Zrównoważony rozwój

Naszą strategię biznesową realizujemy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Wierzymy, że od naszych dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat jutra i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2021-2023

Deklaracja Ekologiczna 2021

Newsletter Zrównoważony Rozwój za 1 półrocze 2021

Zintegrowany Raport Roczny za rok 2020

Jak odpowiadamy na globalne wyzwania

#ING dla przedsiębiorczych

Globalne wyzwania:

 • Zadłużenie i nietrafione decyzje finansowe
 • Bariery w rozwoju przedsiębiorczości.

Lokalna zmiana:

 • Lepsza przyszłość finansowa naszych klientów
 • Ułatwienia w założeniu firmy.

#ING dla równych szans

Globalne wyzwanie:

 • Nierówności na świecie i dyskryminacja.

Lokalna zmiana:

 • Włączające i różnorodne miejsce pracy
 • Większa dostępność usług finansowych dla każdego.

 

#ING dla klimatu

Globalne wyzwanie:

 • Walka z kryzysem klimatycznym.

Lokalna zmiana:

 • Sfinansowane zrównoważone inwestycje
 • Mniejszy ślad ekologiczny, większe szanse na ochronę klimatu.
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 • Firma Odpowiedzialna Społecznie

 • Złoty Listek CSR

 • Pomarańczowy Kod

 • Wolontariat

 • Zrównoważony rozwój ING - dokumenty

  Dokumenty

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

x


Jesteśmy członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od 2019 roku jesteśmy członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. FOB inspiruje biznes, który zmienia świat, i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Firma Odpowiedzialna Społecznie

x


Jesteśmy na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm

ING Ranking Odpowiedzialnych Firm logo

ING Bank Śląski zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej XV Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Tym samym znalazł się w czołówce polskich spółek, które są najbardziej zaawansowane w zakresie stosowania najlepszych praktyk CSR. 

Złoty Listek CSR

x


Mamy Złoty Listek CSR

W 2021 roku po raz trzeci otrzymaliśmy Złoty Listek za działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo wyróżniona została dobra praktyka banku - Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Pomarańczowy Kod

x


Pomarańczowy Kod

Zasady etyki zawodowej naszych pracowników opierają się na „Wartościach i Zachowaniach ING”, które określa tzw. Pomarańczowy Kod. Przestrzeganie tych zasad to jeden z podstawowych obowiązków pracowników.

Na Pomarańczowy kod składają się: 

 • Wartości ING (jesteśmy uczciwi, jesteśmy rozważni/kierujemy się zdrowym rozsądkiem, jesteśmy odpowiedzialni)
 • Zachowania ING (podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie, pomagasz innym osiągać sukcesy, jesteś zawsze o krok do przodu).

Pomarańczowy kod jest ważnym elementem kultury naszej organizacji. Jest również obecny w wielu procesach bankowych np. w systemie oceny pracowników. Pracownicy wraz ze swoimi przełożonymi wyznaczają działania, poprzez które wspierają realizację Pomarańczowego kodu. Nasze wartości i zachowania są również elementem procesu rekrutacji.

W ramach Pomarańczowego Kodu pracownicy mogą sobie nawzajem przyznawać Kudosy. Kudos to nasz sposób na wyrażanie uznania. Stosujemy go na co dzień, bo jest wygodną i dobrą metodą podziękowania za zachowania zgodne z naszym Pomarańczowym Kodem. Od początku działania aplikacji (czerwiec 2016 roku) przyznaliśmy w Polsce łącznie 100 tysięcy kudosów.

Wartości

Podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie

Pomagasz innym osiągać sukcesy

Jesteś zawsze o krok do przodu


Zachowania

Jesteśmy uczciwi

Jesteśmy rozważni. Kierujemy się zdrowym rozsądkiem

Jesteśmy odpowiedzialni

Wolontariat

x


Wolontariat ING

W ramach naszego programu Wolontariat ING zachęcamy pracowników do włączania edukacji finansowej i przedsiębiorczości w projekty na rzecz lokalnej społeczności. Wolontariat ma formułę otwartą i każdy może znaleźć dogodny sposób zaangażowania. W naszym banku na każdego pracownika przypada 8 godzin w ciągu roku, które może przeznaczyć na wolontariat.

Nasi wolontariusze ściśle współpracują z Fundacją ING Dzieciom.

Fundacja ING Dzieciom

Dzięki fundacji pomoc w różnej formie otrzymało dotąd kilkanaście tysięcy dzieci.

Fundacja Sztuki Polskiej ING

Fundacja Sztuki Polskiej ING od 2000 roku promuje polską sztukę współczesną.

Zobacz także

Biznes

Biznes

Stawiamy klienta w centrum uwagi. Słuchamy jego głosu i oferujemy mu przyjazne, innowacyjne oraz dostosowane do potrzeb produkty.

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Dbamy, aby wiedza o finansach była powszechna, a nasze usługi dostępne. Nasze fundacje i wolontariusze wspierają lokalne społeczności.

Środowisko

Środowisko

Zarządzamy wpływem na środowisko, które nas otacza. Działamy na rzecz jego ochrony i edukujemy pracowników.

Pracownicy

Pracownicy

Budujemy kulturę opartą na zaufaniu, dialogu i odpowiedzialności. Efektem jest miejsce pracy, które każdemu umożliwia rozwój.

Zespół i kontakt