Aktualności

Nasza odpowiedzialność

Dzisiaj od naszych decyzji zależy, jak będzie wyglądał świat i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Jako instytucja finansowa, której misją jest „Wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie”, wpływamy na wiele procesów gospodarczych i jednostkowych wyborów.

Posiadanie wpływu nierozerwalnie wiąże się z odpowiedzialnością. Jako organizacja czujemy się za wiele rzeczy odpowiedzialni. To ważne, żebyśmy określili cele, które nas łączą i które są bezpośrednio związane z naszą działalnością biznesową.

Priorytety wspólnej odpowiedzialności

Strategię zrównoważonego rozwoju postanowiliśmy realizować zgodnie z czterema priorytetami naszej wspólnej odpowiedzialności:

bank dla przedsiębiorczych

bank równych szans

bank zielonych inwestycji

bank świadomych ekologicznie

Poznaj naszą pełną Strategię Zrównoważonego Rozwoju.

Pomarańczowy Kod

Zasady etyki zawodowej naszych pracowników opierają się na „Wartościach i Zachowaniach ING”, które określa tzw. Pomarańczowy Kod. Przestrzeganie tych zasad to jeden z podstawowych obowiązków pracowników.

Na Pomarańczowy kod składają się Wartości ING (jesteśmy uczciwi, jesteśmy rozważni/kierujemy się zdrowym rozsądkiem, jesteśmy odpowiedzialni) oraz Zachowania ING (podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie, pomagasz innym osiągać sukcesy, jesteś zawsze o krok do przodu).

Pomarańczowy kod jest ważnym elementem kultury naszej organizacji. Jest również obecny w wielu procesach bankowych np. w systemie oceny pracowników. Pracownicy wraz ze swoimi przełożonymi wyznaczają działania, poprzez które wspierają realizację Pomarańczowego kodu. Nasze wartości i zachowania są również elementem procesu rekrutacji.

Poznaj pomarańczowy kod ING

Podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie

Pomagasz innym osiągać sukcesy

Jesteś zawsze o krok do przodu

Jesteśmy uczciwi

Jesteśmy rozważni. Kierujemy się zdrowym rozsądkiem

Jesteśmy odpowiedzialni

W ramach Pomarańczowego Kodu pracownicy mogą sobie nawzajem przyznawać Kudosy. Kudos to nasz sposób na wyrażanie uznania. Stosujemy go na co dzień, bo jest wygodną i dobrą metodą podziękowania za zachowania zgodne z naszym Pomarańczowym Kodem. Od początku działania aplikacji (czerwiec 2016 roku) przyznaliśmy w Polsce łącznie 100 tysięcy kudosów.

Jesteśmy w Respect Index

Indeks spółek odpowiedzialnych funkcjonuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 2009 roku i jest pierwszym tego typu wskaźnikiem w krajach Europy Środkowo – Wschodniej.

Indeks obejmuje zarówno spółki krajowe, jak i zagraniczne spełniające w najwyższym stopniu kryteria w zakresie płynności i wielkości, które w ostatnim rankingu indeksów WIG20, mWIG40 i mWIG80 znalazły się w gronie pierwszych 150 spółek.

Spółki tworzące RESPECT Index charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. W ciągu ośmiu lat istnienia indeksu (od listopada 2009 roku do grudnia 2017 roku), zwiększył on swoją wartość o 85 procent.

Jesteśmy jedyną spółką z branży finansowej obecną w każdej edycji RESPECT Index od samego początku jego istnienia.

Mamy Złoty Listek CSR

W 2019 roku ING Bank Śląski został nagrodzony Złotym Listkiem CSR POLITYKI 2019 - jako jedna z organizacji wyróżniających się działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Nagrody rozdawane są od 8 lat, a ING jest obecny w zestawieniu od pierwszej edycji badania.

Fundacje

Wolontariat ING

W ramach naszego programu Wolontariat ING zachęcamy pracowników do włączania edukacji finansowej i przedsiębiorczości w projekty na rzecz lokalnej społeczności. Wolontariat ma formułę otwartą i każdy może znaleźć dogodny sposób zaangażowania. W naszym banku na każdego pracownika przypada 8 godzin w ciągu roku, które może przeznaczyć na wolontariat.

Nasi wolontariusze ściśle współpracują z Fundacją ING Dzieciom.

Aktualności

Zespół i kontakt