ING BANK ŚLĄSKI

Zintegrowany raport roczny

Co roku wydajemy Zintegrowany Raport Roczny z podsumowaniem naszych działań.

CSR - Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Publikujemy strategię zrównoważonego rozwoju oraz nasze raporty.

Nasza odpowiedzialność

Od naszych dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Chcemy mieć pozytywny wpływ, żeby wykorzystać go w słusznej sprawie, na rzecz wspólnego dobra. W centrum naszych działań zawsze byli i są ludzie, a teraz również wyzwania związane z kryzysem klimatycznym.

#ING dla przedsiębiorczych

Globalne wyzwania:

 • Zadłużenie i nietrafione decyzje finansowe
 • Bariery w rozwoju przedsiębiorczości.

Lokalna zmiana:

 • Lepsza przyszłość finansowa naszych klientów
 • Ułatwienia w założeniu firmy.

#ING dla równych szans

Globalne wyzwanie:

 • Nierówności na świecie i dyskryminacja.

Lokalna zmiana:

 • Włączające i różnorodne miejsce pracy
 • Większa dostępność usług finansowych dla każdego.

 

#ING dla klimatu

Globalne wyzwanie:

 • Walka z kryzysem klimatycznym.

Lokalna zmiana:

 • Sfinansowane zrównoważone inwestycje
 • Mniejszy ślad ekologiczny, większe szanse na ochronę klimatu.

Poznaj naszą pełną Strategię Zrównoważonego Rozwoju.

Jesteśmy członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od 2019 roku jesteśmy członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. FOB inspiruje biznes, który zmienia świat, i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy na pierwszym miejscu odpowiedzialnych społecznie firm

ING Ranking Odpowiedzialnych Firm logoW XIV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm w 2020 roku zajęliśmy:

Mamy Złoty Listek CSR

W 2020 roku otrzymaliśmy po raz kolejny Złoty Listek CSR Polityki, jako jedna z organizacji wyróżniających się działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Doceniono nas także za zaangażowanie na rzecz klimatu w obszarze elektromobilności.

Pomarańczowy Kod

Zasady etyki zawodowej naszych pracowników opierają się na „Wartościach i Zachowaniach ING”, które określa tzw. Pomarańczowy Kod. Przestrzeganie tych zasad to jeden z podstawowych obowiązków pracowników.

Na Pomarańczowy kod składają się: 

 • Wartości ING (jesteśmy uczciwi, jesteśmy rozważni/kierujemy się zdrowym rozsądkiem, jesteśmy odpowiedzialni)
 • Zachowania ING (podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie, pomagasz innym osiągać sukcesy, jesteś zawsze o krok do przodu).

Poznaj pomarańczowy kod ING

Pomarańczowy kod jest ważnym elementem kultury naszej organizacji. Jest również obecny w wielu procesach bankowych np. w systemie oceny pracowników. Pracownicy wraz ze swoimi przełożonymi wyznaczają działania, poprzez które wspierają realizację Pomarańczowego kodu. Nasze wartości i zachowania są również elementem procesu rekrutacji.

W ramach Pomarańczowego Kodu pracownicy mogą sobie nawzajem przyznawać Kudosy. Kudos to nasz sposób na wyrażanie uznania. Stosujemy go na co dzień, bo jest wygodną i dobrą metodą podziękowania za zachowania zgodne z naszym Pomarańczowym Kodem. Od początku działania aplikacji (czerwiec 2016 roku) przyznaliśmy w Polsce łącznie 100 tysięcy kudosów.

Wartości

Podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie

Pomagasz innym osiągać sukcesy

Jesteś zawsze o krok do przodu


Zachowania

Jesteśmy uczciwi

Jesteśmy rozważni. Kierujemy się zdrowym rozsądkiem

Jesteśmy odpowiedzialni

Rankingu Odpowiedzialnych Firm w 2020 roku ING

Rankingu Odpowiedzialnych Firm w 2020 roku ING

Wolontariat ING

W ramach naszego programu Wolontariat ING zachęcamy pracowników do włączania edukacji finansowej i przedsiębiorczości w projekty na rzecz lokalnej społeczności. Wolontariat ma formułę otwartą i każdy może znaleźć dogodny sposób zaangażowania. W naszym banku na każdego pracownika przypada 8 godzin w ciągu roku, które może przeznaczyć na wolontariat.

Nasi wolontariusze ściśle współpracują z Fundacją ING Dzieciom.

ING CSR - Fundacja ING Dzieciom

Fundacja ING Dzieciom

Dzięki fundacji pomoc w różnej formie otrzymało dotąd kilkanaście tysięcy dzieci.

ING CSR - Fundacja Sztuki Polskiej ING logo

Fundacja Sztuki Polskiej ING

Fundacja Sztuki Polskiej ING od 2000 roku promuje polską sztukę współczesną.

Zespół i kontakt