodzone w konkursie e-Commerce Polska Awards w kategorii Najlepsze narzedzie dla e-commerce
 • PWrzesień 2018 – ING Bank Śląski wyróżniony w konkursie Performance Marketing Diamonds w kategorii „The most effective lead generation campaign” za internetowe działania natywne - kontekstowe
 • Wrzesień 2018 - III miejsce dla ING Banku Śląskiego w rankingu miesięcznika Forbes „Bank przyjazny firmie” 
 • Sierpień 2018 – wyróżnienie przyznane przez magazyn Global Finance w zestawieniu Best Corporate/Institutional Digital Banks In Central & Eastern Europe 2018 za funkcje Finansowania Handlu na platformie ING Business
 • Sierpień 2018 - ING Bank Śląski został nagrodzony w kategorii Social Media w konkursie „Tech Project Awards 2018” organizowanym przez magazyn The Banker
 • Lipiec 2018 – drugie miejsce w rankingu Institutional Investor w kategorii Best IR Professional (Financials) przyznano Izie Rokickiej – Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w ING Banku Śląskim
 • Czerwiec 2018 - Certyfikat ekologiczny Green Office potwierdzający ekologiczne zarządzanie biurem, przyznany ING Bankowi Śląskiemu przez międzynarodową Fundację dla Edukacji Ekologicznej
 • Czerwiec 2018 - Główna nagroda i tytuł Gwiazdy Bankowości przyznawaną za całokształt działalności w 2017 roku w rankingu przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz PWC. Bank został również wyróżniony w kategoriach: „Relacje z klientem”, „Wzrost” oraz „Efektywność”
 • Czerwiec 2018 - Nagroda Golden Arrow dla ING Banku Śląskiego za promocję BLIKA
 • Czerwiec 2018 - II miejsce w rankingu „Najlepszy Bank 2018”, w kategorii „Duże banki komercyjne”,  w konkursie organizowanym przez Gazetę Bankową
 • Czerwiec 2018 – II miejsce dla ING Banku Śląskiego w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy oraz V miejsce w klasyfikacji generalnej w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2018
 • Maj 2018 – Szpalty Roku 2018 dla publikacji ING Banku Śląskiego: Grand Prix; Złoto, Srebro oraz Brąz
 • Maj 2018 – 1. miejsce w konkursie Lamparty 2018 wyróżniającym najlepsze kreacje marek bankowych
 • Maj 2018 - Srebrny Listek CSR przyznany ING Bankowi Śląskiemu przez tygodnik POLITYKA
 • Kwiecień 2018 - ING Bank Śląski nagrodzony w konkursie Złoty Bankier w kategorii Najlepszy spot reklamowy za Kampanię na rzecz czystego powietrza
 • Kwiecień 2018 - ING Bank Śląski wśród najlepszych pracodawców według Rankingu Pracodawca Roku przeprowadzonym przez AIESEC Polska
 • Kwiecień 2018 – ING Bank Śląski wyróżniony w konkursie Gazety Bankowej Lider 2017 za dwa rozwiązania technologiczne: Mój Asystent oraz Roboplatforma
 • Kwiecień 2018 – tytuł Najlepszego Banku przyznany ING Bankowi Śląskiemu w konkursie "Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń” za całokształt działań podjętych w 2017 roku
 • Kwiecień 2018 - tytuł „Personality of the year” przyznawany w ramach „European Leadership Awards” przyznany Joannie Erdman - wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego
 • Marzec 2018 - tytuł „Bankowca Roku 2018” przyznany Brunonowi Bartkiewiczowi, prezesowi ING Banku Śląskiego, przez miesięcznik Forbes
 • Marzec 2018 – ING Bank Śląski został uhonorowany tytułem Etyczna Firma w konkursie organizowanym przez redakcję Pulsu Biznesu
 • Marzec 2018 - Certyfikaty ING Turbo uznane za najlepszy produkt inwestycyjny w konkursie FxCuffs 2018
 • Marzec 2018 - Gwiazda Jakości Obsługi 2018 w kategorii Banki w XI edycji Polskiego Programu Jakości Obsługi
 • Marzec 2018 - II miejsce dla ING Banku Śląskiego w badaniu relacji inwestorskich w spółkach z WIG30 organizowanym przez gazetę giełdy "Parkiet" oraz Izbę Domów Maklerskich
 • Marzec 2018 – ING Bank Śląski nagrodzony tytułem tytuł Mistrza Biznesu 2017 przez magazyn Businessman za m.in. dobre rozpoznanie potrzeb konsumentów oraz zaangażowanie w rozwój nowoczesnych rozwiązań dla firm w obszarze e-commerce
 • Marzec 2018 – ING Bank Śląski otrzymał trzy wyróżnienia podczas podsumowania Roku Giełdowego, w następujących kategoriach: Nagroda Treasury BondSpot Poland; Nagroda Grupy KDPW; Nagroda Grupy KDPW dla Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego
 • Marzec 2018 – cztery statuetki w rankingu Instytucja Roku 2017 w kategoriach: Najlepsza jakość obsługi w placówce, Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych, Przyjazne otwarcie konta przez internet, Przyjazne otwarcie konta firmowego
 • Luty 2018 - międzynarodowy znak Top Employers dla ING Banku Śląskiego przyznany po raz dziewiąty przez Top Employers Institute. Bank otrzymał również tytuł Top Employers Europe 2018
Rok 2017
 • Grudzień 2017 - spot ING Banku Śląskiego nagrodzony w konkursie „Najlepsza reklama bezgotówkowego instrumentu płatniczego w 2017 roku” podczas gali Digital Payments
 • Grudzień 2017 - ING Bank Śląski po raz jedenasty w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek spełniających najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu
 • Grudzień 2017 - ING Bank Śląski wyróżniony w kategorii Lider Etyki w Biznesie podczas gali Responsible Business Awards
 • Listopad 2017 – Nagroda dla kampanii internetowej ING Banku Śląskiego promującą serwis Aleo w konkursie „MIXX Awards”
 • Listopad 2017 – ING Bank Śląski zdobywcą tytułu „Bank doceniony przez klientów” przyznany w kategorii „Ocena punktów styku” 
 • Listopad 2017 – III miejsce dla Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego w Rankingu Domów Maklerskich, przygotowanym przez redakcje Bankier.pl na podstawie Ogólnopolskiego Badania Inwestorów
 • Listopad 2017 – Nagroda główna w konkursie „Kreatury 2017” w kategorii Digital Social Media za projekt Mural w sieci
 • Listopad 2017 - ING wyróżniony w kategorii „Innowacja w rekrutacji – candidate interaction” w konkursie "Siła Przyciągania", zorganizowanym przez redakcję Puls Biznesu, Grupę Work Service oraz PwC
 • Listopada 2017 - ING Bank Śląski nagrodzony w konkursie e-Commerce Polska Awards w kategorii Najbardziej Cyfrowy Bank
 • Październik 2017 - główna nagroda w konkursie „The Best Annual Report 2016” w kategorii Banki i instytucje finansowe
 • Październik 2017 - dwie srebrne statuetki Effie za najbardziej efektywne kampanie reklamowe w kategoriach: „Finanse” i „Long term marketing excellence”
 • Wrzesień 2017 – III miejsce w rankingu „Najlepszy bank dla firm” opublikowanym przez miesięcznik Forbes
 • Wrzesień 2017 - ING Bank Śląski uznany najbezpieczniejszym bankiem w Polsce i trzecim najbezpieczniejszym bankiem w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Wyróżnienie przyznał magazyn Global Finance
 • Wrzesień 2017 – wyróżnienie przyznane przez magazyn Global Finance w kategorii „Digital Bank of Distinction” za ING Business – nowoczesny system bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych
 • Sierpień 2017 – pierwsze miejsce w kategorii najlepsze marki finansowe na YouTube ING Bank według raportu przygotowanego przez firmę Muse
 • Sierpień 2017 – kanał inwestycyjny Biura Maklerskiego ING na YouTube liderem zestawienia przygotowanego przez redakcję portalu Strefainwestorow.pl
 • Czerwiec 2017 – II miejsce w rankingu „Najlepszy Bank 2017”, w kategorii „Duże banki komercyjne”, w konkursie organizowanym przez Gazetę Bankową
 • Czerwiec 2017 – tytuł „Wizjonera Rynku Bankowego 2016 roku” dla Brunona Bartkiewicza, prezesa zarządu ING Banku Śląskiego, przyznany podczas konferencji Horyzonty Bankowości
 • Czerwiec 2017 – II miejsce w rankingu "50 największych banków w Polsce" miesięcznika BANK, w kategorii "Banki finansujące nieruchomości"
 • Czerwiec 2017 – Główna nagroda i tytuł Gwiazdy Bankowości przyznawaną za całokształt działalności w 2016 roku w rankingu przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz PWC. Bank został również wyróżniony w kategoriach: „Innowacyjność”, „Tempo rozwoju” oraz „Dochodowość oraz efektywność”
 • Czerwiec 2017 – Szpalty Roku 2017 dla publikacji ING Banku Śląskiego: 5 Złotych Statuetek, 1 Srebrna oraz Wyróżnienie
 • Maj 2017 – Kampania internetowa ING Banku Śląskiego promująca serwis Aleo, zdobyła pięć nagród, w tym Złoty Miecz, w prestiżowym konkursie kreacji reklamowej Klubu Twórców Reklamy
 • Maj 2017 – 2 miejsce w rankingu rachunków dla firmy przygotowanym przez portal najlepszekonto.pl
 • Maj 2017 – 1 miejsce w konkursie Lamparty 2017 wyróżniającym najlepsze kreacje marek bankowych
 • Maj 2017 – tytuł „Bankowca Roku 2017” przyznany Brunonowi Bartkiewiczowi, prezesowi ING Banku Śląskiego, przez miesięcznik Forbes
 • Maj 2017 – 2 miejsce w rankingu rachunków maklerskich przygotowanym przez redakcję Bankier.pl
 • Maj 2017 – ING Bank Śląski zajął trzecie miejsce w kategorii platynowej w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017
 • Kwiecień 2017 – 2 miejsce w rankingu  „Przyjazność otwarcia konta przez Internet” przeprowadzonym przez redakcję mojebankowanie.pl
 • Kwiecień 2017 – ING Bank Śląski zajął 1 miejsce w badaniu Antal „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów” w kategorii Bankowość
 • Kwiecień 2017 - ING Bank Śląski otrzymał trzy statuetki w konkursie Złoty Bankier: Najlepszy spot reklamowy, Najlepszy Bank w social mediach oraz Bank wrażliwy społecznie
 • Kwiecień 2017 – nagroda w konkursie "Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń” w kategorii Najbardziej Przyjazny Bank za  projekt Po Prostu
 • Kwiecień 2017 – ING Bank Śląski wśród najlepszych pracodawców według Rankingu Pracodawca Roku przeprowadzonym przez AIESEC Polska
 • Marzec 2017 – drugie miejsce w kategorii największy wolumen i największa wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2016 roku
 • Marzec 2017 - tytuł Lidera rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2016 roku przyznany przez Treasury BondSpot Poland
 • Marzec 2017 – nagroda im. R.Kaszubskiego przyznana Romanowi Tyszkowskiemu za wybitne osiągnięcia na polu rozwoju bankowości oraz za wizję i odwagę w kreowaniu architektury IT
 • Marzec 2017 – ING Bank Śląski jako jedyny bank w pierwszej dziesiątce głównego rankingu Giełdowa Spółka Roku organizowanym przez redakcję Puls Biznesu
 • Marzec 2017 – Gwiazda Jakości Obsługi 2017 w kategorii Banki oraz Gwiazda Dekady Jakości Obsługi w X edycji Polskiego Programu Jakości Obsługi
 • Marzec 2017 – 1 miejsce w kategorii Spółka Roku z indeksu mWIG40 przyznana w ramach nagród „Byki i Niedźwiedzie” wręczanych przez Gazetę Giełdę Parkiet
 • Marzec 2017 – 3 miejsce w rankingu rachunków dla firmy przygotowanym przez portal TotalMoney
 • Marzec 2017 - pierwsze miejsce w I edycji Rankingu Satysfakcji Klientów Detalicznych Banków przygotowanym przez ARC Rynek I Opinia dla Rzeczpospolitej
 • Marzec 2017 – 3 miejsce w badaniu relacji inwestorskich w spółkach z WIG30, przygotowanego przez Gazetę Giełdy Parkiet oraz Izbę Domów Maklerskich
 • Marzec 2017 – 3 miejsce w rankingu Instytucja Roku 2016 w kategorii „Najlepsza jakość obsługi w placówce” 
 • Luty 2017 - międzynarodowy znak Top Employers dla ING Banku Śląskiego przyznany po raz ósmy przez Top Employers Institute. Bank otrzymał również tytuł Top Employers Europe
 • Styczeń 2017 – ING Bank Śląski jako pierwszy bank w Polsce otrzymał certyfikat prostego języka, wydany przez Pracownię Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Styczeń 2017 – pierwsze miejsce w rankingu rachunków maklerskich przygotowanym przez redakcję Pulsu Biznesu
Rok 2016
 • Grudzień 2016 - ING Bank Śląski po raz dziesiąty w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie
 • Grudzień 2016 – ING otrzymał srebrną statuetkę na gali IAB MIXX Awards za kampanię Moje ING, w kategorii Product Launch
 • Listopad 2016 – ING Bank Śląski otrzymał tytuł Top Pracodawca Województwa Śląskiego przyznany podczas konferencji Silesia HR Trends
 • Listopad 2016 raport CSR ING Banku Śląskiego zdobył srebrne Pearl Awards w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, w konkursie custom publishing
 • Listopad 2016 – ING wyróżniony w kategorii „Najlepsza inicjatywa budująca zaangażowanie i lojalność" w konkursie "Siła Przyciągania", zorganizowanym przez redakcję Puls Biznesu, Grupę Work Service oraz PwC
 • Październik 2016 – dwa srebrne Effie za kampanię „Kto oszczędza tego stać na niezależność” oraz serwis internetowy „Navidom"
 • Październik 2016 – trzy nagrody dla ING Banku Śląskiego w konkursie „Best Annual Report 2015”: II nagrodę w kategorii głównej „Banki i instytucje finansowe”, dwa wyróżnienia: za najlepsze sprawozdanie z działalności oraz za duży progres w poprawie jakości sprawozdania finansowego
 • Październik 2016 1 miejsce w rankingu kont maklerskich przygotowanym przez portal Comperia.pl
 • Październik 2016 ING Bank Śląski otrzymał „Laur Pośredników Finansowych” – wyróżnienie przyznane za wysokie standardy współpracy z pośrednikami finansowymi w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych
 • Wrzesień 2016 – Barbara Pasterczyk, dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej w ING Banku Śląskim otrzymuje tytuł CMO roku, przyznany przez magazyn „Media & Marketing Polska” 
 • Wrzesień 2016 ING Bank Śląski otrzymał tytuł „Lidera Informatyki XX-lecia” w kategorii „Bankowość i Finanse”. Bank doceniono za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze IT
 • Wrzesień 2016 – ING Bank Śląski otrzymał 2 miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego” oraz 1 miejsce w kategorii „Bankowość hipoteczna” w najnowszym rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”
 • Sierpień 2016 ING Bank Śląski zajął pierwsze miejsce wśród polskich banków pod względem liczby wyświetleń filmów oraz subskrybentów w serwisie YouTube wg. raportu YouTube Trends, przygotowanego przez firmę Sotrender
 • Czerwiec 2016 - ING Bank Śląski zdobył główną nagrodę i tytuł Gwiazdy Bankowości przyznawaną za całokształt działalności w 2015 roku w rankingu przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz PWC. Bank został również wyróżniony w kategoriach: „Tempo rozwoju”, „Struktura biznesu” oraz „Innowacyjność”
 • Czerwiec 2016 - pierwsze miejsce w rankingu „Najlepszy Bank 2016” w konkursie organizowanym przez Gazetę Bankową
 • Czerwiec 2016 - tytuł Wizjonera Rynku Bankowego 2015 roku dla Małgorzaty Kołakowskiej, prezes ING Banku Śląskiego do 31 marca 2016 roku, przyznany podczas konferencji Horyzonty Bankowości
 • Czerwiec 2016 - pierwsza nagroda w kategorii „Kredyt dla firmy” w rankingu „Portfel Roku Tygodnika Wprost” za usługę finansowanie dostawców
 • Czerwiec 2016 - nagroda zespołowa przyznana podczas Marketing Summit 2016 dla Departamentu Komunikacji Marketingowej za wyjątkowe i efektywne działania marketingowe
 • Czerwiec 2016 - Szpalty Roku 2016 dla publikacji ING Banku Śląskiego: POMARAŃCZOWY KOD — strategia implementacji zachowań ING Banku Śląskiego oraz RAPORT CSR ING Banku Śląskiego (Złote Szpalty); BAŚKA — magazyn dla pracowników ING Banku Śląskiego (Srebne Szpalty) oraz RAPORT CSR ING Banku Śląskiego (wyróżnienie w kategorii Publikacja jednorazowa)
 • Maj 2016 – I miejsce w konkursie Lamparty 2016 wyróżniającym najlepsze kreacje marek bankowych
 • Maj 2016 - trzy brązowe miecze KTR dla ING Banku Śląskiego w konkursie na najlepsze i najciekawsze prace budujące krajobraz komunikacji i marketingu w Polsce
 • Maj 2016 - Srebrny Listek CSR przyznany przez tygodnik POLITYKA
 • Maj 2016 – drugie miejsce dla ING Banku Śląskiego w kategorii największy wolumen i największa wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2015 roku
 • Maj 2016 - Tytuł „Bankowiec Roku” przyznany przez miesięcznik Forbes Małgorzacie Kołakowskiej, prezes ING Banku Śląskiego do końca kwietnia br.
 • Maj 2016 – 1 miejsce w rankingu rachunków dla dużych firm przygotowanym przez portal TotalMoney.pl
 • Kwiecień 2016 – tytuł Złotego Banku przyznany przez Puls Biznesu oraz Bankier.pl za najwyższą jakość obsługi oraz nagroda Złotego Bankiera za najlepszy bank w mediach społecznościowych
 • Marzec 2016 - Gwiazda Jakości Obsługi 2016 w kategorii Banki w IX edycji Polskiego Programu Jakości Obsługi
 • Luty 2016 - Złoty Bell dla aplikacji mobilnych ING Banku Ślaskiego w kategorii Mobilny Bank Roku 2015
 • Luty 2016 - międzynarodowy znak Top Employers dla ING Banku Śląskiego przyznany po raz siódmy przez Top Employers Institute
 • Luty 2016 – pierwsze miejsce w rankingu rachunków maklerskich przygotowanym przez redakcję Pulsu Biznesu
 • Luty 2016 – pierwsze miejsce w kategorii Najlepsza jakość obsługi w placówce oraz drugie miejsce w kategorii Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych w rankingu Instytucja roku 2015 przygotowanym przez redakcję serwisu Moje Bankowanie
 • Luty 2016 - certyfikat „Zielonego Biura”, dla biur centrali banku przy ul. Sokolskiej 34 i ul. Chorzowskiej 50 w Katowicach
 • Styczeń 2016 – II drugie miejsce w rankingu kredytów hipotecznych przygotowanym przez portal TotalMoney.pl
Rok 2015
 • Grudzień 2015 - ING Bank Śląski dziewiąty raz w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie
 • Październik 2015 – III miejsce w konkursie najlepszy Raport Roczny 2014, w kategorii Banki i Instytucje Finansowe
 • Październik 2015 – złota statuetka Effie za kampanię pożyczki gotówkowej: „Albo realizujemy, albo snujemy” oraz brązowa statuetka Effie za kampanię: „Liczą się Ludzie”
 • Październik 2015 – I miejsce w rankingu kont dla młodzieży przygotowanym przez portal Money.pl
 • Październik 2015 – 1 miejsce w rankingu kont maklerskich przygotowanym przez portal Comperia.pl
 • Wrzesień 2015 – nagroda „Lider Informatyki 2015” przyznana ING Bankowi Śląskiemu w kategorii bankowość i finanse w konkursie organizowanym przez miesięcznik Computerworld
 • Wrzesień 2015 – III miejsce w kategorii „Bankowość hipoteczna” w rankingu Przyjazny Bank przygotowany przez redakcję Newsweek
 • Wrzesień 2015 – III miejsce w rankingu „Najbardziej przyjazne banki dla biznesu” opublikowanym przez miesięcznik Forbes
 • Sierpień 2015 – pierwsze miejsce w rankingu kont dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat przygotowanym przez portal TotalMoney.pl
 • Sierpień 2015 – pierwsze miejsce w rankingu najatrakcyjniejszych kont oszczędnościowych przygotowanym przez portal sfera-finansów.pl
 • Lipiec 2015 – pierwsze miejsce dla ING Banku Śląskiego w rankingu kont przygotowany przez Banking Magazine
 • Lipiec 2015 – Urządzenie recyklingowe ING Banku Śląskiego z czytnikiem zbliżeniowym i wrzutnią elektroniczną on-line zakwalifikowane do finału konkursu Dobry Wzór 2015
 • Lipiec 2015 – pierwsze miejsce w rankingu kont dla firm z dwuletnim stażem przygotowanym przez portal TotalMoney.pl
 • Lipiec 2015 – ING Bank Śląski zajął trzecie miejsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Gwiazdy Bankowości” w kategoriach struktura biznesu oraz innowacyjność
 • Czerwiec 2015 – nagroda Portfele Wprost 2015 dla ING Banku Śląskiego w kategorii „Bankowość internetowa i aplikacje mobilne”
 • Czerwiec 2015 – III miejsce w rankingu kont internetowych przygotowanym przez redakcję tygodnika Polityka
 • Czerwiec 2015 – Barbara Pasterczyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej w ING Banku Śląskim, wyróżniona tytułem „Dyrektor Marketingu Roku 2014”
 • Czerwiec 2015 – Mirosław Forystek, Dyrektor Pionu IT, w grupie finalistów konkursu European CIO of 2015
 • Czerwiec 2015 – Pierwsze miejsce dla ING Banku Śląskiego w rankingu jakości obsługi klienta w placówkach, przygotowanym przez portal MojeBankowanie.pl
 • Czerwiec 2015 – III miejsce w rankingu „Jakość na bank”, badającym jakość obsługi klientów w bankowości, przygotowanym przez TNS Polska
 • Maj 2015 – I miejsce w konkursie Lamparty 2015 wyróżniające najlepsze kreacje marek bankowych
 • Maj 2015 – Srebrny Listek CSR przyznany przez tygodnik POLITYKA
 • Maj 2015 – ING Bank Śląski nagrodzony w konkursie KTR srebrnym mieczem w kategorii „Kampania” za akcję „Albo realizujemy, albo snujemy” oraz dwiema srebrnymi nagrodami w kategorii „Film” za spoty „Garbus” i „Foto”. ING otrzymał również srebrny miecz w kategorii „Ilustracje” - w ramach kampanii wizerunkowej „Liczą się ludzie”, za którą otrzymał brązowy miecz w kategorii kampania wizerunkowa.
 • Maj 2015 - pierwsze miejsce dla ING Banku Śląskiego w rankingu zdalnych form kontaktu, w kategorii „infolinia”, przygotowanym przez portal MojeBankowanie.pl
 • Maj 2015 - pierwsze miejsce dla ING Banku Śląskiego w rankingu zdalnych form kontaktu, w kategorii „e-mail”, przygotowanym przez portal MojeBankowanie.pl
 • Kwiecień 2015 – nagroda dla ING Banku Śląskiego za wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zbliżeniowych w kategorii Doświadczenie Klienta, w konkursie Contactless & Mobile Awards 
 • Kwiecień 2015 – nagroda Visa Europe Best Award 2015 dla ING Banku Śląskiego za wdrożenie mobilnych płatności zbliżeniowych oraz portfela elektronicznego V.me by Visa podczas konferencji Visa Future Event
 • Kwiecień 2015 – drugie miejsce dla ING Banku Śląskiego w rankingu zdalnych form kontaktu, przygotowanym przez portal MojeBankowanie.pl
 • Kwiecień 2015 – Tytuł „Bankowiec Roku” przyznany przez miesięcznik Forbes Małgorzacie Kołakowskiej, Prezes ING Banku Śląskiego
 • Kwiecień 2015 – Nagroda Most Mature PMO 2014 dla ING Banku Śląskiego przyznana w konkursie PMO Award podczas Portfolio Experience Conference
 • Kwiecień 2015 – Złoty Bankier 2014, w kategorii „Najlepszy spot reklamowy banku”, za reklamę emitowaną w ramach kampanii „Liczą się ludzie” oraz w kategorii "Najlepszy kredyt hipoteczny", za ofertę "Mieszkaj bez kompromisów"
 • Kwiecień 2015 – pierwsze miejsce dla ING Banku Śląskiego w kategorii Bankowość, Ubezpieczenia, Instytucje Finansowe w badaniu „Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów” organizowanym przez Antal International
 • Kwiecień 2015 – ING Bank Śląski laureatem konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń w kategorii CSR za projekt migam.pl - umożliwiający komunikację z osobami niesłyszącymi
 • Marzec 2015 – drugie miejsce dla aplikacji mobilnej ING Banku Śląskiego w rankingu aplikacji bankowych przygotowanym przez redakcję portalu Bankier.pl
 • Marzec 2015 - nagroda specjalna im. Remigiusza Kaszubskiego przyznana Małgorzacie Kołakowskiej, prezes ING Banku Śląskiego przez Związek Banków Polskich za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie płatności i bankowości mobilnej
 • Marzec 2015 – Gwiazda Jakości Obsługi dla ING Banku Śląskiego w rankingu klientów organizowanym przez portal www.jakoscobslugi.pl
 • Luty 2015 – II miejsce w rankingu kont osobistych w kategorii „Najlepsze konto osobiste 2015” przygotowanym przez redakcję portalu Money.pl
 • Luty 2015 – ING Bank Śląski nagrodzony jako lider na rynku Treasury BondSpot Poland w zakresie obrotów na rynku kasowym oraz transakcji warunkowych
 • Luty 2015 – nagroda Złoty Bell w kategorii „Mobilny Bank Roku 2014” przyznany podczas Gali Mobility Trends 2014
 • Styczeń 2015 – I miejsce dla ING Banku Śląskiego w rankingu kredytów hipotecznych przygotowanym przez redakcję TotalMoney.pl
Rok 2014
 • Grudzień 2014 – ING Bank Śląski ósmy raz w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie
 • Grudzień 2014 – Małgorzata Kołakowska, Prezes ING Banku Śląskiego, uhonorowana tytułem „Najlepszy Menadżer 2014,” przez redakcję tygodnika Bloomberg Businessweek
 • Grudzień 2014 – Mirosław Boda, Wiceprezes ING Banku Śląskiego, jednym z najlepszych Dyrektorów Finansowych w Polsce, według Gazety Finansowej
 • Grudzień 2014 – Mirosław Forystek, Dyrektor Pionu IT, uhonorowany tytułem CIO 2014, przez klub CIO
 • Grudzień 2014 – drugie miejsce w konkursie na nowe technologie w kategorii Internet, w plebiscycie organizowanym przez Komputer Świat
 • Listopad 2014 – nagroda „Most Innovative Bank in Poland, 2014” przyznana ING Bankowi Śląskiemu przez International Finance Magazine
 • Listopad 2014 - nagroda „Najlepszy program / system / urządzenie IT w Polsce w 2014 roku do obsługi systemów kartowych” za Portfel Elektroniczny ING V.me by Visa, przyznana podczas międzynarodowej konferencji Central European Electronic Card Warsaw 2014
 • Listopad 2014 – I miejsce dla ING Banku Śląskiego, w rankingu kredytów hipotecznych, przygotowanym przez redakcję Bankier.pl, w kategorii „Kredyt z 20-procentowym wkładem własnym”
 • Listopad 2014 – nagroda „Produkt roku”, dla platformy handlowo-aukcyjnej Aleo oraz tytuł „Wizjoner rynku” dla Michała Bolesławskiego, wiceprezesa zarządu ING Banku Śląskiego, odpowiedzialnego za Aleo, przyznane przez kapitułę konkursu IT@BANK 
 • Październik 2014  – II miejsce dla ING Banku Śląskiego w kategorii „Banki i instytucje finansowe” oraz I miejsce w kategorii „Banki i instytucje finansowe” za raport roczny w internecie w konkursie „The Best Annual Report 2013”
 • Październik 2014 – dwie srebrne statuetki Effie za kampanię Otwartego Konta Oszczędnościowego: „Tyle mamy oszczędności, ile mamy na koncie” oraz kampanię platformy Aleo: „Szef wszystkich szefów”
 • Październik 2014 – nagroda „Nobilatum 2014”, dla najlepszej instytucji finansowej, w kategorii „Bank dla dużych przedsiębiorców”, przyznana przez miesięcznik Polish Market
 • Wrzesień 2014 – tytuł ”Influencer of the year”, przyznany przez reprezentantów sektora bankowego Michałowi Bolesławskiemu, wiceprezesowi ING Banku Śląskiego, za platformę handlowo-aukcyjną Aleo
 • Wrzesień 2014 – II miejsce w rankingu „Najbardziej przyjazne banki dla biznesu” opublikowanym przez miesięcznik Forbes
 • Wrzesień 2014 – I miejsce w kategorii „Bankowość mobilna” III miejsce w kategorii „Banki w internecie” w rankingu Przyjazny Bank przygotowany przez redakcję Newsweek
 • Wrzesień 2014 – ING Bank Śląski nagrodzony tytułem Lidera w kategorii „Największa sprzedaż gwarancji de minimis w odniesieniu do kapitałów własnych” podczas konferencji „Jak oceniamy program gwarancji de minimis", zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Wrzesień 2014 – I miejsce dla konta z Lwem Direct w rankingu kont osobistych dla młodzieży przygotowanym przez TotalMoney.pl
 • Sierpień 2014 – I miejsce dla pożyczki gotówkowej ING w rankingu przygotowanym przez TotalMoney.pl
 • Sierpień 2014 – II miejsce w rankingu kredytów gotówkowych przygotowanych przez portal onet.pl
 • Sierpień 2014 – I miejsce dla ING Banku Śląskiego w rankingu najlepszych ofert pożyczek (wg całkowitego kosztu kredytu) przygotowanym na podstawie kalkulatora Comperii
 • Lipiec 2014 – II miejsce dla ING Banku Śląskiego w rankingu kont osobistych w kategorii „klient internetowy” przygotowanym przez redakcję portalu Bankier.pl
 • Lipiec 2014 – I miejsce i tytuł „Najlepszy Bank w Polsce” w konkursie Euromoney Awards for Excellence
 • Czerwiec 2014 – I miejsce w rankingu Gazety Finansowej w kategorii „Najlepsze oferty Private Banking”
 • Czerwiec 2014 – II miejsce w rankingu "50 największych banków w Polsce 2014" Miesięcznika Finansowego Bank w kategorii "Banki finansujące nieruchomości" 
 • Czerwiec 2014 – II miejsce w rankingu internetowych kont osobistych TotalMoney.pl
 • Czerwiec 2014 – nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RPw kategorii „Ład Gospodarczy i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”
 • Czerwiec 2014– I miejsca w rankingu portalu Money.pl w kategoriach „Najlepsze konto firmowe 2014”  i „Najlepsza obsługa klienta biznesowego”
 • Maj 2014 – II miejsce w XXII edycji konkursu Gazety Bankowej „Najlepszy Bank” w kategorii „Duży Bank Komercyjny”
 • Maj 2014 – II miejsce w konkursie Lamparty 2014 wyróżniającym najlepsze kreacje marek bankowych
 • Maj 2014 – certyfikat Zielone Biuro dla Biura Centrali ING Banku Śląskiego w ING Tower w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, przyznany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska
 • Maj 2014 – II miejsce w rankingu „Jakość na bank”, badającym jakość obsługi klientów w bankowości, przygotowanym przez TNS Polska
 • Maj 2014 – Złoty Listek CSR przyznany przez tygodnik POLITYKA w ramach Listy 500
 • Maj 2014 – wyróżnienie w konkursie Innovation Award Media Trendy dla platformy handlowo-aukcyjnej Aleo w kategorii „Open & Start up – najbardziej innowacyjna platforma cyfrowa”
 • Kwiecień 2014 – Kryształowe Godło Marki Godnej Zaufania dla ING Banku Śląskiego w kategorii Bank w sondażu European Trusted Brands 2014 organizowanym przez Reader’s Digest
 • Kwiecień 2014 – I miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy” opublikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Kwiecień 2014 – tytuł TOP RATED nadany prestiżowy międzynarodowy magazyn Global Custodian dla ING Banku Śląskiego za najwyższy poziom świadczonych usług powierniczych w 2013 roku
 • Kwiecień 2014 – II miejsce w rankingu najlepszych kredytów nieodnawialnych dla firm oraz III miejsce w rankingu pożyczki gotówkowej dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych - rankingi przygotowane przez TotalMoney.pl
 • Marzec 2014 – Tytuł „Bankowiec Roku” przyznany przez miesięcznik Forbes Małgorzacie Kołakowskiej, Prezes ING Banku Śląskiego
 • Marzec 2014 – I miejsce w rankingu portalu eBroker.pl porównującym przystępność tabel opłat i prowizji banków
 • Marzec 2014 – międzynarodowe certyfikaty Top Employer Polska przyznany po raz piąty oraz Top Employer Europe nadane przez Top Employers Institute
 • Luty 2014 – I miejsce w rankingu kont osobistych w kategorii „Najlepsza obsługa klienta” oraz II miejsce w kategorii „Najlepsze konto osobiste 2014” przygotowanym przez redakcję portalu Money.pl
 • Luty 2014 – I miejsce w kategoriach „pożyczki gotówkowe”, „kredyty online” oraz „konto dla przedsiębiorcy” w rankingach przeprowadzonych przez redakcję portalu TotalMoney.pl
 • Styczeń 2014 – Gwiazdę Jakości Obsługi dla ING Banku Śląskiego w rankingu organizowanym przez portalwww.jakoscobslugi.pl
 • Styczeń 2014 – nagroda Złoty Bell w kategorii „Mobilny Bank – Najlepsza Oferta roku 2013” przyznany podczas Gali Mobility Trends 2013
Rok 2013
 • Grudzień 2013 – certyfikat „Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku” przyznany przez kapitułę konkursu ekologicznego „Przyjaźni środowisku”
 • Grudzień 2013 – ING Bank Śląski w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie
 • Grudzień 2013 – nagroda dla ING Banku Śląskiego w kategorii „Najlepszy program / system / urządzenie IT w Polsce w 2013 roku do obsługi systemów kartowych” za wdrożenie bankomatu zbliżeniowego przyznana na Konferencji Central European Electronic Card Warsaw
 • Grudzień 2013 – Nagroda w kategorii „Najlepszy Debiut” za Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ING Banku Śląskiego za lata 2011-2012, w ogólnopolskim konkursie „Raporty Społeczne” organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z PwC i SGS
 • Listopad 2013 – ING Bank Śląski zwycięzcą w listopadowej edycji konkursu Odpowiedzialna Inicjatywa Miesiąca, organizowanego przez portal CSR.pl. Bank został doceniony za organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa
 • Listopad 2013 – pierwsze miejsce dla ING Banku Śląskiego w kategorii Bankowość, Ubezpieczenia, Instytucje Finansowe w badaniu „Najbardziej pożądani pracodawcy 2013 w opinii specjalistów i menedżerów” organizowanym przez Antal International
 • Listopad 2013 - III miejsce w rankingu kredytów i pożyczek gotówkowych w listopadzie 2013 r. przygotowanym przez portal TotalMoney.pl
 • Listopad 2013 - Nagroda specjalna dla ING Banku Śląskiego za ochronę danych klientów i wzorcowe wdrażanie Rekomendacji „D” Komisji Nadzoru Finansowego przyznana w rankingu IT@Bank 2013
 • Listopad 2013 - II miejsce dla infolinii ING Banku Śląskiego w badaniu jakości obsługi klienta na infoliniach banków, przeprowadzonym przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia
 • Listopad 2013 - III miejsce w rankingu internetowych kont osobistych przygotowanym przez portal TotalMoney.pl
 • Październik 2013 – II miejsce dla ING Banku Śląskiego w kategorii „Banki i instytucje finansowe” w konkursie „The Best Annual Report 2012”
 • Październik 2013 – złota statuetka Effie za kampanię pożyczki gotówkowej „Lepiej pożyczyć z banku, niż od rodziny” oraz brązowa statuetka za kampanię otwartego konta oszczędnościowego „Tyle mamy oszczędności, ile mamy na koncie”
 • Wrzesień 2013 - II miejsce w rankingu kont dla studentów przygotowanym przez portal Money.pl
 • Wrzesień 2013 - II miejsce w rankingu tygodnika Newsweek „Przyjazny Bank Newsweeka" w kategorii „Bankowość mobilna” oraz III miejsce w kategorii „Banki w internecie”
 • Lipiec 2013 - I miejsce w rankingu kont dla firm rozpoczynających działalność przygotowanym przez portal TotalMoney.pl
 • Czerwiec 2013 - II miejsce w rankingu kont z dostępem do internetu przygotowanym przez portal TotalMoney.pl
 • Czerwiec 2013 – tytuł Solidnego Pracodawcy Roku przyznany ING Bankowi Śląskiemu za efektywną oraz innowacyjną politykę personalną
 • Czerwiec 2013 - II miejsce dla infolinii ING Banku Śląskiego w badaniu jakości obsługi klienta na infoliniach banków, przeprowadzonym przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia
 • Maj 2013 – I miejsce w kategorii „Banki Duże” w konkursie Gazety Bankowej „Najlepszy Bank 2013” oraz wyróżnienie za najlepszą strukturę portfela
 • Maj 2013 – III miejsce dla ING Banku Śląskiego w konkursie Lamparty 2013 wyróżniającym najlepsze kreacje marek bankowych
 • Maj 2013 – III miejsce dla ING Banku Śląskiego jako Marki Godnej Zaufania w kategorii "Bank" w sondażu European Trusted Brands 2013 organizowanym przez Reader’s Digest
 • Maj 2013 – Złoty Listek CSR przyznany przez tygodnik POLITYKA w ramach Listy 500
 • Kwiecień 2013 – II miejsce w rankingu „Bank najbliższy klientowi” przygotowanym przez Dziennik Gazeta Prawna
 • Kwiecień 2013 – III miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2013 w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy
 • Kwiecień 2013 – ING Bank Śląski Reklamodawcą Roku w konkursie reklamy KTR. Bank otrzymał także srebrne wyróżnienie za najlepszą kampanię oraz dwa złote wyróżnienia za spoty reklamowe w kategorii usługi finansowe.
 • Kwiecień 2013 – wyróżnienie dla ING Banku Śląskiego w rankingu najdynamiczniej rozwijających się spółek giełdowych w kategorii bank wg miesięcznika Forbes
 • Kwiecień 2013 – I miejsce w rankingu najwygodniejszych kont osobistych opracowanym przez Comperia.pl dla portalu Forbes.pl
 • Marzec 2013 – Gwiazda Jakości Obsługi 2013 dla ING Banku Śląskiego w rankingu organizowanym przez portal www.jakoscobslugi.pl
 • Marzec 2013 - Międzynarodowy znak Top Employers dla ING Banku Śląskiego przyznany po raz czwarty przez Corporate Research Foundation
 • Luty 2013 - Złoty Bankier 2012 w kategorii „Najlepszy spot reklamowy banku” za reklamę emitowaną w ramach kampanii „Lepiej pożyczyć z banku, niż od rodziny”
 • Styczeń 2013 – II miejsce w rankingu Money.pl w kategoriach „Najlepsze konto studenckie” oraz „Najlepsze konto młodzieżowe”
 • Styczeń 2013 – ING Bank Śląski w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie
 • Styczeń 2013 – Status TOP RATED nadany przez GLOBAL CUSTODIAN (prestiżowe opiniotwórcze wydawnictwo amerykańskie) dla ING Banku Śląskiego dla prowadzonej w Polsce działalności powierniczej w 2012 roku
Rok 2012
 • Grudzień 2012 – II miejsce w zestawieniu najcenniejszych marek polskich, przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita, w kategorii instytucje finansowe
 • Grudzień 2012 – nagroda w kategorii Najlepszy program/system IT  w Polsce w 2012 roku do obsługi systemów kartowych za pilotaże płatności mobilnych NFC przyznana na Konferencji Central European Electronic Card
 • Listopad 2012 – I miejsce dla konsultantów oraz III miejsce dla infolinii ING Banku Śląskiego w badaniu jakości infolinii banków, przeprowadzonym przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia
 • Październik 2012 – I nagroda dla ING Banku Śląskiego za „Najlepszy raport roczny w Internecie” oraz wyróżnienie za „Najlepsze sprawozdanie z działalności” w kategorii „Banki i instytucje finansowe” w konkursie „The Best Annual Report 2011”
 • Październik 2012 – nagroda specjalna Green IT przyznana ING Bankowi Śląskiemu w konkursie Lider Informatyki 2012 organizowanym przez redakcję miesięcznika Computerworld
 • Październik 2012 – ING Bank Śląski na piątym miejscu w zestawieniu najbezpieczniejszych banków w Europie Środkowo-Wschodniej według rankingu przygotowanego przez magazyn Global Finance
 • Wrzesień 2012 – wyróżnienie dla ING Banku Śląskiego w rankingu „Bank dla Firm” organizowanego przez miesięcznik Forbes
 • Wrzesień 2012 – III miejsce w kategorii banki w rankingu Jakość Obsługi 2012 organizowanym przez portal JakoscObslugi.pl
 • Sierpień  2012 – I miejsce w rankingu kredytów hipotecznych z wkładem własnym na poziomie 20% przygotowanym przez Bankier.pl
 • Sierpień 2012 - ING Bank Śląski po raz piąty w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie
 • Lipiec  2012 – I miejsce w rankingu kredytów hipotecznych z wkładem własnym na poziomie 20% przygotowanym przez Bankier.pl
 • Czerwiec 2012 – I miejsce w kategorii „Banki Duże” w konkursie Gazety Bankowej „Najlepszy Bank 2012” oraz wyróżnienie za najlepszą strukturę portfela
 • Maj 2012 – Srebrny Listek CSR przyznany przez tygodnik POLITYKA w ramach Listy 500
 • Kwiecień 2012 - wyróżnienie dla ING Banku Śląskiego za aplikację ING BankMobile na iPhone w konkursie Generation Mobile 2012
 • Kwiecień 2012 – I miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2012 w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy
 • Kwiecień 2012 – wyróżnienie dla trzech kampanii ING Banku Śląskiego w Polskim Konkursie Reklamy: złoto w kategoriach „Kampania” i „Reklama  - film internetowy” oraz brąz w kategorii „Reklama – film tv”
 • Kwiecień 2012 – laur Festiwalu Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej Federio Jubileo 2012 dla ING Banku Śląskiego za wieloletnią pomoc i zaangażowanie na rzecz Festiwalu
 • Marzec 2012 - międzynarodowy znak Top Employers dla ING Banku Śląskiego przyznany po raz trzeci przez Corporate Research Foundation
 • Marzec 2012 - ING Bank Śląski na czwartym miejscu w zestawieniu najbezpieczniejszych banków w Europie Środkowo-Wschodniej według rankingu przygotowanego przez magazyn Global Finance
 • Luty 2012 – I miejsce w rankingach kredyt hipoteczny dla przedsiębiorców z wkładem własnym na poziomie 20% i 50% przygotowanym przez Bankier.pl
 • Styczeń 2012 - ING Bank Śląski w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie
 • Styczeń 2012 – I miejsce w rankingu Money.pl w kategoriach „konto dla studenta” oraz „konto dla młodzieży”
 • Styczeń 2012 – nagroda dla ING Banku Śląskiego jako jednej z „Najaktywniejszych Firm” w VIII edycji Dnia Przedsiębiorczości, promującego działania na rzecz kształtowania przedsiębiorczości u młodych ludzi
Rok 2011
 • Grudzień 2011 – III miejsce w zestawieniu najcenniejszych marek polskich, przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita, w kategorii instytucje finansowe
 • Grudzień 2011 – I miejsce w rankingu kredytów hipotecznych dla przedsiębiorców z wkładem własnym na poziomie 20% przygotowanym przez Bankier.pl.
 • Listopad 2011 – tytuł Panteon Polskiej Ekologii za działania z zakresu edukacji ekologicznej
 • Październik 2011 – II miejsce w konkursie „The Best Annual Report 2010" w kategorii banki i instytucje finansowe
 • Październik 2011 – srebrna statuetka Effie za kampanię konta internetowego „Bajki”
 • Październik 2011 – I miejsce w rankingu kredytów hipotecznych w złotych z pakietem produktów dodatkowych przygotowanym przez Money.pl.
 • Wrzesień 2011 – wyróżnienie „Godło Jakości Obsługi 2011”, przyznawane na podstawie badania opinii konsumentów
 • Wrzesień 2011 - I miejsce w rankingach kredytów hipotecznych przygotowanych przez Bankier.pl oraz Comperia.pl. Bank został wyróżniony za najkorzystniejsze warunki finansowania w PLN na zakup domu jednorodzinnego z wkładem własnym (Bankier.pl)
 • oraz najciekawszy kredyt hipoteczny w PLN na zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym (Comperia.pl)
 • Wrzesień 2011 – wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność Fundacji Sztuki Polskiej ING
 • Lipiec 2011 – ING Bank Śląski ponownie w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie
 • Lipiec 2011 – I miejsce w rankingach kredytów hipotecznych przygotowanych przez Open Finance i TotalMoney.pl. W obu zestawieniach Bank został uznany za organizację, która oferuje najkorzystniejsze warunki finansowania w PLN
 • Czerwiec 2011 – I miejsce w badaniu Krzyształy Symetrii – pierwszej edycji badania użyteczności stron internetowych banków
 • Czerwiec 2011 – II miejsce w rankingu jakości obsługi klient ów przez infolinie przeprowadzonym przez ARC Opinia i Rynek
 • Czerwiec 2011 – III miejsce w rankingu dziennika Rzeczpospolita za najlepszy bank w 2010
 • Maj 2011 - Kryształowa Statuetka Marki Godnej Zaufania dla ING Banku Śląskiego w kategorii Bank w sondażu European Trusted Brands organizowanym przez Reader’s Digest
 • Kwiecień 2011 – I miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011 w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy
 • Marzec 2011 - międzynarodowy znak Top Employers dla ING Banku Śląskiego przyznany przez Corporate Research Foundation
 • Luty 2011 – statuetka Złoty Bankier za najlepszy kredyt hipoteczny oraz za najlepszą bankowość mobilną w konkursie Złoty Bankier 2010 na najlepsze produkty i usługi bankowe
 • Luty 2011 – I miejsce w rankingu kredytów hipotecznych w złotych w ofercie z wkładem własnym na poziomie 20% przygotowanym przez Bankier.pl.
 • Styczeń 2011 – II miejsce dla Konta Direct w rankingu przygotowanym przez Money.pl. Oferty rachunków dla klientów indywidualnych 34 banków oceniono pod kątem kosztów prowadzenia i obsługi, dostępu do konta i środków oraz obsługi klienta.
 • Styczeń 2011 – ING Bank Śląski w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie

2010 r. - 2001 r.

x
Rok 2010
 • Grudzień 2010 - III miejsce w rankingu Bank Najbliższy Klientowi organizowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej
 • Grudzień 2010 - II miejsce w kategorii Finanse w rankingu najmocniejszych marek organizowanym przez redakcję dziennika Rzeczpospolita
 • Październik 2010 - Nagroda Złote EFFIE 2010 w kategorii Long Term za kampanię „Taki duży, a taki internetowy” oraz dwie nagrody Srebrne EFFIE w kategorii usługi finansowe za kampanie „Jestem internetowy” oraz „Zmiana”
 • Wrzesień 2010 - II miejsce w rankingu tygodnika Newsweek „Przyjazny Bank" w kategorii „Bank dla niepełnosprawnych” oraz II miejsce w kategorii „Bank dla internautów”
 • Wrzesień 2010 – III miejsce w rankingu Jakość Obsługi 2010 organizowanym przez portal www.jakoscobslugi.pl
 • Sierpień 2010, tytuł Superbrand Polska przyznawany najsilniejszym markom konsumenckim przez międzynarodową organizację Superbrands
 • I miejsce w rankingu dziennika Rzeczpospolita za najlepszy bank w 2009 (czerwiec)
 • Międzynarodowy znak Top Employers dla ING Banku Śląskiego przyznany przez Corporate Research Foundation (marzec)
 • Status TOP RATED nadany przez GLOBAL CUSTODIAN (prestiżowe opiniotwórcze wydawnictwo amerykańskie) dla ING Banku Śląskiego dla prowadzonej w Polsce działalności powierniczej w 2009 roku (styczeń)
Rok 2009
 • III miejsce w kategorii Finanse w rankingu najmocniejszych marek organizowanym przez redakcję dziennika Rzeczpospolita (grudzień)
 • Wyróżnienie w konkursie Firma Dobrze Widziana, dla firmy o najbardziej odpowiedzialnym społecznie wizerunku w województwie śląskim (listopad)
 • Nagroda w konkursie Sztuka cenniejsza niż złoto dla ING Banku Śląskiego reprezentującego Fundatorów i Darczyńców Fundacji Sztuki Polskiej ING, za promowanie i wspieranie kultury i sztuki w Polsce (listopad)
 • Wyróżnienie w kategorii Perły wielkie w rankingu Perły Polskiej Gospodarki organizowanym przez Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN (listopad)
 • ING Bank Śląski uczestnikiem pierwszego w Polsce giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index (listopad)
 • Nagroda Srebrna EFFIE 2009 w kategorii Usługi finansowe za kampanię lokaty Orędzie (październik)
 • I miejsce w konkursie The Best Annual Report 2008 w kategorii Banki i instytucje finansowe za najlepszy raport roczny oraz wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności spółki przyznane przez Instytut Rachunkowości i Podatków (październik)
 • Główna nagroda za wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania infrastrukturą IT i usługami biznesowymi przyznana przez BMCForum (październik)
 • I miejsce w rankingu tygodnika Newsweek Przyjazny Bank w kategorii Bank dla niepełnosprawnych oraz III miejsce w kategorii Bank dla internautów (wrzesień)
 • Tytuł Superbrand Polska oraz Business Superband Polska przyznawane najsilniejszym markom konsumenckim i biznesowym przez międzynarodową organizację Superbrands (maj)
 • Kryształowa Statuetka Marki Godnej Zaufania dla ING Banku Śląskiego w kategorii Bank w sondażu European Trusted Brands organizowanym przez Reader’s Digest (kwiecień)
 • Nagroda dla Banku jako Firmy Bliskiej Środowisku w konkursie organizowanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (marzec)
 • Lamparty 2008, nagroda bankowców za najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki bankowej (marzec)
 • III miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku (Puls Biznesu) (luty)
 • I miejsce w kategorii Banki i doradcy inwestycyjni w XIV edycji rocznika Book of Lists (luty)
 • Róża bez kolców- I miejsce w rankingu najlepszych banków wg oceny największych przedsiębiorstw w Polsce (Home & Market) (luty)
 • Fundacja ING Dzieciom laureatem medalu św. Brata Alberta za rok 2008 za wspieranie przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych (styczeń)
 • Status TOP RATED nadany przez GLOBAL CUSTODIAN (prestiżowe opiniotwórcze wydawnictwo amerykańskie) dla ING Banku Śląskiego dla prowadzonej w Polsce działalności powierniczej w 2008 roku (styczeń)
Rok 2008
 • II miejsce w kategorii Finanse w rankingu najmocniejszych marek organizowanym przez redakcję dziennika Rzeczpospolita (grudzień)
 • I miejsce w konkursie Najładniejsza polska karta 2008 dla Mojej Karty ING z kadrem Katedry autorstwa Tomka Bagińskiego (grudzień)
 • Nagroda Srebrne EFFIE 2008 w kategorii Usługi finansowe za kampanię OKO oraz Brązowe EFFIE 2008 w kategorii Kampanie długofalowe za kampanię kredytu hipotecznego (listopad)
 • Wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności spółki przyznane przez Instytut Rachunkowości Wrzesień Podatków (październik)
 • I miejsce w rankingu dziennika Gazeta Wyborcza dla Konta z Lwem Student (wrzesień)
 • Wyróżnienie w konkursie Lider Informatyki organizowanym przez redakcję ComputerWorld (wrzesień)
 • III miejsce w rankingu tygodnika Newsweek Przyjazny Bank (wrzesień)
 • I miejsce dla strony www.ing.pl w rankingu organizowanym przez redakcję Marketing & More (czerwiec)
 • Nagroda w kategorii Projekt Roku 2007 dla bankujesz-kupujesz w konkursieAmbasador Gospodarki Elektronicznej, Partner roku i Projekt roku organizowanym przez Związek Banków Polskich (maj)
 • Pierwsza nagroda w kategorii Systemy transakcyjne w konkursie na Najlepszy projekt informatyczny w instytucjach finansowych - 2007 (Gazeta Bankowa) (marzec)
 • Lamparty 2007, nagroda bankowców za najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki bankowej (marzec)
 • Laury Buildera, wyróżnienie w kategorii Produkty i Usługi Finansowe dla Budownictwa pośród banków (luty)
 • Nagroda dla Banku jako Firmy Bliskiej Środowisku w konkursie organizowanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (luty)
 • III miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku (Puls Biznesu) (luty)
Rok 2007
 • Róża bez kolców- I miejsce w rankingu najlepszych banków wg oceny największych przedsiębiorstw w Polsce (Home & Market) (grudzień)
 • Wyróżnienie Gold Standard dla Konta z Lwem - nagrody przyznawane przez konsumentów (listopad)
 • Tytuł Franczyzora roku 2007 dla najszybciej rozwijających się systemów działających na zasadzie agencji i franczyzny na Ogólnopolskim Salonie Franchisingu (październik)
 • Nagroda Srebrne EFFIE 2007 w kategorii Usługi finansowe za ogólnopolską kampanie kredytu hipotecznego Dojeżdżacie? Dojeżdżamy! (październik)
 • Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w konkursie The Best Annual Report 2006 (październik)
 • Wyróżnienie przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości  jako Najaktywniejsza Firma w Dniu Przedsiębiorczości 2007(wrzesień)
 • Lamparty 2006, nagroda bankowców za najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki bankowej (kwiecień)
 • Nagroda Silver Rock 2006 w kategorii Rozwój produktów kartowych za pierwszą na rynku kartę Maestro z możliwością indywidualizowania wizerunku, przyznana przez polskie przedstawicielstwo MasterCard Europe (kwiecień)
 • Nagroda główna w piątej edycji Konkursu Gazety Bankowej na Najlepszy Bankowy Projekt Informatyczny 2006 w kategoriiBankowość elektroniczna i e-finanse za aplikację ING Agent (marzec)
 • III miejsce w rankingu Gazety Finansowej Najbardziej rozpoznawalne i wiarygodne marki finansowe (marzec).
 • I miejsce w rankingu Gazety Finansowej Karty kredytowe dla firm za kartę kredytową VISA dla firm (luty).
 • I miejsce w rankingu miesięcznika Home & Market Kampanie reklamowe banków 2006 za kampanię Przyrzekamy kredyt hipoteczny na dobrych warunkach (luty).
 • Status TOP RATED nadany przez GLOBAL CUSTODIAN (prestiżowe opiniotwórcze wydawnictwo amerykańskie) dla ING Banku Śląskiego dla prowadzonej w Polsce działalności powierniczej w 2006 roku (styczeń).
Rok 2006
 • Nagrody EFFIE 2006 za efektywność reklamową – 2 srebrne i 1 brązowa - za kampanie Banki są do zarabiania, Pytania – dzieci oraz Taki duży, taki internetowy (październik)
 • I miejsce w konkursie The Best Annual Report 2005 w kategorii Banki i instytucje finansowe za najlepszy raport roczny (październik)
 • I miejsce w rankingu miesięcznika Forbes Najlepszy bank dla klientów indywidualnych (wrzesień)
 • II miejsce w rankingu tygodnika Newsweek Przyjazny Bank (wrzesień)
 • I miejsce dla Złotej karty kredytowej VISA w rankingu Gazety Wyborczej i Expandera Karty prestiżowe dla osób zarabiających ponad 3000 zł miesięcznie (wrzesień)
 • Wyróżnienie dla Pomarańczowej karty kredytowej VISA w rankingu Gazety Wyborczej i Expandera Karty, które warto włożyć do portfela (wrzesień)
 • Tytuł Marka wysokiej reputacji w badaniu Premium Brand 2006 w kategorii Finanse (czerwiec)
 • III miejsce w rankingu miesięcznika BANK Banki uniwersalne za mocną pozycję banku na rynku depozytów i dobry wynik finansowy (maj)
 • III miejsce w rankingu miesięcznika Home&Market Najlepsze konta dla sektora MSP (maj)
 • Bankowiec Roku 2005- tytuł przyznany Brunonowi Bartkiewiczowi, Prezesowi Zarządu ING Banku Śląskiego, przez Gazetę Bankową (kwiecień)
 • Silver Rock 2005 za największe osiągnięcia w rozwoju nowych produktów kartowych za kartę debetową MasterCard Business w euro, przyznana przez polskie przedstawicielstwo MasterCard Europe (kwiecień).
 • Nagroda CEDRYKA – za pomoc i zaangażowanie w organizację IV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej przyznana przez Centrum Ekspresji Dziecięcej działające przy Bibliotece Śląskiej (kwiecień).
 • I miejsce dla karty kredytowej Visa dla małych firm w rankingu www.bankier.pl Karty kredytowe dla firm (luty).
 • Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorcy w kategorii Banki komercyjne (styczeń).
Rok 2005
 • Wyróżnienie specjalne w konkursie Arts & Business Awards za całokształt działań na rzecz promocji i rozwoju kultury i sztuki w Polsce (listopad)
 • Wyróżnienie w konkursie Złote Spinacze 2005 w kategorii Corporate Social Responsibility (CSR) za program społeczny W towarzystwie Lwa (listopad)
 • Tytuł Dobroczyńcy Muzeum Narodowego w Krakowie (wrzesień)
 • Dyplom Prezydenta RP za wspieranie przedsiębiorczych działań młodzieży w ramach Programu Dzień Przedsiębiorczości2005 (wrzesień)
 • I miejsce w rankingu miesięcznika Forbes w zestawieniu Najlepszy Bank Firmowy oraz III miejsce w zestawieniu Najlepszy Bank Detaliczny (wrzesień)
 • IV miejsce w rankingu tygodnika Newsweek Przyjazny Bank (wrzesień)
 • I miejsce w konkursie KOMPAS w kategorii Obecność na uczelni organizowanym pod patronatem dziennika Rzeczpospolita, firmy MillwardBrown SMG/KRC oraz Studenckiego Koła Naukowego Konsultingu SGH w Warszawie (czerwiec)
 • Nagroda CEDRYKA - za pomoc i zaangażowanie w organizację III Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej przyznana przez Centrum Ekspresji Dziecięcej działające przy Bibliotece Śląskiej (kwiecień).
 • Silver Rock 2004 za największe osiągnięcia w rozwoju nowych produktów kartowych, przyznana przez polskie przedstawicielstwo MasterCard Europe (kwiecień).
 • Diamentowy Sponsor za wsparcie programu Prezydenta RP Internet w Szkołach (kwiecień).
 • Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorcy w dwóch kategoriach: Banki komercyjne oraz Oddziały bankowe(styczeń).
Rok 2004
 • Ranking Gazety Bankowej Bankowi wydawcy kart płatniczych: II miejsce w Rankingu ogólnym oraz I miejsce w dwóch dodatkowych kategoriach: Karty dla firm oraz Karty przedpłacone (grudzień)
 • II miejsce (srebrny medal) dla Konta Zysk w kategorii Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy dla Małych Firm oraz II miejsce (srebrny medal) dla Pakietu ProBIZNES w kategorii Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zdobyte podczas X Polskiego Forum Kapitałowo-Finansowego Twoje Pieniądze 2004 (październik)
 • Ranking miesięcznika Profit: II miejsce w zestawieniu Najlepsze Konto Indywidualne oraz III miejsce w zestawieniu Najlepsze Konto dla Firm (wrzesień)
 • Wyróżnienie w rankingu miesięcznika BANK 50 Największych Banków w Polsce w kategorii Najbardziej Uniwersalny Bank w Polsce (kwiecień)
 • Nagroda główna w drugiej edycji Konkursu Gazety Bankowej na Najlepszy Bankowy Projekt Informatyczny 2003 w kategoriiBankowy Lider Informatyki (luty).
 • Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorcy, przyznane przez Warszawski Instytut Bankowości za konsekwencje we wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz wysoki standard oferty dla klientów z segmentu MSP (styczeń).
 • Godło Promocyjne Śląski Oskar przyznane przez tygodnik Goniec Górnośląski za działalność społeczną w regionie Śląska (styczeń).
Rok 2003
 • Status TOP RATED nadany w 2003 roku przez GLOBAL CUSTODIAN (prestiżowe opiniotwórcze wydawnictwo amerykańskie) dla ING Banku Śląskiego dla prowadzonej w Polsce działalności powierniczej.
 • II miejsce (srebrny medal) dla Pakietu ProBIZNES oraz III miejsce (brązowy medal) dla Kredytu hipotecznego zdobyte podczas IX Polskiego Forum Kapitałowo-Finansowego Twoje Pieniądze 2003 (październik).
 • III miejsce w rankingu Newsweeka Przyjazny Bank (wrzesień).
 • Nagroda w Konkursie Europrodukt w kategorii e-produkt dla Pakietu ProBIZNES dla średnich przedsiębiorstw (wrzesień).
 • Nagroda dziennika Rzeczpospolita za współpracę w 2002 roku (luty).
 • Wyróżnienie Gazety bankowej w konkursie na Najlepszy Bankowy Projekt Informatyczny 2002 w kategoriach Projekt sieciowyoraz Bankowy lider informatyki (luty).
 • Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorcy, przyznane przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości i Warszawski Instytut Bankowości za wdrożenie zintegrowanego systemu usług finansowych, nowoczesnych technologii oraz rozbudowę kanałów dystrybucji w ofercie dla MSP (styczeń).
 • Nagroda miesięcznika Twój Styl Alicja 2002 dla karty Maestro przedpłaconej (styczeń).
Rok 2002
 • Status TOP RATED nadany w 2002 roku przez GLOBAL CUSTODIAN (prestiżowe opiniotwórcze wydawnictwo amerykańskie) dla ING Banku Śląskiego dla prowadzonej w Polsce działalności powierniczej.
 • Nagroda miesięcznika Teleinfo dla najlepiej zinformatyzowanej instytucji w kategorii Banki, ubezpieczenia i instytucje finansowe (październik)
 • Złoty Medal dla Konta z Lwem dla najlepszego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, zdobyty podczas VIII Polskiego Forum Kapitałowo-Finansowego Twoje Pieniądze 2002 (październik)
 • III miejsce w ocenie redakcji w rankingu Super Expressu Najlepsze Banki, IV miejsce w tym samym rankingu w ocenie czytelników (wrzesień)
 • Wyróżnienie specjalne w konkursie Ministerstwa Kultury Mecenas Kultury w kategorii Promotor za cykl koncertów oraz nagrań NOSPR w Katowicach (wrzesień)
 • Miesięcznik Profit przeprowadził ocenę rachunków osobistych w 19 polskich bankach. ING Bank Śląski zajął I miejsce (ex aequo z Lukas Bankiem) wśród banków wyróżnionych co najmniej w dwóch kategoriach. Konto z Lwem wyróżniono w trzech kategoriach: Koszty, Dostęp do rachunku oraz Linia Kredytowa (lipiec)
 • Nagroda miesięcznika Twój Pieniądz – Złoty Pieniądz dla Konta z Lwem za najlepszy produkt bankowy roku 2001 (maj)
 • Rankingu kont osobistych opublikowanym przez Rzeczpospolitą w dodatku Moje Pieniądze, Konto z Lwem ING Banku Śląskiego zajęło wiodące pozycje. Konto Prestiż i Konto Student zostały uznane za najlepsze rachunki w swoich kategoriach:Dla ludzi młodych i ceniących nowoczesność oraz Dla Studentów. Na II miejscu w kategorii ofert skierowanych dla VIP-ów znalazło się Konto VIP. Wysoką, trzecią pozycję, wśród ROR-ów dla przeciętnego klienta, zajęło również Konto Standard Taryfa 2 (kwiecień)
 • Przedstawiciele Europay International nagrodzili swoich najlepszych partnerów za wyjątkowy wkład w rozwój rynku kart w Polsce. ING Bank Śląski nagrodzono w dwóch kategoriach: - Golden Rock 2001 (Złota Skała 2001) za wyjątkowe osiągnięcia w masowym wydawaniu kart Maestro: 800 000 kart wydanych w roku 2001, - Silver Rock 2001 (Srebrna Skała 2001) za wyjątkowe osiągnięcia w rozwoju nowych produktów: wprowadzenie pierwszej w Europie karty Maestro Pre-Paid (marzec).
Rok 2001
 • Status TOP RATED nadany w 2001 roku przez GLOBAL CUSTODIAN (prestiżowe opiniotwórcze wydawnictwo amerykańskie) dla ING Banku Śląskiego dla prowadzonej w Polsce działalności powierniczej.
 • III nagroda dla Raportu Rocznego w konkursie na najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej za rok 2000 oraz wyróżnienie w kategorii Pisemne sprawozdanie Zarządu.
 • Tytuł Lidera Informatyki 2001 w kategorii Bankowość i finanse w corocznym konkursie dwutygodnika Computerworld.
 • Nagroda Przyjazny dla przedsiębiorstw w kategorii małych i średnich firm, przyznawaną przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości i Warszawski Instytut Bankowości w 2001 roku.
 • Tytuł Produktu Roku dla kredytu budowlano-hipotecznego w euro dla osób fizycznych w VII edycji Konkursu Wydawnictwa Murator w 2002 roku.
 • Złoty medal dla Konta z Lwem dla najlepszego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, zdobyty podczas VII Polskiego Forum Kapitałowo-Finansowego Twoje Pieniądze 2001.
 • Tytuł Banku Przyjaznego dla Przedsiębiorców oraz wyróżnienie honorowe w drugiej edycji konkursu, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG), Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw oraz Warszawski Instytut Bankowości.

2000 r. - 1994 r.

x
Rok 1999
 • II miejsce i nagroda Róża bez Kolców w konkursie magazynu Home & Market na najlepszy bank w opinii przedsiębiorców (styczeń)
 • Nagroda Gazety Finansowej za duży postęp w zakresie produktów detalicznych (marzec)
 • Wyróżnienie w kategorii usługi za Terminowy Rachunek Oszczędnościowy w I Międzynarodowym Konkursie Marketingu Bezpośredniego.
 • Złota Strzaław trzeciej edycji Konkursu Marketingu Bezpośredniego w kategorii Przesyłka bezpośrednia - Business to Customer za mailingową akcję promocyjną Terminowego Programu Oszczędnościowego (TPO).
 • IV miejsce w kategorii Bank dla businessmana, Businessman Magazine.
 • II miejsce w Złotej 500 Polskich Prywatnych Firm Handlowo-Usługowych magazynu Home&Market.
Rok 1997
 • Najbardziej poszukiwany polski pracodawca w 1997 roku - zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomiocznych i Handlowych AIESEC.
Rok 1996
 • I miejsce w kategorii Bank dla biznesmena, I miejsce w kategorii Ofert oraz III miejsce w kategorii Kondycji finansowejw rankingu Businessman Magazine (raport specjalny, listopad).
 • IV miejsce w rankingu Gazety Bankowej Najlepsze Banki '96.
Rok 1995
 • Najbardziej poszukiwany polski pracodawca w 1995 roku - zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomiocznych i Handlowych AIESEC.
 • Najbezpieczniejszy polski bank w 1995 roku wg wskaźnika Businessman Magazine.
 • V miejsce w kategorii Atrakcyjność oferty w Klienckim rankingu banków przeprowadzonym przez Tygodnik Cash.
 • III miejsce w rankingu Gazety Bankowej Najlepsze Banki '95.
Rok 1994
 • Najlepszy Bank dla Businessmana w 1994 roku w rankingu Businessman Magazine.

Nagrody i wyróżnienia dla ING w serwisie Biura Prasowego.