W nowej Deklaracji Ekologicznej banku zobowiązujemy się do:

  • osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku
  • przeznaczenia 5,3 mld zł na projekty ekologiczne
  • przekazania 2 mln zł na program grantowy dla start-upów i młodych naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju 
  • rozwijania działań i projektów edukacyjnych, których tematem będą zmiany klimatyczne
  • kontynuowania korzystnego wsparcia finansowego na cele ekologiczne dla klientów indywidualnych

Promuj zachowania eko w Twojej pracy!

Wydrukuj naklejki i zachęć innych do małych zmian.

Zobacz, jak będziemy spełniać nasze cele

Deklaracja ekologiczna

Wierzymy, że tylko wspólnymi siłami możemy poprawić jakość życia i dbać o nasze wspólne dobro - środowisko naturalne.
Robimy swoje dla przyszłych pokoleń! 

#INGdlaEKO #INGdlaKLIMATU